Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Dennis Dekker

Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Dennis Dekker
Leeftijd: 51
Woonplaats: Emmen
   

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?
Vooral om het armoede beleid binnen de gemeente onder de aandacht te brengen en de steeds groter wordende groep mensen, die onder de armoede grens komen, te helpen.
Er zal, mede door de hogere energieprijzen, een toename komen van mensen die onder de armoede grens komen. Hierdoor zullen vooral ook kinderen te lijden hebben die door toedoen van de armoede in een isolement terechtkomen of worden uitgesloten in de maatschappij.
Dit is onacceptabel en niet nodig!
 
Vanuit mijn ervaringen, inzichten en nuchtere kijk op verschillende zaken verwacht ik een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke, sociale, economische en culturele vraagstukken welke aan de orde zijn binnen onze gemeente.
Als zelfstandig ondernemer kan ik onder meer meedenken met- en gevoelens vanuit het bedrijfsleven begrijpen en vertegenwoordigen.
 
Veiligheid binnen de gemeente is belangrijk. Door mijn ervaringen kan ik onveilige omgevingen en situaties analyseren en bijdragen aan een oplossing.

Ook op cultureel gebied ben ik actief betrokken. Mijn dochters hebben een eigen dansschool en danswinkel in Emmen waardoor ik zie en begrijp wat er in Emmen speelt in het kader van cultuur maar ook op het sociale en ondernemers vlak.

Zeker gezien de huidige situaties welke zich in Nederland en op kleinere schaal in de gemeenten afspelen is het goed om rust, kalmte en vooral empathie en vertrouwen uit te stralen en te luisteren naar datgene waar U zich zorgen over maakt of wat U bezig houdt.

Natuurlijk zullen er naast de altijd terugkomende wensen om de belastingen te verlagen of andere voordelen in het belang van de inwoners ook beslissingen en maatregelen moeten worden genomen die minder leuk zijn. Ook deze maatregelen en beslissingen zal ik met een kritische blik benaderen.

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
Mijn doel is het om te luisteren naar U als inwoner van de gemeente Emmen en de ideeën, klachten of andere wensen onder de aandacht te brengen binnen het college.
Ik zal mij sterk maken voor  de belangen van de minder welgestelde inwoners, deze  groep te vertegenwoordigen en de (verborgen) armoede onder de aandacht te brengen en dit trachten terug te dringen. Zolang het bij de voedselbank bijna net zo druk is als bij de supermarkt hebben wij nog een zeer grote uitdaging waar mijn prioriteit dan ook ligt.
 
Sport en Cultuur is van iedereen en voor iedereen!
Iedereen moet dan ook gebruik kunnen maken van sport en cultuur in de vorm van o.a. voetbal, atletiek, handbal, dans, theater, kunst en andere vormen.
Mijn inzet zal zijn voor het behoud van de verschillende cultuur instellingen en sport en cultuur toegankelijker te maken voor o.a. de minima.
 
Ik zet mij in voor een veilige(re) gemeente die economisch sterker moet worden en een prettige woon werk en leef omgeving zal zijn voor alle inwoners.
 
Wat wil je de komende periode bereiken?
1)Terugdringen van (verborgen) armoede in de gemeente Emmen.
   Er is nog een te grote groep die onder de armoede grens leven en deze groep zal alleen nog maar   
   groter worden door toedoen van Corona en de hogere energieprijzen.
   Ik zal daarom regelmatig met deze doelgroep en de betrokken instanties in gesprek gaan en dit    
   onder de aandacht brengen zodat er ruimhartiger kan worden gekeken naar een effectieve en  
   blijvende oplossing. Armoede in Nederland mag niet en kan niet!
 
2) Er is in Emmen veel te doen op sport en cultuurgebied.
     Er zijn heel veel mensen en vooral kinderen, die heel graag een sport of kunst zoals voetbal,  
     handbal, atletiek, dansen, zingen, theater of muziekinstrument willen beoefenen maar het niet    
     kunnen bekostigen.
     Ik zet mij in om voor iedereen die onder de armoedegrens of van de bijstand leven dit gratis te
     laten zijn en blijven.
     Het aanvragen van de bijdrage hiervoor en deelnemen hieraan moet makkelijker, sneller,   
     laagdrempeliger en anoniemer kunnen.
 
3)Veiligere omgevingen in dorpen, wijken, stations en winkelgebieden.
    Veiligheid is ontzettend belangrijk, vanzelfsprekend maar niet overal van toepassing.
    Er is door o.a. Corona, armoede, werkloosheid, mensen zonder vaste woon of verblijfplaats en de
    toenemende stroom vluchtelingen binnen de gemeente een toename in criminaliteit en  
    intimidaties waardoor er onveilige plekken of situaties ontstaan.
    Hierdoor voelen een grote groep mensen zich niet veilig op het station, rond scholen, 
    winkelcentra of in het openbaar vervoer.
    Hiervoor zal meer aandacht en daadkrachtig optreden nodig zijn zodat vooral onze kinderen en de
    ouderen veilig kunnen gaan en staan waar zij willen.
    Hier heeft iedereen recht op.
 
4) Een sterk economische winkelgebied en een interessant winkelcentrum zodat mensen weer meer    
    winkelen bij de stenen winkels waardoor er meer (grotere) retailers zich hier vestigen en er meer   
    drukte in de straten komt.
    Er is nu een te grote leegstand in o.a. het centrum van Emmen waardoor er een triest aanblik in  
    de winkelstraten ontstaat.
    Wakker Emmen is voorstander om het winkelgebied in het centrum te verkleinen waardoor het 
    centrum compacter zal worden en er woningen kunnen worden gemaakt van de lege 
    winkelpanden in het “oude” centrum.
    Het is van groot belang om het centrum van Emmen voor de ondernemers economisch    
    interessant te maken zodat het voor iedereen een aantrekkelijk winkelcentrum is.
    Met elkaar kunnen wij zorgen voor een mooi, dynamisch en vooral gezellig winkelcentrum.
Website ontwikkeld door X-Interactive