Raadslid Karien Velzing heeft tijdens de commissievergadering van maandag 8 april 2019 het college gevraagd naar de mogelijkheid voor Emmen om de GoOv-app te introduceren. Deze app is speciaal ontwikkeld om jongeren zelfstandig te laten reizen met het OV en blijkt een groot succes.

In ruim 50 gemeentes wordt deze app gebruikt onder jongeren met autisme of een beperking. In plaats van de taxi kunnen ze met begeleiding van de GoOV-app zelfstandig reizen met het openbaar vervoer. Het blijkt een verademing voor zowel de jongeren als hun ouders, die blij zijn dat hun kind de vrijheid krijgt om zelfstandig op pad te kunnen.

Antwoord van wethouder Kleine op 9 september: “In Emmen is er nog geen bekendheid met de GoOV app. Om die reden is een verkenning gedaan bij andere gemeenten die de app aanbieden voor kinderen in het Leerlingenvervoer. Voor kinderen in de leeftijd vanaf 9 jaar heeft de app een positief effect op het meer zelfstandig zijn. Het geeft het kind een trots gevoel en meer bewegingsvrijheid. Doorgaans verrast het de ouders dat hun kind in staat is om zelfstandig te reizen.
Het inzetten van de app draagt ook bij aan de doelstelling om bij Leerlingenvervoer meer de voorkeur te geven aan het openbaar vervoer in plaats van de taxi (aangepast vervoer).
Uit de ervaring van de gemeenten die de app aanbieden, blijkt wel dat ouders en scholen vaak een flinke drempel over moeten om hun kind met de app te laten reizen. Er is onzekerheid of het kind het wel aan kan, op tijd komt etc. waardoor vaak voor de veilige taxi-oplossing wordt gekozen. Daardoor wordt in de gemeenten die de app aanbieden, er nog maar beperkt gebruik van gemaakt.
We zullen de GoOV app echter wel faciliteren waarbij zorgvuldig met ouders en scholen wordt afgestemd of het kind hier met zijn beperking voor in aanmerking kan komen.”

Wakker Emmen is zeer verheugd met dit antwoord en zeker met de toezegging.

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken