Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Harrie Kroeze

Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Harrie Kroeze
Leeftijd: 57
Woonplaats: Emmen
   

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?
Politieke drijfveer:
Wakker Emmen heeft de afgelopen jaren opnieuw bewezen dat het een partij is met oog voor de hele gemeente Emmen. Opnieuw zijn er gemeente breed mooie projecten gerealiseerd. Kijk maar eens naar de gerealiseerde of in gang gezette centrumvernieuwing van de buitendorpen. Ik heb mij daar de afgelopen jaren middels de fractie en de commissie wonen en ruimte dan ook graag voor ingezet en ga daar graag mee door. Daarnaast heeft Wakker Emmen ook bewezen moeilijke keuzes te kunnen maken. Emmen verdient een nuchtere en heldere kijk op de samenleving dat past bij mij en bij Wakker Emmen.

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
Als ondernemer heb ik dagelijks contact met collega-ondernemers en inwoners van onze mooie gemeente. Ik gebruik deze contacten dan ook om input te geven aan onze raadsleden en wethouders, dat werkt natuurlijk ook de andere kant op. Benaderbaar, dichtbij en met oog voor de maatschappij zijn dus de kernbegrippen.
 
Wat wil je de komende periode bereiken?
Als ik naar het programma van Wakker Emmen kijk zet ik mij graag in voor de volgende speerpunten:
  • Een fijne en prettige woonomgeving. Ik zou daar aan toe willen voegen het woord veilig. Steeds vaker hoor ik dat mensen zich onveilig voelen, misschien is dat terecht, misschien ook niet. Ik zou er graag aan willen werken om dit gevoel weg te nemen. Een fijne en prettige woonomgeving is daarvoor uiteraard van groot belang.
  • Lage lasten en terugdringen regels. Lage lasten is iets wat iedereen graag wil. Dankzij Wakker Emmen zijn de gemeentelijke lasten, zoals die gekoppeld zijn aan de WOZ in de afgelopen jaren niet of nauwelijks gestegen. Dit wil ik net als u ook graag zo houden. Het terugdringen van regels is een doorn in het oog van de vele mensen die ik spreek. Het zou fantastisch zijn wanneer we dit in de komende jaren nu eens echt terugdringen. Een mooi testcase is daarbij de nieuwe omgevingswet, waarbij we kijken naar wat reëel is, de omgeving van ons verwacht en wij ons niet verschuilen aan de, in de afgelopen honderd jaar, bedachte (uitzonderings)regels. Gewoon met een nuchter kijk op zaken dus.

Website ontwikkeld door X-Interactive