De fractie van Wakker Emmen heeft vragen gesteld over de verkeersonveiligheid in Nieuw-Amsterdam Veenoord. 

Raadslid Marcel Poelman uit Nieuw-Amsterdam: “Plaatselijk belang Nieuw-Amsterdam Veenoord heeft inwoners opgeroepen om onveilige en onduidelijke verkeerssituaties aan te geven. Hieruit komt naar voren dat de inwoners uit Veenoord vinden dat het wegenonderhoud ten opzichte van Nieuw Amsterdam achterblijft. Tevens zijn een aantal onveilige situatie aangedragen. Wakker Emmen wil dat het college de onveilige situatie op korte termijn gaat aanpakken”.

Het college heeft op de door Marcel Poelman gestelde vragen geantwoord dat de komende periode op veel plekken in Veenoord de riolering wordt vervangen. Omdat de straat dan toch open moet, wordt direct gekeken wat er nog meer kan worden gedaan: werk-met-werk maken. Inwoners van Veenoord worden gevraagd mee te denken bij de inrichting van hun buurt. Hiervoor wordt een ‘klankbordgroep’ ingesteld. Deze groep geeft advies over de inrichting van de buurt.

Binnenkort ontvangen inwoners uit Veenoord een nieuwsbrief over de rioolrenovatie Veenoord.