Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Milieu & Duurzaamheid

 

Geen metershoge zonnewand bij Erica 10-02-2022

Wakker Emmen is blij voor de inwoners van Erica dat de provincie Drenthe alsnog heeft besloten om de zonnewand van 6,5 meter hoog en ruim 2 kilometer lang uit de zonneroute langs de A37 te schrappen.

Wakker Emmen blij met besluit tot geen zonnewand bij Erica 26-08-2021

De fractie van Wakker Emmen is verheugd dat het college heeft besloten om in haar zienswijze richting de provincie Drenthe (bevoegd gezag voor de planvorming) op te nemen om geen zonnewand op het traject bij Erica te realiseren. 

Financiële compensatie voor gebied Pottendijk 19-02-2021

Naar aanleiding van een mail van het bewonersplatform Pottendijk heeft Wakker Emmen tijdens de raadsvergadering vragen gesteld aan het college over de inzet van financiële compensatie voor het gebied Pottendijk. Het bewonersplatform heeft zorgen geuit over compensatie voor het gebied.

Wakker Emmen vraagt aandacht voor soepelere regelgeving verduurzamen eigen woning met zonnepanelen 09-06-2020

Bedrijven en particulieren worden gestimuleerd, ook door de gemeente Emmen, tot het besparen van energie of het zelf opwekken van energie. Bij dat opwekken van energie gaat het bij particulieren veelal om het plaatsen van zonnepanelen. En daar ondervinden particulieren niet altijd een bereidwillige gemeente Emmen op hun weg. 

Wakker Emmen stelt vragen aan wethouder over minder vaak legen van grijze container 30-09-2019

Tijdens de commissievergadering in september heeft Wakker Emmen vragen gesteld over het per 1 september minder legen van de grijze container. Dat dit onderwerp erg leeft blijkt wel uit de massaal ondertekende petitie en de vele reacties die overal te horen waren. 

Centrum van Emmer-Compascuum verdient grondige opknapbeurt! 10-02-2018

Wakker Emmen is blij met de actie van het college van B&W voor Emmer-Compascuum. Er is eindelijk een knoop doorgehakt waar de nieuwe sporthal zal gaan komen. Wakker Emmen heeft zich de afgelopen periode sterk gemaakt voor nieuwbouw van de sporthal. Op de locatie Abeln moet de nieuwe sporthal worden gebouwd. Met alleen een sporthal wordt het dorp niet vernieuwd. Er is meer nodig. Aan de zijde van het kanaal en voor de sporthal moeten woningen en winkels gaan komen met een uitstraling vergelijkbaar met Nieuw-Amsterdam. Ook de nieuwbouw van de Aldi en de sloop van pand Losa moet het centrum van nieuw elan voorzien.

Raadslid Roelof Woltman van Wakker Emmen: “Eindelijk worden er besluiten genomen en kan het centrum van Emmer-Compascuum vernieuwd gaan worden. Het is belangrijk om nu het openbaar gebied, wegen en fietspaden in en rondom het centrum aan te pakken. In navolging van Nieuw-Amsterdam, Erica en Schoonebeek gaat Emmer-Compascuum nu grondig worden aangepakt.”

Wakker Emmen wil sloop leegstaande bedrijfspanden Klazienaveen 10-02-2018

KLAZIENAVEEN – De leegstaande bedrijfspanden aan de Meridiaan 50 worden op termijn gesloopt. Dat deelde wethouder Jisse Otter maandagavond mee tijdens de commissievergadering.

Hij gaf daarmee antwoord op vragen die fractielid Nico Schiphouwer van Wakker Emmen over het vastgoed stelde.
In het pand zat tot en met 2016 de 2e Hands Winkel gevestigd. Na diens vertrek volgden ook de andere gebruikers, woningbouwcorporatie Lefier en een kledingzaak. Sindsdien staat het inmiddels met platen dichtgetimmerde pand volledig leeg. Schiphouwer vroeg of de panden op de nominatie stonden om gesloopt te worden. ‘De huidige toestand biedt geen fraai uitzicht en is geen goede ontwikkeling voor de buurt’, stelde hij.

De wethouder kon die bevestigen dat de sloopkogel door Lefier in stelling is gebracht. Een exacte datum voor de afbraak was Otter nog niet bekend. Wel wist hij te melden dat de woningbouwcorporatie druk bezig is met een plan voor het gehele gebied.
Een woordvoerder van Lefier laat weten dat de panden in ieder geval voor de zomervakantie tegen de vlakte gaan. Over de planontwikkeling voor de buurt kan nog niets worden gezegd. 'We zitten nog in een vroeg stadium. Maar de omwonenden worden vanaf maart betrokken bij de plannen.

 

Gemeente Emmen loopt voorop met zonne-energie 10-02-2018

In december 2015 maakte de gemeente Emmen afspraken over zonne-energie. "Zonnepark Lange Runde is het eerste concrete resultaat van deze structuurvisie en een bewijs van de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Ik ben er trots op dat een van de grootste zonneparken van Noord-Nederland in de gemeente Emmen ligt", reageert wethouder René van der Weide. Het blijft niet bij alleen een zonnepark in Barger-Compascuum. In april start de bouw van een 38 hectare groot zonnepark tussen Nieuw-Dordrecht en Oranjedorp. 

Raadslid Henk Linnemann van Wakker Emmen is ook erg blij met het zonnepark. "In de vorige periode was deze locatie in beeld voor windmolens, maar dit was een erg slecht plan. Een zonnepark is een veel betere invulling en dat hier nu een van de grootste zonneparken van ons land is gerealiseerd doet Wakker Emmen goed. De gemeente Emmen moet volop blijven inzetten op zonne-energie. Helaas hebben we geen keuze tussen wel of geen windenergie door de taakstelling van de provincie. Door middel van zonneleningen worden er miljoenen geïnvesteerd in zonnepanelen voor woningen en door grootschalige zonneparken kunnen we een goede bijdrage leveren aan de verduurzaming. De gemeente Emmen loopt op het gebied van zonne-energie voorop."


3 miljoen voor zonnelening in 2018 20-12-2017

Inwoners van de gemeente Emmen kunnen weer een zonnelening aanvragen. Het college van Emmen stelt daarvoor in 2018 drie miljoen euro beschikbaar.  Voor dit jaar is ruim vier ton extra geld beschikbaar gesteld, dat bedoeld is voor liggende en nieuwe aanvragen. De zonnelening kan worden gebruikt voor onder andere zonnepanelen of een zonneboiler. 'De belangstelling voor de zonnelening groeit', zegt wethouder René van der Weide. 'Sinds halverwege november was er geen budget meer en we verwachten in het nieuwe jaar nog een grotere vraag. Daarom stellen we extra budget voor een lening beschikbaar. We stimuleren inwoners graag bij het duurzamer maken van hun woning. Hierdoor gaat de energierekening omlaag en wordt het milieu gestimuleerd.' Wakker Emmen is blij dat de gemeente werkt maakt van zonne-energie. Vanaf 2015 is er al bijna 4 miljoen uitgeleend aan woningeigenaar om daken te voorzien van zonnepanelen. Hierdoor zijn bijna 1000 woningen voorzien van zonnepanelen.

Windmolenboeren moeten genoegen nemen met minder rendement 01-11-2017

EMMEN - Wakker Emmen wil dat het college van B&W vast houdt aan de gemeentelijke eisen voor het bouwen van windmolens en niet toegeeft aan de wensen van Raedthuys en Yard om hogere molens te bouwen. Recent werd bekend dat een aantal ontwikkelaars het overleg met bewoners wil opschorten. Aanleiding hiervoor is dat de ontwikkelaars Raedthuys en Yard hoger willen bouwen dan de gemeentelijke eis van 149 meter. De windmolenboeren willen molens van meer dan 200 meter hoogte, terwijl de gemeente Emmen maximaal 149 toestaat.
 
