In de gemeente Emmen is sprake van achterstallig onderhoud op het gebied van wegen en kunstwerken. Onder kunstwerken verstaan we; viaducten, bruggen, duikers en dergelijke. Om een noodzakelijke inhaalslag te kunnen maken is er voor de kunstwerken een investeringsbedrag van ruim 800.000 euro in de begroting 2015 opgenomen. Tevens is afgelopen week op voorstel van het college van B&W een bedrag van 3 miljoen door de raad vastgesteld om achterstallig onderhoud aan wegen weg te werken.

Wakker Emmen heeft beide voorstellen van het college van harte ondersteunt omdat de basis op orde dient te zijn. Een goed onderhouden wegennet is daarbij van belang. Ondanks de financieel en economische moeilijke tijden dient achterstallig onderhoud te worden aangepakt. Wakker Emmen vindt dit een goede eerste stap maar er zal de komende jaren nog meer geld geïnvesteerd moeten worden om onze ambitie waar te maken.

Terug naar: Nieuws / Verkeer en vervoer