Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Martijn Klaver

Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Martijn Klaver
Leeftijd: 38
Woonplaats: Emmen, de wijk Rietlanden
   

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?
Mijn drijfveer is om een brug te zijn tussen de inwoners en de lokale politiek. Een aanspreekpunt zijn voor iedereen. We moeten met ons allen blijven werken aan een mooie leefbare en veilige gemeente, waar iedereen met plezier in wil blijven wonen. Politiek moet verbindend, laagdrempelig en begrijpelijk zijn. Korte lijntjes, heldere taal! Weinig poespas!
Laten we dit samen gaan doen, hoe groter het draagvlak, hoe beter!

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
Na een jaar in de schaduwfractie van wakker Emmen gezeten te hebben, is het tijd voor de volgende stap. Ik wil mij inzetten voor een veilige en leefbare gemeente, waarin we allemaal kunnen zijn wie we willen zijn. Waar kansen moeten liggen voor iedereen, maar altijd werken vanuit de basis en van daaruit groeien. We hebben de afgelopen vier jaar veel met elkaar bereikt. Laten we deze koers de komende vier jaar vasthouden!
Om goede politiek te kunnen bedrijven is in gesprek blijven het belangrijkste middel wat er is. De inwoner moet zijn/haar stem altijd kunnen laten horen aan de lokale partijen. Daarom moeten we altijd blijven luisteren naar de inwoners, want wij zijn er voor u!
 
Wat wil je de komende periode bereiken?
  • Het openbaar vervoer moet overal blijven rijden. Ook kan het stationsgebied wel een opknapbeurt gebruiken. Ik wil mij daarom inzetten om het stationsgebied te verbeteren en het openbaar vervoer overal te laten rijden.
  • Het Rensenpark moet een park blijven waar iedereen kan ontspannen en genieten van ons prachtige stadspark. Geen bouwkavels of hoogbouw in of om het park. Ik wil mij inzetten om het Rensenpark tot een echt stadspark te laten behouden.
  • Fietspaden,, wegen en groenonderhoud moeten in goede staat zijn. Het is slecht gesteld met het wegennet in de gemeente. Ik wil mij inzetten om overal evenveel groenonderhoud en om meer wegen- en fietspaden onderhoud te laten uitvoeren, zodat we bekend blijven als een prachtige groene fietsgemeente.
  • Emmen is een hele mooie cultureel diverse gemeente, maar we missen nog een poppodium. Gemeente Emmen heeft onder de inwoners zoveel talent en een poppodium als kweekvijver biedt hiervoor kansen! Ik wil mij inzetten om een poppodium in de gemeente te krijgen.
  • De huidige huurprijzen van huurwoningen liegen er niet om. Deze zijn de afgelopen jaren massaal gestegen. Dit kan voor de toekomst niet de bedoeling zijn en ik wil mij daarom ook inzetten om de huurprijzen niet verder te laten stijgen, voordat huurwoningen onbetaalbaar worden.

Website ontwikkeld door X-Interactive