In het najaar 2017 wordt het centrum van Schoonebeek vernieuwd. Onderdeel hiervan is de aanpak van de Europaweg in het centrum van het dorp. Door werkzaamheden en budgetten te combineren kan de gemeente Emmen een groter deel van de Europaweg aanpakken, namelijk vanaf de rotonde tot aan de Norbruislaan. De riolering wordt vervangen en de weg krijgt een nieuwe inrichting. De eerste werkzaamheden starten na de feestweek van Schoonebeek in augustus.

Planning
De vervanging van de riolering en herinrichting van de Europaweg wordt in fases uitgevoerd. Fase 1 is het deel van de Europaweg vanaf de Norbruislaan tot aan het centrum. Hiermee starten we in 2017. Fase 2 is de Europaweg vanaf het centrum tot aan de rotonde. Dit wordt in 2018 uitgevoerd. Binnenkort ontvangen de inwoners van Schoonebeek een uitnodiging voor een bijeenkomst over de plannen.

Winst door te combineren
In Schoonebeek hebben inwoners en ondernemers de handen ineen geslagen om het centrum aantrekkelijker en verkeersveiliger te maken. De gemeente Emmen heeft hier begin 2017 al geld voor beschikbaar gesteld. Nu kan een groot deel van de Europaweg in één keer worden vervangen. Wethouder René van der Weide: “Het is logisch dat als we nu beginnen met de weg, we dit ook doortrekken. Maar er moest wel geld voor beschikbaar zijn. Door nu bepaalde werkzaamheden te combineren en de riolering ook aan te pakken, kunnen we echt aan de slag”.