Zwartemeer – In het verleden was het fietspad langs de Kamerlingswijk Westzijde in Zwartemeer goed voor vierkante banden, maar die periode is gelukkig achter de rug. Maandagavond trapten wethouder René van der Weide en bestuurslid Lies Hemme van de Dorpsraad Zwartemeer officieel af op het vernieuwde wegdek. Over het tegelpad rijd je niet: je glijdt er over heen. Hemme gloeit praktisch van trots. Nu al het mooiste fietspad van de gemeente Emmen, vindt ze. De Dorpsraad wenste al geruime tijd het door gaten en verwoestende boomwortels geteisterde voet- en fietspad langs de Kamerlingswijk aan te pakken. Het project werd echter te groot voor een bewonersinitiatief en de Dorpsraad heeft vorig jaar zomer de gemeente gevraagd mee te denken in een oplossing. Wethouder René van der Weide is ook erg tevreden met het resultaat. “Het wegwerken van achterstallig onderhoud is een belangrijk speerpunt en daar maken we werk van. Indien dit gecombineerd kan met een wens van het dorp is dit des te mooier.”

Centrumvernieuwing De Blokken
Hemme maakt van de gelegenheid meteen gebruik om de wethouder te vragen naar vervulling van de grote volgende wens die op het lijstje van de Dorpsraad staat: het vernieuwen van het centrumgebied bij De Blokken. Het dorp diende hiervoor op eigen initiatief een plan in. Van der Weide laat weten dat naar alle verwachting er dit najaar spijkers met koppen kunnen worden geslagen. Naar de financiering van het plan wordt momenteel nog gekeken. De wethouder rekent er op dat een bijdrage van de provincie, zoals bij vernieuwingen van andere dorpskernen zoals Nieuw-Amsterdam, ook hier mogelijk is.  

Raadsleden Nico Schiphouwer en Hendrikus Velzing ondersteunen het plan en hebben hiervoor eerder dit jaar al aandacht gevraagd aan het college van B&W.“Dit gedeelte van het centrum van Zwartemeer moet hoognodig worden aangepakt. De parkeerplaatsen staan met slecht weer volledig onder water en de bestrating is ook sterk verouderd.” Beide raadsleden vinden het een heel goed initiatief dat het dorp zelf met de plannen aan de slag is gegaan. We zien op dit moment in meerdere dorpen dat inwoners zelf plannen ontwikkelen en dat de gemeente daar ook fors investeert. Dit jaar wordt er volop gewerkt aan centrumvernieuwing in Erica, Nieuw-Amsterdam en Schoonebeek. Wakker Emmen vindt dat het plan in Zwartemeer ook op financiële ondersteuning moet kunnen rekenen van de gemeente.”, aldus Schiphouwer en Velzing van Wakker Emmen.

Bron: Emmen.nu en wakkeremmen.nl 

Terug naar: Nieuws / Zwartemeer