Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Wat hebben we bereikt?

Hier heeft Wakker Emmen zich de afgelopen vier jaar 
Voor ingezet en gerealiseerd:
 
•  12 miljoen euro extra geïnvesteerd in achterstallig onderhoud wegen en fietspaden
•  Extra geld voor meer en beter maaien
•  Knelpuntenpot van 750.000 euro voor openbaar gebied
•  Onderhoudsniveau van centra in dorpen en wijken gelijk aan Emmen-centrum
•  Geen stijging van de woonlasten de afgelopen vier jaar
•  Centrumvernieuwing Nieuw-Amsterdam afgerond
•  Centrumvernieuwing Erica en Schoonebeek zijn in uitvoering
•  Geld vrijgemaakt voor nieuwbouw sporthal Emmer-Compascuum
•  Plannen gemaakt voor centrumvernieuwing in Emmer-Compascuum
•  Afschaffen leges voor evenementen
•  80 hectare grootschalige zonne-akkers in aanbouw
•  Menselijke en sociale uitvoering van de nieuwe zorgtaken door gemeente Emmen
•  De basis in het oude dierenpark op orde gemaakt
•  Ombudsfunctionaris aangesteld voor het sociale domein
•  Extra geld voor onderhoud van buurthuizen 
•  Versoepeling van bouwregelgeving en versnelling van bouwprocedures particulieren en bedrijven
•  Renovatie en extra parkeerplaatsen winkelcentrum Rietlanden
•  Subsidieregeling om leegstand in Emmen-centrum aan te pakken
•  Nieuw toekomstperspectief voor Delftlanden
•  400.000 euro extra voor onderhoud en aanleg speeltoestellen
•  Nieuwbouw zwembad Meerdijk inclusief 8 banenbad
•  800.000 euro voor onderhoud kleedkamers buitensportverenigingen
•  Werk zoveel mogelijk lokaal aanbesteden
•  Start gemaakt met de plannen voor de verdubbeling n862 Emmen-Klazienaveen
•  Subsidiepot voor burgerinitiatieven vanuit stimuleringsfonds dorpen en wijken ingesteld
•  Extra subsidie en extra geld in de knelpuntenpot voor buitenzwembaden en geprivatiseerde sporthallen
•  Inzet voor “Snel internet” voor het buitengebied in de gemeente Emmen
•  Extra inzet WMO gelden vanuit het rijk voor was- en strijkservice
 
 
Wij hopen dat de ingezette koers om te komen tot verandering op uw steun kan rekenen. De komende periode staan wij voor tal van grote uitdagingen. Hoe houden we onze dorpen en wijken leefbaar? Op welke wijze geven we invulling aan de energietransitie, hoe zorgen we voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat, hoe blijven we een sociale gemeente met de nodige voorzieningen en hoe zorgen we voor een goede samenwerking tussen gemeente en inwoners. Wakker Emmen gaat de komende periode graag aan de slag met deze opgaven en wij hopen daarbij op uw steun. 
Wij nodigen u van harte uit dit verkiezingsprogramma te lezen en hopen dat deze inhoud u kan overtuigen om 21 maart 2018 te stemmen op lijst 1, Wakker Emmen.
 

Website ontwikkeld door X-Interactive