Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Wakker Emmen wil oplossing voor voetbalvereniging DZOH

De fractie van Wakker Emmen heeft tijdens de behandeling van de Begroting 2022 een motie ingediend waarin het college de opdracht heeft gekregen om gezamenlijk met DZOH de mogelijkheden voor een passende oplossing in kaart te brengen voor voldoende trainingscapaciteit.
DZOH is een bloeiende voetbalvereniging met 52 teams en ruim 800 leden. Voor het geven van trainingen heeft DZOH de beschikking over maar 1 trainingsveld. Volgens de KNVB-capaciteitsberekening is er onvoldoende trainingscapaciteit op beschikbaar op het sportpark in de Rietlanden. Om voldoende trainingscapaciteit te kunnen bieden aan haar leden moet DZOH nu regelmatig een wedstrijdgrasveld inzetten als extra trainingsveld. U snapt dat dit de conditie van het wedstrijdgrasveld niet te goede komt.

De door Wakker Emmen ingediende motie is mede ingediend/ondersteund door alle fracties in de gemeenteraad. 
Website ontwikkeld door X-Interactive