Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Kim van der Woude-Linnemann

Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Kim van der Woude-Linnemann
Leeftijd: 31
Woonplaats: Emmen (Delftlanden)
   

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?
Als zorgverlenend apotheker doe ik iedere dag mijn best om bij te dragen aan de gezondheid van de inwoners van de gemeente Emmen. Ik denk dat ik echter nog meer op dit gebied kan bereiken als gemeenteraadslid. Ik wil me dan ook hard maken voor een gezond Emmen en kansengelijkheid voor alle inwoners. In welk dorp of wijk in Emmen je wiegje ook stond, we verdienen allemaal de kans het beste in onszelf naar boven te halen.
Daarnaast vind ik dat Emmen een regio is om trots op te zijn. Ik vind dat Emmen het verdient om aantrekkelijk te zijn om in te blijven wonen en te werken voor de jonge generaties. Van een krimpende gemeente naar een groeiende!

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
Ik wil graag politiek actief worden om, naast mijn beroep als zorgverlener, op bestuurlijk niveau bij te kunnen dragen aan de gezondheid van alle inwoners van de gemeente Emmen. Ik wil me inzetten voor de preventie van ziekten en het mogelijk maken van goede en lokale gezondheidszorg . Ik vind namelijk dat alle Emmenaren het verdienen om een lang en gezond leven te leiden!
Daarnaast wil ik van Emmen een groeiende gemeente maken i.p.v. een krimpende. Emmen moet aantrekkelijk zijn om in te blijven wonen en te werken voor de mensen die er vandaan komen én voor mensen om naartoe te komen. Een Emmen om trots op te zijn!
 
Wat wil je de komende periode bereiken?
  • In onze gemeente wonen relatief meer ongezonde mensen dan in andere delen van Nederland. Soms komt dit door overmacht, maar vaak kan men deze ongezondheid relateren aan ongezond leven. Dit baart mij als zorgverlener veel zorgen. Ik wil me dan ook graag inzetten voor een gezonder Emmen, waarbij sport toegankelijk is voor iedereen en waarbij een gezonde leefstijl al gestimuleerd wordt op de basisschool. Voorkomen is namelijk beter dan genezen!
  • Ik wil er de komende vier jaar voor zorgen dat de eerstelijnszorg gewaarborgd is en blijft in de gemeente Emmen. Dus: voldoende huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen en apotheken om voor iedereen dichtbij huis naar toe te kunnen. De regio moet aantrekkelijk gemaakt worden zodat zorgverleners hun praktijk hier willen vestigen. Zo lopen we niet het risico dat er dorpen of wijken zonder zorg komen te zitten.
  • De Delftlanden is enorm snel aan het groeien, ik vind het belangrijk dat ook deze wijk de voorzieningen krijgt die andere wijken hebben, zoals sportverenigingen en een supermarkt. Ook ga ik mij ervoor inzetten om fase twee van de Delftlanden op een duurzame en ruimtelijke manier op te zetten, waarbij we oog houden voor het groen in de wijk.
  • Om Emmen aantrekkelijk(er) te maken om te wonen en te werken moet de aansluiting van Emmen met Groningen beter: verdubbeling van de N34 tot aan De Punt en een spoorverbinding naar Groningen Centraal.
  • Voor het aantrekkelijk maken van Emmen voor jongeren en voor bedrijven, is het cruciaal om goed onderwijs in de regio aan te bieden. Dit kan door het steunen van initiatieven voor hoger onderwijs zoals de dependance van de RuG in Emmen en uitbreiden van de opleidingen aan de Stenden Hogeschool.

Website ontwikkeld door X-Interactive