De vijf partijen Wakker Emmen, DOP, SP, GroenLinks en BGE hebben middels het versturen van een brandbrief wethouder Jumelet verzocht om een einde te maken aan de problemen die zijn ontstaan bij de invoering van de schoonmaakondersteuning ter vervanging van de huishoudelijke hulp. Sinds 1 januari is de algemene schoonmaakondersteuning in uitvoering gegaan en regent het klachten bij de vijf partijen. De partijen willen dat wethouder Jumelet de problemen bij de zorgaanbieders oplost en dat gemaakte afspraken worden nagekomen, zodat mensen hulp krijgen waar zij recht op hebben. Wakker Emmen, DOP, SP, GroenLinks en BGE vinden dat de wethouder verantwoordelijkheid moet nemen, omdat het college en de gemeente verantwoordelijk is voor een goede uitvoering van de WMO en de huishoudelijke hulp en het college de contracten met de zorgaanbieders heeft afgesloten en dus moet toezien op de kwaliteit.
De klachten zijn divers van aard. Er zijn vele situaties bekend waarbij mensen geen hulp hebben gehad. Sommige hebben 3 tot 4 weken geen hulp gehad als gevolg van het wisselen van zorgaanbieder, terwijl zij hier wel recht op hebben. In diverse gevallen is er geen of niet tijdige informatie verstrekt over het aantal uren en op welke dagen hulp wordt verleend. Ook zijn er problemen bij de overgang van PGB naar schoonmaakondersteuning. In de oude situatie hadden mensen de mogelijkheid om te kiezen tussen zorg in natura of een PGB. Mensen die tot en met 31 december een PGB hadden zijn te laat of niet geïnformeerd over het feit dat een PGB in Emmen niet meer mogelijk is bij schoonmaakondersteuning. Daarnaast is nieuwkomer Faveo zeer slecht bereikbaar en krijgen mensen geen schoonmaakondersteuning en is Faveo pas vanaf 7 januari begonnen, terwijl 1 januari het contract is ingegaan. Hiermee komen vele mensen zonder hulp te zitten.

Wakker Emmen, DOP, SP, GroenLinks en BGE verbazen zich nog het meest over het feit dat er zorgaanbieders zijn die eigenhandig indicaties proberen veranderen zonder hiervoor de juiste weg te volgen. Door het versturen van de brandbrief willen de partijen dat wethouder Jumelet de problemen die zijn ontstaan bij de invoering van de algemene schoonmaakondersteuning zo spoedig mogelijk oplost.

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken