Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Jisse Otter

Persoonlijke gegevens:

 
Naam:   Jisse Otter
Woonplaats:   Emmen
Mail:   j.otter@emmen.nl
Portefeuille:                Financiën & Belastingen
Wonen
Bouwzaken
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Landbouw
Inkoop & Aanbesteding
Financiële Coordinatie CVE & Risicobeheersing
Projecten Centrumvernieuwing & Mensenpark
Vrouwenemancipatie
     
     

Politieke drijfveer:
Mijn drijfveer is een bijdrage leveren aan de gemeente die de gemeentelijke samenleving stimuleert en faciliteert. Maar wel een gemeente die sober en doelmatig met haar middelen met haar middelen omgaat en die er naar streeft de lasten voor de burgers zo laag mogelijk te houden. Ook een gemeente die in open dialoog met de burgers haar plannen opstelt en doorvoert
Website ontwikkeld door X-Interactive