Wakker Emmen is blij dat de gemeente Emmen 1,2 miljoen euro en de provincie Drenthe 0,5 miljoen euro beschikbaar stellen om het Pallertplein in het centrum van Schoonebeek verder aan te pakken. De gemeente Emmen levert een bijdrage van 1,2 miljoen. Wethouder René van der Weide: ‘We investeren volop in centrumvernieuwing in dorpen en wijken en willen ook het centrum van Schoonebeek aantrekkelijk maken. Schoonebeek heeft al een stap vooruit gemaakt, waarbij inwoners en ondernemers in 2015 zelf het voortouw hebben genomen. Na de afronding van fase 1, willen we zo snel mogelijk aan de slag met het vervolg.” Het sterk verouderde Pallertplein in Schoonebeek wordt opnieuw ingericht. De sloop pand Meulenbelt is nodig om dit te kunnen uitvoeren. Er ligt nu een ontwerp dat na overleg met het dorp is vastgesteld. Dit wordt in nauw overleg met de werkgroep en de gemeente uitgewerkt tot een inrichtingsplan, waarna de werkzaamheden van start kunnen gaan. 
 
Raadslid Pascal Schrik van Wakker Emmen: “We zijn blij dat met dit geld de plannen van de werkgroep en daarmee van het dorp verder uitgevoerd kunnen gaan worden. Het is belangrijk om het centrum van Schoonebeek te vernieuwen. ” Tijdens fase 1 werd de Europaweg opnieuw ingericht met aansluitende fiets- en voetpaden. De gemeente stelde hier al eerder 1 miljoen voor beschikbaar. De totale metamorfose in Schoonebeek kost een kleine 3 miljoen euro.Ook de omgeving van het ‘t Aole Gemientehoes, de kerk en aansluitende parkeerplaats werd aangepakt. De gemeenteraad van Emmen en de Provinciale Staten besluiten in april of de financiële bijdragen definitief beschikbaar gesteld kunnen worden.