Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Mark Woltman

Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Mark Woltman
Leeftijd: 42
Woonplaats: Nieuw-Weerdinge
   

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?
We wonen in een mooie gemeente, met vele zaken waar we trots op kunnen en mogen zijn. Toch zijn er ook genoeg dingen die beter kunnen of zelfs moeten. Als directeur van een basisschool en als inwoner van Nieuw-Weerdinge, zie en hoor ik veel van kinderen, collega’s, ouders en dorpsgenoten. De overlast en criminaliteit in de dorpen/wijken van onze gemeente, de stroeve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en ondersteuners en het slechte onderhoud van sport- en speelvoorzieningen en groen en grijs zijn veel gehoorde ‘klachten’. De enige plek om hier wat aan te kunnen doen is in de gemeenteraad. Dit is voor mij dan ook de grootste drijfveer om me voor de komende gemeenteraadsverkiezing verkiesbaar te stellen, zodat ik het verschil kan maken.

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
Als raadslid wil ik uw oren en ogen zijn in de gemeenteraad. Met mijn kritische blik en duidelijke communicatie wil ik ieders belangen daar kunnen behartigen, of het nu een inwoner van Nieuw-Weerdinge is of een verontruste ouder of collega. Ik wil mij inzetten voor het welbevinden van alle inwoners van onze gemeente. Iedereen moet kunnen leven en/of opgroeien in een wijk of dorp waar het zich veilig en prettig voelt, met goede voorzieningen en een school in de dichte nabijheid. Een gemeente waar het fijn is om te wonen en te recreëren, zonder overlast of criminaliteit, maar met goed onderhouden wegen en groen en genoeg goede sport- en speelvoorzieningen in ieder dorp of wijk.
Mijn 5 speerpunten voor de verkiezing zijn:
  1. Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ik ben van mening dat een Integraal Kind Centrum (IKC) de ideale plek is om kinderen deze kans te bieden. Een samenwerking tussen onderwijs, opvang en onderwijs- of ontwikkelingsondersteuners onder één dak zorgt ervoor dat kinderen alle zorg en aanbod kunnen krijgen die ze nodig hebben. Hier horen goede, eigentijdse en frisse (school)gebouwen bij. Hier wil ik mij als raadslid en onderwijsmens voor inzetten.
  2. Om kansenongelijkheid van kinderen binnen onze gemeente te voorkomen wil ik mij inzetten voor alle ouders met een minimaal inkomen. Deze ouders moeten ten aller tijden financiële ondersteuning ontvangen van de gemeente, zodat hun kind(eren) kunnen (blijven) sporten, zwemles kunnen krijgen, deel kunnen nemen aan culturele activiteiten of het onderwijs kunnen volgen dat past bij hun uitstroomniveau en interesse. 
  3. Sporten is belangrijk voor het welbevinden en een gezonde leefstijl. Ik wil me inzetten voor goede sport- en speelvoorzieningen voor jong en oud in iedere wijk en in ieder dorp. Het goed onderhouden van deze voorzieningen of financiële ondersteuning is hierbij van groot belang. Onder andere de sporthal en het buitenzwembad van Nieuw-Weerdinge zijn zeer afhankelijk van deze steun. Ik vind het dan ook belangrijk dat zij deze ondersteuning blijven krijgen.
  4. Iedereen wil veilig van A naar B kunnen reizen binnen onze gemeente. Ook een ouder wil dat zijn kind veilig naar school kan gaan. Of dit nu op de fiets, met de auto of met de bus is. Als inwoner van Nieuw-Weerdinge wil ik mij, naast de veiligheid voor alle inwoners van de gemeente inzetten voor een veilige route van Ter-Apel naar Emmen. Ik wil mij als raadslid hard maken voor een veilige busverbinding over Weerdinge en Nieuw-Weerdinge van en naar Ter Apel. Langs deze route (Weerdingerstraat/Dorpstraat/Tramwijk/Weerdingerkanaal) dient tevens vaker gesurveilleerd te worden, om de veiligheid te kunnen garanderen en inbraken en/of overlast tegen te gaan.
 
  1. Als raadslid wil ik mij inzetten voor het herstellen van het achterstallige onderhoud aan veel voet-/fietspaden, wegen en groen en het veiliger maken van een aantal verkeersituaties in Nieuw-Weerdinge. Zo is het voetpad en de berm aan het Noorveenkanaal in zeer slechte staat door o.a. het vele vracht/tractor- en sluipverkeer. Het wegdek en de berm van het Derde Kruisdiep wordt steeds slechter, wat soms zelfs schade aan auto’s veroorzaakt. Het fietspad langs het Weerdingerkanaal dient (beter) verlicht te worden ‘s avonds. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van hetgeen ik hoop aan te kunnen kaarten als raadslid.

Website ontwikkeld door X-Interactive