Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Jans van Wijk


Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Jans van Wijk
Leeftijd: 76
Woonplaats: Bargeroosterveld
   

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?
Ik ben reeds lange tijd actief voor Wakker Emmen en ik hoop dan ook dat onze kiezers wederom het vertrouwen stellen in Wakker Emmen. Ik voel me echt sociaal betrokken bij onze inwoners.
Mijn politieke drijfveer is dan ook dat Wakker Emmen nog verder gaat groeien. Dit om het werk /beleid wat is ingezet, door te kunnen zetten voor een langere periode.
Mijn aandacht zal zich vooral richten op het onderhoud van onze wegen en met name fiets en voetpaden. Ook in onze Gemeente zien wij steeds meer scootmobielen en driewielers. Diverse fietspaden zijn zo verzakt en schuin dat omvallen of afvallen van deze vervoermiddelen niet meer uit te sluiten is. Dat wil Wakker Emmen zeker proberen uit te sluiten. Er is al veel aan gebeurd, maar toch blijft constante aandacht zeker nodig.

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
Mijn  5 speerpunten:
1. De klus is nog niet geklaard. Wakker Emmen moet verder op de ingeslagen weg. Met name het opknappen van onze dorpen. Daarom moet Wakker Emmen de grootste blijven.
2. Verbetering fietspaden/wegen door regelmatig onderhoud en door middel van belijning en verbreding van de toch vele smalle fietspaden.
3. Een Sociale Werkvoorziening die sociaal is en al het groenonderhoud voor de gemeente uitvoert. En dit op een hoger onderhoudsniveau brengt.
4. Minimaal bevriezing van de woonlasten
5. Streng drugsbeleid. Dus nog strenger en een degelijk veiligheidsbeleid. Dit doorzetten op minstens dezelfde voet.
 
Wat wil je de komende periode bereiken?
  • Buurt- en dorpshuizen zijn belangrijk ook  “ De Barnstee”  hier in Bargeroosterveld. Hier worden erg veel belangrijke dingen gedaan voor de burger. Voor mij staat de Burger centraal
  • Sporten is gezond en het verenigingsleven heeft veel te bieden. Nette en goed onderhouden sportaccommodaties zijn daarbij belangrijk. Zo ook voor SVBO.
  • Wakker Emmen heeft zich de afgelopen jaren ingezet om meer woningbouw te realiseren. Als raadslid wil ik mij inzetten om meer bouwmogelijkheden te creëren hier in onze omgeving. Denk daarbij aan uitbreiding van de Vlinderbuurt
  • Het is heerlijk fietsen in onze gemeente, maar dan moeten de fietspaden er wel goed bij liggen. Momenteel zijn er te veel fietspaden niet goed onderhouden. Als raadslid wil ik mij inzetten dat het fietspad aan de Heerenstreek richting Bargercompascuum komende periode worden opgeknapt. Ik zou graag vragen hierover krijgen van mijn dorpsgenoten waar nog meer zou moeten gebeuren
  • Bargeroosterveld heeft toch wel een aantal agrarische en grondverzetbedrijven. Of gelieerd daaraan. Ik wil mij inzetten dat ze gewoon van de Rondweg kunnen blijven gebruikmaken.

Website ontwikkeld door X-Interactive