Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Ovonde businesspark/rondweg niet eerste prioriteit

Maandag 11 juni j.l. stond het agendapunt aanleg ovonde businesspark Meerdijk / rondweg op de agenda. Tijdens de behandeling in de raadscommissie wonen en ruimte heeft Wakker Emmen vraagtekens gezet bij de investering van 8,5 miljoen euro, omdat er andere prioriteiten zijn in de gemeent Emmen die eerst moeten worden aangepakt. Wakker Emmen is van mening dat eerst het gemeentelijk verkeers en vervoers plan (GVVP) moet worden vastgesteld. Dit overkoepelende document bepaald de prioriteiten en omvat het totale plan voor ons verkeer en vervoer. Het ordevoorstel van Wakker Emmen om eerst het GVVP vast te stellen en daarna de verschillende besluiten heeft geen meerderheid verkregen. In de ogen van Wakker Emmen is het businesspark Meerdijk prima bereikbaar en zijn er in deze economisch slechte tijden voldoende andere zaken waar het bedrag van deze investering naar toe kan gaan. Wakker Emmen staat positief tegenover verbetering van de doorstroming op de rondweg maar vindt het van belang dat eerst het GVVP vastgesteld moet worden. In dit GVVP worden de kaders vastgesteld en  het is niet ondenkbaar dat er vanuit het GVVP andere prioriteiten naar voren komen. De kruising rondweg /Abel Tasmanstraat en de kruising Phileas Foggstraat /rondweg zijn locaties die ons inziens eerder verbeterd  dienen te worden dan de kruising statenweg/stadionweg.

Daarnaast wacht de raad met smart op het onderzoek van de Grontmij over het verlengen van de rondweg. Dit onderzoek kan de raad wellicht op andere gedachten brengen over de toekomst van de rondweg, opnieuw een argument op over het voorliggende voorstel vooralsnog geen besluit te nemen.In deze economisch slechte tijden kan het verstandig zijn om op bepaalde beslissingen tot investeren terug te komen, een goed voorbeeld komt vanuit Groningen waar men vanwege de crisis mogelijk besluit geen tramlijn aan te leggen of het project zuidelijke ringweg stil te leggen.

Wat verder ontbreekt is een onderbouwing van de voordelen van de voorgestelde ovonde, hoeveel tijdwinst levert deze ovonde bijvoorbeeld op voor een automobilist die de totale rondweg oversteekt?

Het kan toch niet zo zijn dat er voor € 8,5 miljoen een ovonde wordt aangelegd zodat we  1 minuut eerder in Ter Apel zijn?

 

Website ontwikkeld door X-Interactive