Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Monique Hekhuis

Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Monique Hekhuis 
Leeftijd: 43
Woonplaats: Emmen (Rietlanden)
   

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?
Burgers weten vaak niet wat er in de stad en in de raad speelt. Terwijl de besluiten die worden genomen wel gaan over de dingen die in hun achtertuin gebeuren. Als raadslid kan je de burgers een stem geven, die anders lastig gehoord worden. Met mijn achtergrond als ambtenaar en als ondernemer kijk ik soms anders naar zaken en die ervaring kan ik in de raad delen.

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
Als raadslid wil ik mij inzetten om het geld dat van ons allemaal is, zo goed mogelijk in te zetten en met elkaar te kijken wat er waar nodig is. Daarbij mogen de buitendorpen niet vergeten worden, maar moet ook meer oog zijn voor mensen die het wat minder hebben en/of goede zorg nodig hebben. Bij mij gaat dat voor grote miljoenenprojecten.
Ik sta voor de basis op orde in de vorm van goede voorzieningen voor zorg, onderwijs, sport en bewegen en goede dorpshuizen en wijkcentra. Wakker Emmen doet hier al veel aan, maar het kan altijd beter!
 
Wat wil je de komende periode bereiken?
  • Sporten in de Rietlanden. DZOH is de grootste amateurvoetbalclub binnen de gemeente Emmen, en één van grootste verenigingen van het Noorden. Met de komst van het nieuwe kunstgrasveld zal DZOH nog meer een plek zijn waar de inwoners van de Rietlanden samenkomen. Ik wil mij daarom inzetten, zodat ook de buitenaccommodatie een visitekaartje voor de gemeente Emmen zal zijn.
  • Onderwijshuisvesting is een basisbehoefte die voor elke leerling op orde moet zijn. Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn belangrijk.
  • Geen nieuwe miljoenenprojecten die alleen maar goed zijn voor het centrum, maar kijken naar waar dit geld ook elders in de gemeente Emmen besteed kan worden.
  • Eenzaamheid onder de ouderen is een speerpunt waar ik mij voor in wil zetten. Door o.a. in de dorpshuizen en wijkcentrums activiteiten te organiseren, proberen om de mensen uit hun sociale isolement te halen.
  • Onderhoud openbaar groen en aanpak overlast. Een aantrekkelijke leefomgeving geeft je meer woonplezier.

Website ontwikkeld door X-Interactive