Al enige tijd beweren Raedthuys en Yard dat molens van 149 meter hoog niet te haalbaar zijn. Om duidelijkheid te verschaffen is er een deskundigentoets uitgevoerd en uit dit rapport blijkt dat de gemeentelijke eisen wel degelijk haalbaar zijn. Volgens raadslid Henk Linnemann van Wakker Emmen is dit rapport glashelder. “De gemeentelijke eisen zijn haalbaar, mits de ontwikkelaars genoegen nemen met een rendement van circa 9 procent in plaats van de door Raedthhuys en Yard gewenste 15%. We hebben geen keuze tussen wel of geen windmolens aangezien de provincie ons dit oplegt, maar we hebben als gemeente de regie genomen om de molens op een zo groot mogelijk afstand van woningen te plaatsen en om de hoogte van de molens te willen beperken. Dit raakt het rendement van de ontwikkelaars, maar het belang van de omwonenden gaat overduidelijk voor. We zijn ervoor om de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken en niet om het rendement van ontwikkelaars te spekken.”
 
Wakker Emmen wijst erop dat de gemaakte keuzes met betrekking tot de hoogte van de molens mede voortkomen uit het gebiedsproces en daarom wil de partij dat deze gemaakte keuze overeind blijft. Het rapport van de deskundigen geeft ook aan dat dit haalbaar is. Wakker Emmen gaat volgende week tijdens de begrotingsvergadering het college van B&W bevragen over de ontstaande situatie en wil dat het college blijft vasthouden aan gemaakte afspraken met bewoners.

Wakker Emmen stelt vragen over bezinningsperiode Drents Windpark 21-12-2016

EMMEN - De fractie van Wakker Emmen zal tijdens de raadsvergadering van 22 december a.s. vragen stellen over de aangenomen motie in de Tweede Kamer over een bezinningsperiode voor het Drents Windpark.
 
Raadslid Henk Linnemann: “De motie kreeg steun van bijna de volledige Tweede Kamer, inclusief de VVD. De strekking van de motie is, dat er een bezinningsperiode wordt ingesteld tot de verkiezingen volgend jaar, en tevens dat er onderzoek moet komen naar alternatieve energieproductie.
 
Als andere gemeenten in Drenthe kunnen kijken naar alternatieve vormen van duurzame energie, dan moet dat ook zeker voor Emmen gelden.  Ook de bezinningsperiode is verstandig. Het lijkt ons, dat mogelijke initiatiefnemers van windmolens ook eerst duidelijkheid willen over wat er na de landelijke verkiezingen allemaal gaat gebeuren. Kortom, gelijke monniken, gelijke kappen.”

Smart Energy Region Emmen-Haren 21-12-2016

Eén van de locaties waar windmolens kunnen verschijnen in de gemeente Emmen is aan de Zwartenbergerweg, nabij de grens met Duitsland. Hoeveel molens er aan Nederlandse zijde komen is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat aan Duitse zijde mogelijk 14 windmolens komen met een hoogte van mogelijk ruim 200 meter.
Het SEREH project is een gezamenlijk project van Emmen en Haren.  Doel is om er een proefproject van te maken met opslag van energie en mogelijk ‘Power-to-gas'. Wakker Emmen maakt zich zorgen om de signalen die ze heeft ontvangen van bezorgde omwonenden. Zo zou aan Duitse zijde proeven komen met het opslag van waterstof op een diepte van 1000 meter in de bodem.  Waterstofgas is zeer explosief en wordt in de volksmond ook wel ‘knalgas’ genoemd. Terechte zorgen dus van omwonenden. Raadslid Henk Linnemann heeft hierover vragen gesteld in de commissievergadering en verzocht om meer informatie. Tevens heeft hij  de toezegging gekregen dat de omwonenden vroegtijdig zullen worden geïnformeerd over de processen aan Duitse zijde. Het college van B&W heeft de vragen keurig schriftelijk beantwoord.

De bezorgdheid is ook in Duitsland bekend geworden, zo stond te lezen in de ‘Osnabrücker Zeitung’  van 7 december jl.. Het hele proces in Duitsland valt en staat overigens met het beschikbaar komen van subsidie in Duitsland. Zonder subsidie geen windmolens en ook geen innovatieve projecten. Henk Linnemann zal namens Wakker Emmen zeker de vinger aan de pols houden.

