Naar aanleiding van een mail van het bewonersplatform Pottendijk heeft Wakker Emmen tijdens de raadsvergadering vragen gesteld aan het college over de inzet van financiële compensatie voor het gebied Pottendijk. Het bewonersplatform heeft zorgen geuit over compensatie voor het gebied.

Raadslid Henk Linnemann: “Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de financiële compensatie die vrijkomt door de plaatsing van windmolens en zonnepanelen terugvloeit in het gebied Pottendijk waar de windmolens en zonnepark worden ontwikkeld. Het bedrag wat vrijkomt dient ten goede te komen aan initiatieven in het gebied waar de hinder wordt ervaren”.

Het college heeft in reactie op de vragen aangegeven dat met betrekking tot de compensatie er afspraken gemaakt zijn over de afdracht door de provincie, gemeente en ontwikkelaar. Deze afspraken staan niet ter discussie en de bijdrage van de drie partijen worden in het fonds gestort. De spelregels voor besteding van het windfonds worden met de mensen uit het gebied opgesteld