Wakker Emmen wil dat de gemeente Emmen de langdurigheidstoeslag verlaagd naar een periode van 3 jaar in plaats van de huidige 5 jaar. Langdurigheidstoeslag is er voor mensen van 21 tot 65 jaar die onafgebroken op bijstandsniveau leven, zonder daarbij uitzicht te hebben op verbetering van inkomen. De langdurigheidstoeslag is ingesteld omdat blijkt dat mensen met een langdurig laag inkomen grote kans hebben om in structurele betalingsproblemen verzeild te raken.  Reserveren van een uitkering is niet of nauwelijks mogelijk volgens Wakker Emmen.

Tot 2009 betrof het een landelijke regeling die overal gelijk was. Hierna hebben gemeenten zelf de vrijheid gekregen om de langdurigheidstoeslag te bepalen. Wakker Emmen wijst erop dat 80% van de gemeenten in Nederland een onafgebroken periode van 3 jaar hanteren om gebruik te kunnen maken van de regeling. De gemeente Emmen kiest ervoor om haar burgers 5 jaar te laten leven op bijstandsniveau alvorens er een beroep kan worden gedaan op de langdurigheidstoeslag.

Fractievoorzitter René van der Weide: ”Betaald werk is het beste minimabeleid, maar er is een groep mensen die noodgedwongen moet leven op bijstandsniveau zonder uitzicht te hebben op betaald werk. Indien mensen niet aan het werk kunnen komen, door bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt of oudere werknemers die in de bijstand zijn terecht gekomen en noodgedwongen thuis komen te zitten. Het gaat ons om de mensen die graag willen, maar niet kunnen en geen kans op de arbeidsmarkt hebben. Studenten vallen bijvoorbeeld niet onder de regeling, omdat zij een goede kans hebben op inkomensverbetering. ” Aldus René van der Weide.

Wakker Emmen vindt dat de gemeente Emmen zich bij de 80% van de gemeenten moet scharen die de periode hebben vastgesteld op 3 jaar. Het minimabeleid wordt behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 20 december a.s. Wakker Emmen zal daar komen met een voorstel tot aanpassing van het minimabeleid.

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken