EMMEN – Wakker Emmen heeft een aantal schriftelijke (art. 38) vragen ingediend met betrekking tot de toekomstige besluitvorming over wind op land.

Raadslid Henk Linnemann: ‘We hebben samen met een aantal landelijke specialisten en juristen het gehele besluitvormingsproces van wind op land onder de loep genomen en hebben geconstateerd dat er aantoonbare juridische tekortkomingen in het besluitvormingsproces zitten. Denk bij het besluitvormingsproces vooral aan het Energieakkoord en de Structuurvisie Wind op Land.’

Op dit moment lopen er een aantal nationale en zelfs internationale klachten en juridische procedures. Linnemann: ‘We hebben daarom de art. 38 vragen opgesteld om te kijken of de nu lopende juridische procedures en klachten consequenties kunnen hebben voor het vervolg van het proces in Emmen. Mocht dit wel consequenties hebben voor het proces, dan is het aan het College om te kijken of en hoe ze verder kunnen. Ook het college van B&W in de gemeente Emmen dient zich te houden aan landelijke- en Europese  wetgeving en aan Internationale verdragen.’