Hieronder de bijdrage van Wakker Emmen over de uitbreiding van de parkeercapaciteit bij Wildlands in de raadvergadering van 29 oktober.

Voorzitter,
 
Duizend extra parkeerplaatsen moeten er gerealiseerd worden voor 25-03-2016.  Een opgave de niet makkelijk is. Waar wij als fractie ons over verbazen is het feit dat het allemaal op het laatste moment geregeld moet gaan worden.
 
Vanaf 2006 zijn we al bezig met het realiseren van Wildlands en nu 5 maanden voor de opening moeten we nog gaan beslissen over 1000 extra parkeerplaatsen. Wakker Emmen is van mening dat dit traject veel eerder had moeten worden opgepakt. De afspraken met het dierenpark zijn pas vorig jaar gemaakt op 19 maart 2014.
 
In de commissie vergadering van maandag 12 oktober hebben we met elkaar uitgebreid gesproken over de 1000 extra parkeerplaatsen. Wakker Emmen vind de oplossing Schapenveenweg in principe de beste oplossing. Hiervoor hebben wij een aantal argumenten:
 
Ten eerste:  we houden het aantal van 1000 parkeerplaatsen  compact bij elkaar en daardoor is deze locatie goed aanwijsbaar
 
Ten tweede: Het is de enige optie die op korte termijn realiseerbaar is.  en waarbij het vereiste aantal van 1000 parkeerplaatsen op één locatie kan worden gerealiseerd.
 
Vindt Wakker Emmen dit de meeste ideale oplossing?
 
Nee, voorzitter. Uitbreiding van P-Noord heeft onze duidelijke voorkeur, maar de wethouder heeft in de commissievergadering helder aangegeven dat dit geen haalbare kaart is voor de opening van het nieuwe Dierenpark. Het college heeft aangegeven om voor de lange termijn al wel vast voorbereidingen te treffen voor de uitbreiding van P-Noord en dat vinden wij een verstandige keuze.
 
Een aantal partijen hebben in de commissievergadering aangegeven dat de 1300 meter een te grote loopafstand is van de parkeerplaatsen naar de dierentuin. Wakker Emmen is van mening dat de afstand acceptabel is. Enerzijds omdat in vergelijking met andere top attracties in Nederland er ook voorbeelden zijn waarbij de afstand circa 1 km is.
 
Daarnaast lopen bezoekers via de nieuwe boulevard en het centrumplein en wij kunnen ons een mindere route voorstellen. Het gedeelte tot en met  de boulevard verdient aandacht. Wij gaan ervan uit dat het aan te leggen voetpad dan  ook de nodige kwaliteit kent. Daarnaast vinden wij het ook een taak van het Dierenpark om de route vanaf de parkeerplaats naar het dierenpark met de nodige creativiteit aantrekkelijk te maken.
 
Waar Wakker Emmen wel een groot probleem in ziet aan de 1000 parkeerplaatsen aan de Schapenveenweg zijn de gevolgen van dit besluit. Met name de doorstroming van de Hondsrugweg in combinatie met het afsluiten van de Ermerweg. Het afsluiten van de Ermerweg komt voort uit het GVVP, maar daarbij zijn deze 1000 parkeerplaatsen niet meegenomen. De wethouder gaf in de commissie vergadering aan dat alle verkeersmodellen door verkeersdeskundigen zijn  berekend.
 
Voorzitter, ik wil er maar mee aangeven dat  de praktijk anders kan zijn dan de theoretische berekeningen.  
 
In de brief van het college over de reconstructie van de kruising Hondsrugweg-Ermerweg geeft het college aan dat het afsluiten van de Ermerweg onderdeel uitmaakt van het project reconstructie aansluiting N34. Daarnaast is het college nog bezig met de uitvoering van een nieuwe verkeersonderzoek over de gevolgen van deze 1000 extra parkeerplaatsen.
 
Wakker Emmen wil dat het college de keuze om de Ermerweg wel of niet in zijn geheel af te sluiten in combinatie met de resultaten van het nieuwe verkeersonderzoek voorlegt aan de gemeenteraad. Graag een toezegging van het college dat dit GVVP project ook wordt voorgelegd aan de raad.
 
Voorzitter, samenvattend,
 
Wakker Emmen ziet een goede oplossing in het aanleggen van 1.000 extra tijdelijke parkeerplaatsen op de Schapenveenweg, maar maakt zich grote zorgen over de aan en af voer routes. Wij stemmen nu in met dit voorstel, maar wij komen nog terug op welke wijze we moeten omgaan met de Ermerweg.

Terug naar: Nieuws / Verkeer en vervoer