Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Gunnar Jens Bijlsma

Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Gunnar Jens Bijlsma
Leeftijd: 44
Woonplaats: Emmen, Barger Oosterveld
   

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?
Ik vind het belangrijk dat in de lokale politiek, de lokale partijen zo sterk mogelijk vertegenwoordigd zijn. Een lokale partij, zoals Wakker Emmen, staat dichterbij voor wat echt belangrijk is voor onze gemeente, dan de landelijke partijen. Een lokale partij wordt niet geremd door orders van de grote bazen uit Den Haag. Om deze reden wil ik mij opnieuw inzetten, om er voor te zorgen dat Wakker Emmen binnen de Emmense politiek de sterke en grote partij blijft die het nu is.

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
Ik ga me namens Wakker Emmen inzetten voor de zaken waar het in het dagelijks leven om gaat. Dat betekent onder andere; goed onderhouden wegen en fietspaden, gemaaide bermen, betaalbare woonlasten, voldoende parkeerplekken, voldoende woningen, aanpakken van overlast en het creëren van werkgelegenheid. Dit alles gecombineerd met een gezonde gemeentelijke financiële huishouding.
Het druk maken over regenboogvlaggen, dure kunstwerken, gender neutrale toiletten, viruscomplotten, Brusselse grootheidswaanzin of klimaathysterie, laat ik graag aan anderen over.
 
Wat wil je de komende periode bereiken?
1. Meer parkeergelegenheid in de wijken.
Tijdens de bouw en aanleg van veel wijken is er, voor wat betreft het aantal parkeerplaatsen, gerekend met een veel lager autobezit dan dat nu het geval is. Het zoeken naar een parkeerplaats, na een dag hard werken, wordt voor meer en meer mensen een dagelijks terugkerende ergernis. Er is geen ruimte om iedereen twee parkeerplaatsen voor de deur te geven, maar we kunnen het probleem wel aanzienlijk verminderen, door maximaal en creatief op zoek te gaan naar extra parkeerplaatsen.
2. Werken moet beloond worden.
Voor veel werkenden, wordt het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Alles wordt heel snel veel duurder, maar de lonen stijgen niet gelijkmatig mee. Hoe meer je gaat verdienen hoe meer subsidie en ondersteuning je kwijtraakt. Werken lijkt daardoor steeds minder beloond te worden. Er zijn diverse regelingen om de lagere inkomens te ondersteunen, maar zodra je een beetje meer gaat verdienen, kun je geen aanspraak meer maken op deze regelingen. Hierdoor ontstaat de zogenaamde armoedeval waardoor mensen, die vanuit de bijstand aan het werk gaan of meer uren gaan werken, er financieel op achteruit gaan. De gemeentelijke regelingen moeten zo ingericht worden dat werken ook daadwerkelijk beloond wordt.
3. Behoud de voorzieningen in wijken en dorpen.
Voor de leefbaarheid in de dorpen en wijken is het van belang dat er geen voorzieningen verdwijnen. De gemeente kan niet alle voorzieningen zelf exploiteren, maar heeft wel een sturende en faciliterende rol. Pinautomaten, bushaltes, brievenbussen, dorpshuizen, een drogist, de buurtsuper en ook basisscholen moeten in de dorpen en wijken behouden blijven.
4. Ruimere openingstijden van het gemeentehuis.
Het gemeentehuis en het klantcontact-centrum, waar alle documenten worden afgehaald, horen in dienst te staan van de inwoners van de gemeente Emmen. De openingstijden van het gemeentehuis vallen precies in de uren waarin veel mensen zelf aan het werk zijn. Wanneer het gemeentehuis tijdens de koopavond langer open is en bijvoorbeeld ook op de zaterdagochtend geopend is, dan zal het aantal bezoekers beter verspreid worden. Hierdoor hoeven velen niet iedere keer vrije uren bij de werkgever in te leveren voor een bezoek aan het gemeentehuis.
5. Het Rensenpark een volwaardige invulling geven.
Het wordt hoog tijd dat de locatie van de oude dierentuin een volwaardige invulling gaat krijgen. Dit is nodig, omdat de huidige kosten voor het onderhoud van dit park nergens door gedekt worden en een levendig park zal meer broodnodige bezoekers trekken naar het oude centrum. Volbouwen met woningen is onbespreekbaar, maar we moeten wel in de breedte verschillende mogelijkheden verkennen en vervolgens duidelijke keuzes maken. Met alleen het gesubsidieerd beschikbaar stellen van expositieruimtes voor kunstenaars, komen we er niet.
Website ontwikkeld door X-Interactive