Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Nieuw kunstgrasveld voor DZOH

De fractie van Wakker Emmen is blij dat voetbalvereniging DZOH in 2022 een nieuw kunstgrasveld krijgt.
Wakker Emmen heeft vorig jaar een motie ingediend waarin het college de opdracht heeft gekregen om gezamenlijk met DZOH de mogelijkheden voor een passende oplossing in kaart te brengen voor voldoende trainingscapaciteit. De enige passende oplossing is een kunstgrasveld en dat is gezien het aantal leden en de beperkte ruimte ook logisch. DZOH is een bloeiende voetbalvereniging met 52 teams en ruim 800 leden. Voor het geven van trainingen heeft DZOH de beschikking over maar 1 trainingsveld. Volgens de KNVB-capaciteitsberekening is er onvoldoende trainingscapaciteit beschikbaar op het sportpark in de Rietlanden. Om voldoende trainingscapaciteit te kunnen bieden aan haar leden moet DZOH nu regelmatig een wedstrijdgrasveld inzetten als extra trainingsveld.

Raadslid Pascal Schrik: “Wakker Emmen vindt het belangrijk dat onze sportaccommodaties goed op orde zijn. We zijn blij dat we met dit kunstgrasveld weer een accommodatie kunnen verbeteren.” De door Wakker Emmen ingediende motie is mede door alle andere fracties in de raad ingediend/ondersteund.
Website ontwikkeld door X-Interactive