Wakker Emmen heeft tijdens de commissievergadering van 10 oktober aangegeven het betaald parkeren in de avonduren van de baan te willen hebben. Wakker Emmen wil de huidige parkeertijden handhaven en pas bij de nieuwe parkeernota in 2017 spreken over de betaaltijden. 

Commissiebijdrage Wakker Emmen: woordvoerder Eddy de Vries: ”We hebben het vanavond over het collegebesluit van 12 juli. Daarin heeft het college een besluit genomen dat afwijkt van de tekst uit de notitie verder met parkeren uit 2015. Wij kunnen de beweegredenen van het college goed voorstellen. Alleen betalen voor de gesloten terreinen zal leiden tot een weglekeffect. Vanuit het standpunt om eenduidige tijden te willen hanteren en het weglekken tegen te gaan, kunnen wij de motivatie hiervoor goed volgen. Ondanks dat het hier om een college bevoegdheid gaat vraagt de wethouder de gevoelens van de raad daarvoor onze dank. Gezien het eerdere besluit een verstandige keuze.”

De fractie van Wakker Emmen is van mening dat betaald parkeren op de gesloten terreinen in de avond uren en op de zondag moet worden herzien in verband met het weglekken naar de open terreinen. wanneer er betaald moet worden op de gesloten terreinen zal het weglek effect groot zijn en dit is voor wakker emmen een ongewenste situatie. Ook voelt Wakker Emmen er weinig voor om een dagdeel en een doel groep uit te zonderen.

Om een betere invulling te geven aan het gastheerschap en de klantvriendelijkheid kiezen wij op dit moment ervoor om de huidige situatie op dit moment intact te houden mede naar aanleiding van de vele reacties van o.a kerken, koninklijke horeca et cetera. Het lijkt de fractie van Wakker Emmen beter om hier nog eens heel goed naar te kijken en dit mee te nemen in de integrale parkeer visie in de zomer van 2017. Betaaltijden vormen een belangrijk item in het beleid en aangezien wij niet ieder jaar willen veranderen, vinden wij dat het besluit over betaaltijden thuis hoort in de nieuwe parkeervisie. Wij willen het college vragen de huidige situatie te laten zoals deze is en het besluit van 12 juli terug te draaien.

Terug naar: Nieuws / Financiën