Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Andre Strijker

Persoonlijke gegevens:

 
 
Naam: Andre Strijker
Leeftijd: 50
Woonplaats: Zwartemeer
   

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?
Een gemeente die haar inwoners de ruimte geeft, het goede voorbeeld geeft en mensen de vrijheid geeft om mee te denken en te praten, dat vind ik belangrijk. Uit kunnen leggen waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Verantwoordelijk, vrijheid en vertrouwen.
  • Onderwerpen bespreekbaar maken, staan voor wat je zegt.
  • Als je ergens iets van vindt moet je daar ook iets mee doen.

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
Een zo breed mogelijke afspiegeling van de maatschappij, dat is wat ik belangrijk vind. Daarnaast vind ik het belangrijk dat mensen op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met politiek en de politieke agenda. Ook voor degene die het lastig vindt om zaken bespreekbaar te maken, is het van belang dat hun verhaal wordt gehoord en verder gebracht.
Ik ben benaderbaar, bereikbaar en voor iedereen aanspreekbaak.
 
Wat wil je de komende periode bereiken?
Ik wil me graag inzetten om ruimte te kunnen bieden aan inwoners om zelf mee te denken over de te besteden gelden in de eigen woonomgeving. Ruimte geven aan initiatieven, loslaten in vertrouwen. Denk hierbij aan een soort van fonds, waarmee initiatieven vanuit de samenleving gestimuleerd kunnen worden.
Initiatieven ondersteunen waar draagvlak voor is.
Daarnaast wil ik zelf bereikbaar zijn en ondersteuning bieden aan inwoners met goede ideeën en energie om beschikbare gelden zo doelmatig mogelijk in te zetten.
De verbinding leggen tussen inwoners en de politiek.

Website ontwikkeld door X-Interactive