Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Dewy Leal

Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Dewy Leal
Leeftijd: 36
Woonplaats: Rietlanden, Emmen
   

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?
Vanuit mijn werk in de zorg en het onderwijs, word ik regelmatig geconfronteerd met mensen waarmee het niet goed gaat. Als gemeente vind ik het belangrijk, dat we er voor deze mensen zijn. Dat iedereen mee kan doen, dat we zorgen dat ieder kind gelijke kansen krijgt, geen kind opgroeit in armoede en niemand zich eenzaam voelt. Dat is mijn drijfveer om de komende vier jaar deel te nemen aan de gemeenteraad.

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
Mijn ambitie is om onze mooie gemeente nog socialer te maken. Als moeder van drie opgroeiende kinderen, vind ik het belangrijk om aan hun een gemeente Emmen na te laten, waar ze worden geholpen wanneer dat nodig is, waar ze prettig kunnen wonen en leven. Dat wil ik natuurlijk niet alleen voor mijn kinderen, maar gun ik iedere inwoner van onze gemeente. Dit wil ik doen door vooral in gesprek te gaan. Met mijn collega’s van de raad, het college en ambtenaren, maar vooral met u, als inwoner van onze mooie gemeente!
 
Wat wil je de komende periode bereiken?
1) Ruimhartig minima- en armoedebeleid
Een groot deel van de inwoners uit de gemeente Emmen heeft te maken met armoede. De beste aanpak van armoede is een betaalde baan, maar daar waar mensen niet in staat zijn om werk te vinden, moet de gemeente een vangnet bieden. Daarnaast moet er vooral geïnvesteerd worden in kinderen die in armoedesituaties opgroeien, zodat deze kinderen een beter toekomstperspectief krijgen. Er zijn nu al vele goede regelingen die ondersteuning bieden. Deze regelingen moeten makkelijk vindbaar zijn voor de mensen die dit nodig hebben en moeten vooral makkelijk aan te vragen zijn.

2) Ieder kind gelijke kansen!
Alle kinderen in de gemeente Emmen moeten de mogelijkheid en de kans hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierbij is goed zicht op deze ontwikkeling essentieel. Samenwerking tussen onderwijs, opvang en onderwijs- of ontwikkelingsondersteuners als de GGD, Sedna, logopedie etc. is daarin essentieel. Daarom wil ik me ervoor inzetten dat dergelijke samenwerkingen worden samengevoegd in de basisschool om zo Integraal Kind Centra te vormen.

3) Normaliseren
Ieder kind is anders en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Ik vind het belangrijk dat een kind, gewoon kind mag zijn. Wanneer de ontwikkeling wat afwijkt van het ‘normale’ hoeft daar niet meteen een label op geplakt te worden en allerlei hulpverlening op ingezet te worden. Hierdoor kan de druk op jeugdhulp worden verminderd en ontstaat er ruimte voor hulp aan kinderen die het echt nodig hebben.
 
4) Waterpeil Rietplas op peil houden
De rietplas kampt al enkele jaren met een laagwaterpeil in de zomermaanden. Dit is hinderlijk voor omwonenden en zorgt voor schade. Het probleem is bekend bij de gemeente en er is aandacht voor, maar ik zou graag zien dat het probleem zo snel mogelijk, helemaal wordt opgelost.
 
5) Voldoende speelplaatsen
Dat er voldoende plekken in de wijk zijn waar kinderen kunnen spelen, vind ik erg belangrijk. Goede groenvoorzieningen in combinatie met aantrekkelijke speelplaatsen moet bijdragen aan een fijne leefomgeving. Voldoende en goed onderhouden speelplaatsen dragen bij aan de leefbaarheid en zal meer kinderen buiten laten spelen.

Website ontwikkeld door X-Interactive