Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Leon Herbers

Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Leon Herbers
Leeftijd: 43
Woonplaats: Nieuw Schoonebeek
   

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?
Omdat er de komende jaren veel staat te gebeuren in Nieuw Schoonebeek en Weiteveen is het van belang dat de schakel tussen de inwoners en de politiek dichtbij is en makkelijk benaderbaar. De afgelopen 8 jaar is dit meerdere keren van grote waarde geweest. Onder andere bij de busverbindingen, het dorpshuis in Nieuw Schoonebeek, de basisscholen, het Bargerveen en het onderhoud van de kruising Dordseweg/Zuidersloot. Deze lijn wil ik voortzetten en samen met de inwoners en dorpsraden ervoor zorgen dat de ambities van de dorpen waar gemaakt worden.

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
Wakker Emmen vindt het belangrijk dat er in eigen dorp nieuw gebouwd kan worden. Hiervoor is het nodig om bestemmingsplannen voor nieuwbouw te blijven ontwikkelen. Met jouw steun kunnen wij erop toezien dat, naast oude (ook agrarische) bestemmingen nieuwe kansen krijgen, er ook nieuwe plannen worden ontwikkeld. Heb jij nog suggesties waar ik me de komende tijd sterk voor moet maken? Stem dan op de lokale politiek, die weet wat er speelt en die dichtbij de inwoners staat. Stem Leon Herbers.
 
Wat wil je de komende periode bereiken?
Centrumvernieuwing Nieuw Schoonebeek. Het riool is aan vervanging toe en dit is de uitgelezen kans om met name het centrum van de Europaweg te vernieuwen.
Bufferzone Zuid Bargerveen. Er staat de komende jaren veel te gebeuren in en om het Bargerveen. Voor zowel Weiteveen als Nieuw Schoonebeek. Als raadslid kan ik hierbij goed de vinger aan de pols houden en zorgen dat de wensen van onze inwoners zoveel mogelijk gehoord worden.
In Nieuw Schoonebeek en Weiteveen zijn te weinig bouwmogelijkheden. Starters moeten kunnen blijven wonen in het dorp, maar ook voor senioren moet er plek zijn. Ik wil mij daarom inzetten dat er nieuwe kavels worden gerealiseerd en dat bijvoorbeeld op de locatie Pieper woningen komen.  Jong en oud moet in Nieuw Schoonebeek kunnen blijven wonen.
Het behoud van buitenzwembad De Wiekslag. Het buitenzwembad De Wiekslag is een belangrijke voorziening. De gemeente ziet dit ook in en wil dit blijven ondersteunen en hiervoor ook geld beschikbaar stellen.

Website ontwikkeld door X-Interactive