Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Aimée van der Ham

Persoonlijke gegevens:

 
Naam: Aimée van der Ham
Leeftijd: 47
Woonplaats: Emmen
   

Waarom heb jij je verkiesbaar gesteld?
Ik vind dat politiek iets is waarmee je zorgt dat de gemeente de goede dingen doet en je dat ook kunt uitleggen aan de inwoners. Het is belangrijk om er samen voor te zorgen dat onze gemeente prettig blijft om in te wonen, te werken en te ontspannen. Daarvoor moet de basis op orde zijn. Denk hierbij aan woningen, sport en wegen. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar gedaan en daar gaan we graag mee door.

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
De afgelopen vier jaar ben ik met veel plezier raadslid geweest en ik hoop dat Wakker Emmen ook deze periode weer met een grote fractie veel kan betekenen voor Emmen. En dan bedoel ik heel Emmen, alle (buiten)dorpen en wijken. Daarvoor hebben we uw steun nodig!
 
Wat wil je de komende periode bereiken?
  • Zorgen dat sociale voorzieningen goed op orde zijn. Werk moet bereikbaar zijn voor iedereen, zodat ieder mee kan doen. Hierbij hoort ook een goede sociale werkplaats.
  • Sporten is gezond en het zorgt voor verbinding. Daarom is het belangrijk dat de sportverenigingen, velden en sporthallen goed toegankelijk zijn en goed onderhouden zijn, zodat iedereen met plezier kan sporten.
  • Wakker Emmen heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor woningen. Zowel studenten, starters als andere sectoren. Dit is zichtbaar in de projecten die nu lopen en we blijven ons inzetten voor voldoende woningen voor iedereen.
  • Het Rensenpark moet een plek blijven die voor iedereen toegankelijk is en iets toevoegt aan ons centrum. Het moet weer 1 geheel worden met het vernieuwde centrum en aantrekkingskracht hebben voor bezoekers aan de gemeente. Ook kunst en cultuur moet daar een plek in behouden.
  • Emmen moet ook aantrekkelijk blijven voor mensen en bedrijven om zich hier te vestigen. Dat vraagt om goede verbindingen via spoor, weg en digitaal. Daar moet blijvend aandacht voor zijn. We hebben mooie ontwikkelingen in Emmen met de industrie en onderwijs. Hiermee zetten we in op behoud van (jonge) mensen die hier, na hun studie, kunnen werken en voor aantrekken van bedrijven en werknemers die hier voldoende vestigingsmogelijkheden en geschoold personeel vinden.

Website ontwikkeld door X-Interactive