Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Harrie van der Velde

Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Harrie van der Velde
Leeftijd: 60
Woonplaats: Klazienaveen
   

Laat ik beginnen met mijzelf voor te stellen,
Mijn naam is Harrie van der Velde, ik ben 60 jaar, getrouwd met Monique, we hebben samen 2 dochters,
2 geweldige kleinzoons en een derde op komst en zijn de trotse eigenaar van Niezing Heijes Mode BV Klazienaveen.
Door de Corona-perikelen heb ik, namens het bestuur van handelsvereniging Klazienaveen, als woordvoerder
en voorzitter kennis gemaakt met de regionale en landelijke media, zowel via de pers, de radio als tv.
Dat was sowieso een geweldige ervaring!
Tijdens deze rollercoaster heb ik gemerkt dat mijn passie voor onze regio heel diep zit en dat ik mij heel graag
inzet om, in de breedste zin van het woord, het maximale te realiseren voor ons dorp/gemeente.
En waar kan dat nu beter dan binnen de gemeenteraad van Emmen als raadslid van de grootste partij Wakker Emmen.
 
Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?
Als Drent voel ik mij erg verbonden en begaan met het wel en wee van de mensen in ons dorp/gemeente,
daarom zet ik graag mijn werk- en levenservaring in voor ons dorp/gemeente.
 
Waarom moeten mensen op jou stemmen? 
Ik wil als raadslid met hoofd, hart en ziel de belangen behartigen van alle inwoners in Klazienaveen en
de schakel en bruggenbouwer zijn tussen het bedrijfsleven, de inwoners en de gemeente.
Als grootste en belangrijkste plaats van de gemeente begrijp ik dat Emmen (centrum) de meeste aandacht vraagt, ik zie het als mijn taak om ervoor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van de aandacht voor Klazienaveen.
 
Wat wil je de komende periode bereiken?
Het is mijn doel om als raadslid bij te dragen aan een fijne leefomgeving om in te wonen en te werken.
Er liggen vele kansen en uitdagingen in onze regio:
Door Corona is er een toenemende interesse in wonen en recreëren op het platteland, dat is goed tegen de vergrijzing en creëert werkgelegenheid.
De energietransitie wordt een uitdaging maar biedt ook kansen op extra banen.
Deze kansen en uitdagingen dragen bij aan onze welvaart.
Ik wil gaan samenwerken binnen de raad om deze kansen maximaal te benutten
Regionale welvaart bereik je niet door (politieke) uitsluiting van “andersdenkenden” maar door de dialoog op te zoeken en elkaar te vinden in ‘wat bindt”
 
 
M’n speerpunten zijn:
  • Investeren in het “vergroenen en opleuken” van de kern van ons dorp.
  • Realiseren ontmoetingsplek voor jongeren Klazienaveen
  • Opkomen voor de belangen van de ouderen in onze gemeente
  • Meer onderhoud groenvoorzieningen en voetpaden ed
  • Het realiseren van nieuwe woonruimte voor jong en oud.
  • Gelijke kansen voor alle kinderen in onze gemeente voor scholing, sport en welzijn.
  • Schakel zijn en verbinding zoeken tussen inwoners, bedrijfsleven en de gemeente.

Website ontwikkeld door X-Interactive