Wakker Emmen heeft de afgelopen periode gepleit om Emmen-Noord te kunnen behouden. Ondanks een raadsmeerderheid en de steun van Coevorden heeft de provincie een andere keuze gemaakt.
Het is, in ieder geval bij onze fractie, bekend dat tegen deze variant nog steeds zeer veel weerstand is o.a. vanuit Klijndijk, Coevorden en Odoorn.
Onlangs is een informatiebijeenkomst gehouden over het gekozen tracé. Tijdens deze bijeenkomst is er ook een presentatie gegeven dhr. P. Muysert over een tracé ten noorden van Emmen, de zgn noordelijke lus van de rondweg. Informatie hierover heeft de raad en college per mail ontvangen.

Wakker Emmen heeft hierover de volgende vragen gesteld tijdens de commissievergadering Wonen en Ruimte van 10 oktober

1. Heeft de wethouder kennis genomen van het traject zoals is vermeld door dhr. Muysert?
Zo ja, wat is hierover uw visie?

2. Is de wethouder van mening dat deze variant een bijdrage kan hebben aan de veiligheid van de N34?

3. Bovenstaande houdt ook rechtstreeks verband met de GVVP. De wethouder is per motie verzocht om het GVVP te evalueren. Wanneer kunnen we deze evaluatie verwachten.

4. Het traject van dhr Muysert is van invloed op de toekomst van de N391 en de N34. Is de wethouder bereidt om deze variant te onderzoeken en mee te nemen in de evaluatie van het GVVP.

Terug naar: Nieuws / Verkeer en vervoer