EMMEN – De afgelopen drie jaar heeft de gemeente Emmen 400.000 euro voor armoedebestrijding niet uitgegeven. Het geld was begroot en gereserveerd voor armoedebestrijding, maar is hieraan niet uitgegeven. Wakker Emmen wil opheldering hierover en gaat vragen stellen  tijdens de komende raadsvergadering. De partij kan zich niet voorstellen dat in tijden van crisis 400.000 euro onbenut wordt gelaten voor armoedebestrijding.
 Fractievoorzitter René van der Weide: “Wij vinden dat iedere euro die voor armoedebestrijding is bestemd ook aan dit doel moet worden uitgegeven. Het kan niet zo zijn dat we van dit geld stoeptegels en een dierenpark gaan betalen. Wij vragen ons af of dit geld in een aparte spaarpot voor armoedebestrijding is gestopt of dat er andere zaken van zijn betaald.”
Wakker Emmen wil dan ook dat de bedragen transparanter worden. Gemeenten krijgen van het Rijk geld om te besteden aan armoedebestrijding, maar de hoogte van het bedrag is niet of slecht traceerbaar. Van der Weide: “We kunnen dus niet controleren of de gemeente wel alle gelden die vanuit Den Haag komen ook daadwerkelijk worden besteed aan armoedebestrijding. Bovendien geeft de gemeente 400.000 euro minder uit dan begroot. Een tweetal zaken die ons bevreemden.” Onlangs is bekend geworden dat het Rijk 20 miljoen extra beschikbaar stelt voor armoedebestrijding. Emmen ontvangt uit deze pot ook extra geld. Wakker Emmen wil garanties van het college dat de extra gelden vanuit Den Haag ook daadwerkelijk worden uitgegeven aan armoedebestrijding.

Terug naar: Nieuws / Sociale zaken