EMMEN – Wakker Emmen wil dat het College van B&W in gesprek gaat met de provincie over het al dan niet plaatsen van windmolens in Drenthe.
 
Aanleiding hiervoor zijn de uitlatingen van de Commissaris van de Koning van Drenthe Jacques Tichelaar in het Dagblad van het Noorden van 21 februari. Hierin bekritiseert hij het gevoerde proces van het Rijk onder aanvoering van minister Kamp. Tichelaar vindt de manier waarop het Rijk de Drentse Monden en de Kanaalstreek opzadelt met 50 windmolens onaanvaardbaar.  Tevens wil hij zich voor beide gebieden inzetten om het aantal molens te verminderen en nadrukkelijk naar alternatieven te kijken. Indirect bekritiseert Tichelaar hiermee ook het gevoerde proces van zijn partijgenoot Munniksma.
Wakker Emmen vindt het hoogst merkwaardig dat van de 12 gemeenten er 4 als “windgemeenten” door de provincie zijn aangewezen en waarvan Tichelaar nu voor 2 van deze “windgemeenten” gaat strijden.
 
Raadslid Henk Linnemann van Wakker Emmen: “De provincie is in Borger-Odoorn en Aa en Hunze geen bevoegd gezag, maar wil zich wel sterk maken voor deze gemeenten. Wakker Emmen wil dat de provincie, als “windbaas” voor de gemeente Emmen, dezelfde inzet pleegt voor de overige “windgemeenten” of nog beter, voor de gehele provincie. Tichelaar is Commissaris van de Koning voor geheel Drenthe, dus als hij wil strijden voor minder molens en meer keuze vrijheid, dan heeft hij Wakker Emmen aan zijn zijde, maar dan wel strijden voor de gehele provincie.”
 
Wakker Emmen wil daarnaast dat het College van B&W snel actie onderneemt om te weten of de provincie voornemens is om de molens die niet in Borger-Odoorn of Aa en Hunze worden geplaatst, dan buiten het zoekgebied worden geplaatst. Dit zou een doorbraak betekenen. Tot op heden houdt de provincie zeer strak vast aan het zoekgebied van 4 gemeenten. Wakker Emmen vindt nog steeds dat alle 12 gemeenten in beeld moeten komen en dat er nadrukkelijk naar alternatieven wordt gekeken. Nu we zien dat zelfs de Commissaris  van de Koning het windmolenbeleid ter discussie stelt, vragen wij ons af of dit ook het standpunt van Gedeputeerde Staten is. Mocht dit zo zijn, dan moeten we de hele windmolendiscussie opnieuw gaan voeren.