Uw mening telt! Kies voor verandering

  • WakkerEmmen
  • WakkerEmmen
  • WakkerEmmen

Speerpunten

1. Beter onderhoud van openbaar groen, fietspaden en wegen

De afgelopen periode zijn er vele miljoenen uitgetrokken voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en voor het vernieuwen van wegen, voet- en fietspaden. Maar er is nog veel te doen! De basis moet verder op orde. Wakker Emmen wil beter groenonderhoud, goed onderhouden fietspaden en meer openbare verlichting.  

2. Rensenpark moet een park blijven!

Het oude dierenpark moet een aantrekkelijk groen en openbaar park blijven. Het moet een park zijn om te wandelen, fietsen en recreëren. In de huidige gebouwen kunnen partijen zich vestigen die een kwalitatieve en creatieve bijdrage leveren. Wakker Emmen wil geen uitbreiding van gebouwen. Een park moet een park blijven! 

3. Lagere lasten en minder regels

Wakker Emmen vindt dat de gemeentelijke lasten verder omlaag moeten. De woonlasten zijn de afgelopen vier jaar niet gestegen en ook de komende vier jaar willen wij de woonlasten niet laten stijgen! Wij willen betaalbare tarieven van o.a. woonlasten, parkeren, sporten, vergunningen en begraven. De gemeente moet minder bureaucratisch en met minder regels werken.


4. Sport kan rekenen op Wakker Emmen

Wakker Emmen wil betaalbare en goede sportvoorzieningen. Verouderde sportparken, gymzalen en accommodaties moeten vernieuwd of gerenoveerd worden. Er moet voldoende geld zijn voor onderhoud. Buitenzwembaden moeten behouden blijven en verdienen goede financiële ondersteuning!

5. Woonbuurten vernieuwen en nieuwbouw mogelijk maken!

Wakker Emmen wil woonbuurten verbeteren door woningen te renoveren en te verduurzamen. Investeren in een aantrekkelijk openbaar gebied met voldoende en goed onderhouden speeltuinen. In ieder dorp of wijk moet nieuwbouw mogelijk zijn en voldoende seniorenwoningen om oud te kunnen worden in uw eigen dorp of wijk.

6. Sociaal Emmen

Zorg waarbij de inwoner centraal staat is waar Wakker Emmen voor staat. De WMO dient menselijk en sociaal te worden uitgevoerd. Het WMO taxivervoer moet blijven, want mensen moeten erop uit kunnen gaan! Wakker Emmen wil een ruimhartig minima- en armoedebeleid voor mensen die dit echt nodig zijn! 
 

7. Gezond verstand gebruiken

Plannen maak je samen met inwoners. Wakker Emmen wil een gemeente die op zoek gaat naar de ja en daar hoort een actieve en meewerkende houding bij. Geen starre houding, maar gezond verstand gebruiken. 


8. Alle dorpen en wijken tellen mee!

Wakker Emmen wil een goede balans tussen uitgaven in Emmen en de buitendorpen en daarom is de afgelopen periode veel geïnvesteerd in centrumvernieuwing in verschillende dorpen en wijken. Wij willen blijven investeren in aantrekkelijke dorpen en wijken. Voor leefbaarheid moeten bibliotheken, basisscholen en winkelcentra behouden blijven en leegstand worden aangepakt! Parkeren in dorpen en wijken moet gratis blijven en parkeertarieven in Emmen mogen niet verhoogd worden!  


9. Buurt- en dorpshuizen kunnen rekenen op steun

Buurt- en dorpshuizen vervullen een belangrijke rol in dorpen en wijken en deze worden in stand gehouden door vrijwilligers. Veel gebouwen zijn verouderd, omdat er te weinig geld is voor onderhoud. Dit verdient meer ondersteuning en daarom wil Wakker Emmen investeren in buurt- en dorpshuizen! 


10. Werk en een sterke sociale werkplaats

Werk is het beste middel om mee te doen in de samenleving. De gemeentelijke inzet moet gericht zijn op het creëren van banen. Mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt dienen voldoende kansen te krijgen! Wakker Emmen staat daarom voor een sterke sociale werkplaats.
Website ontwikkeld door X-Interactive