Wakker Emmen is blij dat het college van B&W de MKB-lening verlengd. De Energielening voor bedrijven in Emmen wordt wegens succes herhaald. Sinds 1 maart kunnen bedrijven opnieuw een voordelige lening aanvragen om te investeren in energiebesparende maatregelen. Inmiddels hebben al drie ondernemers uit de gemeente Emmen zich gemeld voor een lening om hun bedrijf te verduurzamen. Ook deze keer stellen de gemeente Emmen en de Drentse Energie Organisatie (DEO) samen 300.000 euro beschikbaar tegen een rente van 1 procent. Een lening is mogelijk vanaf 5.000 tot maximaal 50.000 euro en bedraagt maximaal 50 procent van de totale investering. In navolging van de succesvolle zonnelening voor woningeigenaren vindt Wakker Emmen dit een goede regeling. Wakker Emmen vindt het belangrijk dat er ook aandacht is dat bedrijven kunnen verduurzamen. Op dit moment wordt 20% van de energie verbruikt door huishoudens en 80% door bedrijven. 

Wethouder René van der Weide: ‘Omdat de lening een groot succes was het afgelopen jaar, vinden we het belangrijk om hier vervolg aan te geven. Er is bij ondernemers duidelijk behoefte om energie te besparen. Op deze manier kunnen we hen hierbij helpen.’

Wegens succes verlengd

De vorige keer was binnen een maand het budget van 300.000 euro voor de energiebesparende maatregelen opgemaakt. Het totale beschikbare budget is uitgeleend aan 14 ondernemers die  met elkaar 590.000 euro investeerden. De bedrijven hebben geïnvesteerd  in LED-verlichting, zeer energiezuinige koel- en diepvriesinstallaties en zonnepanelen.

Investering in de toekomst

Volgens de Wet Milieubeheer zijn bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als deze binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Met de energielening helpt de gemeente Emmen samen met DEO de bedrijven om aan deze verplichting te voldoen en duurzamer te ondernemen.