Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Eddy de Vries

Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Eddy de Vries 
Leeftijd: 58
Woonplaats: Emmen
   

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?
Ik heb mij verkiesbaar gesteld, omdat ik het belangrijk vind om verbinding te leggen tussen de inwoners van de gemeente Emmen en de politiek.   

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
Mensen zouden op mij moeten stemmen, omdat ik het belangrijk vind dat er geluisterd wordt naar de inwoners van de gemeente Emmen. Wij moeten samen meer denken in oplossingen en minder in bureaucratie. Vraag de inwoners van de gemeente Emmen wat zij belangrijk vinden! Ik wil mij er hard voor maken dat er vervolgens gekeken wordt naar werkbare, praktische oplossingen.
 
Wat wil je de komende periode bereiken?
Ik heb 5 belangrijke zaken wat ik graag in de komende periode wil bereiken. Dit zijn:
  1. Zorgen voor een veilige woonomgeving. Ik denk hierbij ook aan o.a. meer politie in de wijk en de wijkagent die weer een spreekuur krijgt in de wijkgebouwen.
  1. Zorgen voor meer goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor starters, middeninkomens en senioren.
  1. Alhoewel Wakker Emmen de laatste jaren veel gedaan heeft aan grijs en groen en het afvoeren van water, is dit iets waar wij ons voor moeten blijven inzetten.
  1. Wij moeten blijven zorgen voor een goed ondernemingsklimaat, waar wij het ondernemers aantrekkelijk maken om zich in de gemeente Emmen te gaan vestigen.
  1. Het is belangrijk om onderwijs en werk goed op elkaar aan te laten sluiten. Hierbij moet vooral vanuit het onderwijs ingezet worden op gelijke kansen voor ieder kind.
Website ontwikkeld door X-Interactive