Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Roelof Woltman

Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Roelof Woltman
Leeftijd: 66
Woonplaats: Emmer-Compascuum
   

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?
Acht jaar geleden heb ik mij voor het eerst verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraad met één doel. Emmer-Compascuum onder de aandacht brengen in de lokale politiek. Mijn inziens was Emmer-Compascuum een ondergeschoven kindje binnen de gemeente Emmen en hier moest verandering in komen. Wakker Emmen liet destijds meteen blijken dat het de buitendorpen net zo belangrijk vond als Emmen zelf. Samen hebben we vanaf dat moment de schouders er onder gezet en met succes. Het begon met de sloop van oude panden Losa, Abeln en de naastgelegen kerk. Een doorn in het oog van velen. Gevolgd door een heel nieuw plan voor de centrumvernieuwing in combinatie met de nieuwe sporthal en brede school. Daarnaast zijn er diverse wegen aangepakt waaronder de Rademakersstraat, een straat die ik extra onder de aandacht heb gebracht op verzoek van diverse ondernemers.  Tot slot wordt er een nieuw permanent evenemententerrein bij de manage gerealiseerd en volgt er de renovatie van het sportpark.
 
Wat wil je de komende periode bereiken?
Ik ben blij met deze ontwikkelingen, maar we zijn er nog niet. Voor de komende vier jaar wil ik mij gaan inzetten om de volgende speerpunten te realiseren.
  • Aanpak visvijver, waaronder permanente belichting
  • Wegonderhoud verdient nog steeds aandacht, zoals verharding fietspad Gruinten/ Oude Roswinkelerweg, hernieuwing straatwerk Oostelijke Doorsnee, begin Westerdiep en nog diverse paden en wegen
  • Meer support voor de buurthuizen
  • Realiseren van extra woonkavels in Emmer-Compascuum
  • Het er op toezien dat de 20 miljoen, welke is gereserveerd voor Emmer-Compascuum, op de juiste manier wordt ingevuld
Waarom moeten mensen op jouw stemmen?
Naast deze speerpunten blijf ik het vooral belangrijk vinden om een eerste aanspreekpunt te zijn in het dorp. Iemand waar je met je vragen terecht kan. Zo moet de politiek toegankelijk blijven. Ik hoop dan ook dat ik ons dorp Emmer-Compascuum de komende vier jaar weer mag vertegenwoordigen in de gemeenteraad.


Website ontwikkeld door X-Interactive