Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Marcel Poelman

Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Marcel Poelman
Leeftijd: 50
Woonplaats: Nieuw-Amsterdam
   

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?
Nog steeds zijn er situaties, waarbij de burger niet verder komt met vragen en plannen binnen onze gemeente. Men loopt tegen muren aan. We willen allemaal dat de burger vertrouwen heeft in de politiek, maar dan zullen we met elkaar hieraan moeten werken. De oplossing is eenvoudig: neem de burger serieus en daarnaast moeten we denken in oplossingen en niet in problemen.

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
Net zoals mijn vorige raadsperioden wil ik voor de burger laagdrempelig zijn. Met andere woorden makkelijk te benaderen. Ik wil de brug zijn tussen de burger en de gemeente. Tevens hebben we nog een aantal dingen die lokaal opgelost zullen moeten worden.
 
Wat wil je de komende periode bereiken?
  • In Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol moeten bouwmogelijkheden gecreëerd worden. Starters moeten kunnen blijven wonen in het dorp, maar ook voor senioren moet er plek zijn. Ik wil mij daarom inzetten dat jong en oud in Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol veilig kunnen blijven wonen. Gemeente Emmen zal zich moeten inzetten op wonen en veiligheid.
  • Sporten is gezond en het verenigingsleven heeft veel te bieden. Nette en goed onderhouden sportaccommodaties zijn daarbij belangrijk. De sporthal is meer dan 40 jaar oud en de sportzaal is nog ouder. Ik wil mij daarom inzetten om de sporthal in Veenoord en de sportzaal in Nieuw-Amsterdam op te knappen of te vernieuwen. Maar in kleinere dorpskernen, zoals Zandpol hebben ook behoefte aan een goede sportaccommodatie. Ook moet natuurbad de “Zandpol” begaanbaar, toegankelijk en veilig blijven.
  • Wanneer je door de dorpen rijdt, zie je overal auto’s geparkeerd. Ik wil me inzetten voor meer parkeermogelijkheden. Daar waar mogelijk, moeten parkeerplaatsen aangelegd worden. Hier moeten bewoners ook in gehoord worden. Goede voorbeelden hiervan zijn de Jagerslaan en de Wijkstraat in Nieuw-Amsterdam.
  • Wakker Emmen heeft zich de afgelopen jaren ingezet om het centrum van Nieuw-Amsterdam op te knappen. Niet alleen het centrum en het dorpshuis zijn vernieuwd. Sportpark Nieuw-Amsterdam Veenoord wordt komend jaar opgeknapt. Ik wil mij de komende periode blijven inzetten om Nieuw-Amsterdam/Veenoord te verbeteren door onder andere het oude havengebied nieuw leven in te blazen, goede fiets en wandelpaden. “Groen en grijs” moeten op orde blijven. Dorpshuis “Trefpunt” speelt een belangrijke rol bij de inwoners van Zandpol. We moeten dit dorpshuis blijven steunen om de maatschappelijke voorzieningen te behouden.
  • Als raadslid zal ik de gemeente Emmen erop wijzen dat zij een actieve rol moet blijven spelen met het aantrekken van goede bedrijven op industrieterreinen de Tweeling en Vierslagen. Goede economische activiteiten met goede woonvoorzieningen versterkt de leefbaarheid in Nieuw-Amsterdam Veenoord en Zandpol en zal krimp in deze dorpen tegengaan.

Website ontwikkeld door X-Interactive