Vorig jaar heeft Wakker Emmen middels een motie geprobeerd om de fusie/sluiting van de openbare basisschool Mr. Halma school in Oranjedorp tegen te houden.  Zie ook andere artikelen op deze site. Destijds stemde een grote meerderheid in de raad tegen dat voorstel van Wakker Emmen. Een half jaar later heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de fusie/sluiting in te trekken. Reden hiervoor is dat de fusie/sluiting niet gesteund werd door de medezeggenschapsraad van de school. Wakker Emmen is blij dat de fusie van de baan is, maar heeft het college nadrukkelijk gevraagd om tezamen met Oranjedorp te werken aan alternatieven en aan de toekomst van de school en het dorp. Het is voor het dorp van essentiele waarde dat er gewerkt wordt aan een plan voor de toekomst. De school vergroot de leefbaarheid van het dorp en heeft daarnaast een belangrijke maatschappelijke functie