ERICA – De fractie van Wakker Emmen wil dat het college van B&W maatregelen neemt tegen de overlast die een papegaaienopvang in het tuinbouwgebied van Erica veroorzaakt. Pal naast een biologische komkommerkwekerij is de Stichting Papegaaienopvang gevestigd in een leegstaande kas. Er zitten op dit moment ruim 250 papegaaien op 1400 m2. Dit veroorzaakt dermate veel overlast voor de planten van de komkommers dat het voortbestaan van dit biologisch bedrijf op het spel staat.Naar aanleiding van het werkbezoek bij een biologisch tuinbouwbedrijf in Erica heeft de fractie van Wakker Emmen geconstateerd dat hier een onwenselijke situatie is ontstaan.

Raadslid Henk Linnemann van Wakker Emmen: “Wij vragen ons af waarom de gemeente Emmen de vestiging van de stichting papegaaienopvang gedoogd. Het is in strijd met het huidige bestemmingsplan en zorgt voor schade in het tuinbouwgebied. We hebben geen problemen met de activiteiten van de stichting maar het opvangen van papegaaien hoort niet thuis in een tuinbouwgebied, omdat de aanwezig zorgt voor ziektes en bacteriën die schade toebrengen aan tuinbouwproducten. De opvang behoort elders te gebeuren.  De tuinbouw heeft het op dit moment al moeilijk genoeg en indien de gemeente Emmen de situatie niet wil verslechteren is actie noodzaak”. Aldus Henk Linnemann.

Wakker Emmen gaat het college maandag tijdens de raadscommissie wonen en ruimte oproepen om in deze ongewenste situatie te handhaven en er voor te zorgen dat het reeds 18 jaren gevestigde biologisch bedrijf hun activiteiten zonder schade kunnen voortzetten.

Terug naar: Nieuws / Erica