Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Pascal Schrik

Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Pascal Schrik
Leeftijd: 41
Woonplaats: Schoonebeek
   

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?
Het belang van de verhoudingen tussen inwoners en lokaal bestuur (gemeente), maken dat ik mij voor Wakker Emmen wil inzetten. Het lokale bestuur kan het niet alleen. Actieve en betrokken inwoners zijn nodig om onze gemeente leefbaar te houden voor ons en onze kinderen. Het verbeteren van het lokaal bestuur en de lokale democratie hebben mijn bijzondere aandacht. Daarbij geloof ik meer dan ooit in de kracht vanuit de inwoners van de gemeente Emmen. Voor mij persoonlijk gaat het daar juist om in de gemeentepolitiek.

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
Ik heb mij weer kandidaat gesteld, omdat ik het gevoel heb dat mijn werk als raadslid er nog niet opzit. Ik heb, zoals beloofd, mij mede ingezet voor het wel en wee van Schoonebeek en omstreken (o.a. realisatie centrumvernieuwing Schoonebeek, vernieuwing/verduurzaming dorpshuis ’t Aole Gemientehoes, vernieuwing Europaweg en realisatie veiligere kruising Burgemeester Osselaan/Kanaalweg. Verder heb ik mij ingezet voor de realisatie van een nieuw kunstgrasveld voor voetbalvereniging DZOH in de Rietlanden. Er is echter nog zoveel meer te doen en daar wil ik graag de komende vier jaar aan werken. Dat wil ik blijven doen, omdat ik ervan overtuigd ben dat we daarmee het fundament van onze samenleving verstevigen. Met behulp van uw steun zal ik er weer voor 200% tegenaan gaan. 
 
Wat wil je de komende periode bereiken?
  • Wakker Emmen heeft zich de afgelopen jaren ingezet om het centrum van Schoonebeek op te knappen. Niet alleen het centrum is vernieuwd, maar ook MFC ‘t Aole Gemientehoes en de Europaweg zijn vernieuwd. Ik wil mij de komende periode graag blijven inzetten om Schoonebeek te verbeteren. In Schoonebeek zijn te weinig bouwmogelijkheden. Starters moeten kunnen blijven wonen in het dorp, maar ook voor senioren moet er plek zijn. Ik wil mij daarom inzetten, zodat er nieuwe kavels worden gerealiseerd. Jong en oud moeten in Schoonebeek kunnen blijven wonen. Iedereen moet oud kunnen worden in zijn of haar eigen dorp en wijk.
  • Na de prachtige centrumvernieuwing Schoonebeek is winkelen in Schoonebeek weer een feestje geworden. Het Pallertplein is kleurig en vrolijker aangekleed met mooie terrassen voor de plaatselijke horeca. Het winkelcentrum is het centrale punt geworden waar van alles gebeurt en inwoners en toeristen elkaar ontmoeten. Om toekomstig nog meer reuring rondom het centrumplein te creëren moet er onderzocht worden of het haalbaar is om het winkelblok aan de zuidkant te verplaatsen zodat hier nieuwbouw kan worden gerealiseerd, met in de plint ruimte voor winkels. Op deze manier kan er meer centrering van winkelbestand worden gerealiseerd.
  • Ik wil mij inzetten voor het behoud van voorzieningen in onze dorpen en wijken, zoals dorpshuizen, sportvoorzieningen, speeltuinen en (openlucht)zwembaden. Deze voorzieningen spelen in op de behoefte van de Emmenaren en bevorderen de leefbaarheid en saamhorigheid.
  • Sporten is gezond en het verenigingsleven heeft veel te bieden. Nette en goed onderhouden sportaccommodaties zijn daarbij belangrijk. Ik wil mij daarom inzetten om de sportaccommodaties in onze gemeente, daar waar nodig, op te knappen.
Website ontwikkeld door X-Interactive