Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Jisse Otter

Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Jiss Otter
Leeftijd: 64
Woonplaats: Emmen
   

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?
Mijn drijfveer is een bijdrage leveren aan een gemeente die haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties stimuleert en faciliteert. Met een gemeente die sober en doelmatig met haar middelen omgaat en die ernaar streeft de lasten voor inwoners en bedrijven zo laag mogelijk te houden. Tevens een gemeente die in open dialoog met de inwoners haar plannen opstelt en doorvoert.

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
Al acht jaar zet ik mij in om de speerpunten van Wakker Emmen te realiseren.  Ik heb dat met veel passie en inzet gedaan. Naar mijn mening zijn we daar goed in geslaagd. De komende jaren wil ik daar mee doorgaan. Een stem op mij is een stem van waardering.
 
Wat wil je de komende periode bereiken?
De komende jaren blijf ik mij inzetten voor de realisatie van veel verschillende woningbouwprojecten, het opknappen van meerdere dorpshuizen, de gemeentelijke lasten voor inwoners laag houden, continuïteit van Wildlands en het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners.
Website ontwikkeld door X-Interactive