Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Lonneke Dikmans

Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Lonneke Dikmans
Leeftijd: 51
Woonplaats: Roswinkel
   

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?
Mijn persoonlijke drijfveer is zeggenschap. Ik vind dat inwoners zelf moeten kunnen beslissen wat er in hun omgeving gebeurt (binnen kaders uiteraard). Dat principe pas ik graag toe in de verschillende domeinen (wonen, sociaal domein, energietransitie): als we samen met mensen tot oplossingen komen, worden de oplossingen beter van kwaliteit en kunnen ze sneller gerealiseerd worden. Het zal er ook voor zorgen dat er weer meer vertrouwen in de politiek komt.

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
Ik woon nog niet zo lang in Roswinkel, maar voel me hier thuis. Ik ben resultaatgericht en ben sinds 2007 ondernemer. Ik heb in mijn werk kennis van verschillende deelgebieden opgedaan. Ik hou me dagelijks bezig met het toepassen van nieuwe manieren van besluitvorming van onderop. Zo komen we samen met de inwoners tot oplossingen en maken we de toegang tot de gemeente laagdrempelig.
 
Wat wil je de komende periode bereiken?
  • Er is budget voor de omwonenden van het toekomstige energiepark Pottendijk. Ik wil me ervoor inzetten dat we samen met de inwoners beslissen hoe het geld wordt ingezet. Het liefst op een manier die bijdraagt aan het verduurzamen van de woningen zodat de energierekening omlaag kan en we een oplossingen bieden tegen energie armoede.
  • Wijkuitvoeringsplannen met inwoners opstellen. Er moet in de komende jaren invulling gegeven worden aan de warmtetransitie. Door de hoge gasprijzen en de aardbevingen is het wenselijk om woningen te verduurzamen. Iedere wijk en buurt is anders. Ik wil de komende periode vormgeven aan wijkuitvoeringsplannen waarbij de inwoners samen met de gemeenten en bedrijven de oplossingen vormgeven en uitvoeren. Ieder dorp en iedere buurt is anders, dit vraagt om maatwerk en nauwe samenwerking met de inwoners.
  • De sportvoorzieningen in Roswinkel en Nieuw-Weerdinge zijn belangrijk voor zowel de nieuwkomers als de mensen die hier geboren en getogen zijn.  Ik wil me de komende periode inzetten om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee gaan doen met sporten, zowel jong als oud.

Website ontwikkeld door X-Interactive