Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Henk Bos

Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Henk Bos 
Leeftijd: 62
Woonplaats: Emmen
   

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?
De afgelopen jaren waren net een achtbaan. We konden nooit gedacht hebben dat corona zoveel invloed zou hebben op onze samenleving. Echter, de komende jaren staan nog veel meer veranderingen op de agenda. Zo wordt in 2022 de omgevingswet ingevoerd die meer participatie vraagt van initiatiefnemers van plannen. Maar ook de burgerparticipatie wordt belangrijk. Inwoners/ondernemers worden vanaf de eerste gedachte bij een plan betrokken. Ze gaan mee denken, ontwerpen en beslissen over plannen in hun buurt. Dus geen inspraak bij een kant en klaar plan, maar meewerken aan de eigen leefomgeving. Voor het ondersteunen, begeleiden en het volledig tot zijn recht komen van participatie stel ik mij verkiesbaar. Vanuit mijn werk als Senior Omgevingsmanager werkt ik al meerdere jaren in de participatie bij plannen in de leefomgeving. Niet alleen bij nieuwe plannen, maar ook bij onderhoudsplannen. Onderhoud van de leefomgeving is namelijk iets wat in Emmen een achterstand heeft. En dan hebben we het niet alleen over wegen en groen maar ook aan toekomstbestendige woningen, voldoende woningen in een betaalbare klasse en ook genoeg sociale woningbouw. 

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
Als raadslid zal ik werken aan een leefomgeving waar een ieder zich fijn en veilig voelt. Een leefomgeving die toekomstgericht en klimaatbestendig is. Ik zal een raadslid zijn die tevens vraagbaak voor bewoners/ondernemers is. Een raadslid die ook overdag bereikbaar is om te kijken waar hij kan helpen en adviseren. 
 
Wat wil je de komende periode bereiken?
  • Onderhoud in wijken en dorpen op een hoger peil brengen. Hierbij zal dit niet alleen in de wijken Angelslo en Emmerhout zijn (mijn leefomgeving) maar ook in de ander wijken en dorpen van de gemeente Emmen.
  • Een specifiek en uitgebreid onderhoudsprogramma voor voet-/fietspaden laten opstellen waarbij duurzaamheid in materiaalgebruik belangrijk is. Het gebruik door ouderen, mindervaliden en slechtzienden zal een groot aandachtspunt zijn. Men “moet” langer thuis blijven wonen maar dan moeten we de veilige beleving van de leefomgeving ook ondersteunen.
  • Participatie stimuleren en hierbij burgers/ondernemers adviseren en ondersteunen. Burgerinitiatieven zijn een belangrijk instrument en deze moeten niet verzanden in bureaucratie maar ondersteund worden.
  • Meer betaalbare koopwoningen en sociale woningbouw waarbij een gelijke verdeling in de dorpen en wijken moet zijn. Iemand die geboren en getogen is in een wijk/dorp en daar wil blijven wonen, moet dat kunnen realiseren
Website ontwikkeld door X-Interactive