Wakker Emmen over Structuurvisie Windmolens 12-07-2016

Vorige maand werd in de gemeenteraad een besluit genomen rondom de Structuurvisie voor de windmolens, waarmee het proces voor de plaatsing van de windmolens in de gemeente Emmen naar een verder stadium wordt gebracht. Voor dit onderwerp heeft Wakker Emmen- raadslid Henk Linnemann een bijdrage gedaan gedurende de raadsvergadering. Lees hieronder zijn volledige bijdrage:
 
 
Voorzitter,  een volgende stap in het proces. Ik noem het maar even; “De Regie van Windenergie”.
Er wordt ons vanavond gevraagd al dan niet in te stemmen met de voorliggende Structuurvisie.
Een Structuurvisie die het directe gevolg is van het in december 2014 aangenomen Regieplan.
 
Een belangrijke vraag die ik maar gelijk aan alle fracties wil stellen en die ik ook graag beantwoord zie in hun bijdrage is de volgende; “Willen we als gemeente de regie behouden of geven we de regie terug aan de Provincie?” Het antwoord op deze vraag heeft direct te maken met het voorliggende raadsbesluit.
Met het vaststellen van de structuurvisie “Emmen. Windenergie” wordt een belangrijke stap gezet om te voldoen aan de door de provincie aan Emmen opgelegde opgave van 95,5 MW opgesteld vermogen in 2020. Deze structuurvisie bevat meerdere elementen waaruit blijkt dat die opgave gerealiseerd kan worden met minder overlast voor de inwoners van Emmen dan voorheen het geval was.
 
De regierol impliceert derhalve ook dat de gemeente zich binnen de kaders van de afspraken met de provincie  actief moet blijven  inzetten om de impact van windenergie op de inwoners van de gemeente zoveel mogelijk te beperken. De vraag aan het College is dan ook om, gegeven de afspraken met de provincie, actief te blijven zoeken naar mogelijkheden om de impact van windenergie op de inwoners van de gemeente zoveel mogelijk te beperken, ook als die beperkingen verder gaan dan wat in de structuurvisie reeds is vastgelegd.
 
Inhoudelijk hebben we het meeste al verwoord in de commissie en dat zullen we proberen niet over te doen.
Wat betreft de locatiekeuze van het college, daar kunnen we ons, gelet op de gestelde voorwaarden en eisen nog steeds in vinden. Het allerbelangrijkste argument is nog steeds het zoveel mogelijk beperken van hinder voor omwonenden.
Een belangrijk punt vinden we ook de vrijheid van omwonenden om af te wijken van de voorwaarden zoals max. tiphoogte al dan niet i.c.m. opgesteld vermogen en het afwijken van de exploitatieperiode. Ook moet er nu duidelijkheid komen waar de molens komen zodat de bewoners niet langer in onzekerheid zitten. Hiertoe zullen we mede een amendement indienen samen met de PvdA en het CDA, welke door de PvdA zal worden ingebracht.
 
Verder wil ik nog iets zeggen over 2 gebieden waar veel discussie over was en is. Allereerst de locatie N34. De laagvliegroute zou een belemmering zijn voor het plaatsen van 7 molens. Uit de brief van 23 juni jongstleden van het college is uitgelegd dat dit in de plan MER al is meegenomen. De exacte locatiekeuze voor de molens moet nog worden vastgesteld.
 
Dan de locatie tuinbouwgebied Klazienaveen. Deze locatie is afgevallen o.b.v. het groot aantal gehinderden. In het tuinbouwgebied zelf gaat het om  een kleine 80 woningen binnen de 1100 meter, en op basis van de belemmeringenkaart en de juiste locaties waar evt. windmolens geplaatst zouden kunnen worden vallen ook nog enkele woningen van het Verlengde Oosterdiep WZ en nog enkele woningen aan de Langestraat binnen de 1100 meter contour.
Er zijn verschillende geluiden te horen, over het plaatsen van 5, 6 of 8 windmolens. We kunnen constateren dat 5 molens leidt tot 81 gehinderden, maar bij 6, 7 of 8 molens kan dat aantal nog wel eens veel meer worden.
Daarnaast is het maar zeer de vraag of het Tuindersinitiatief het beste plan is voor de tuinbouw, mits je van mening bent dat het tuinbouwgebied ontwikkeld zou moeten worden. Het tuinbouwonderzoek laat ook niet zien dat het Tuindersinitiatief het beste is voor de gehele tuinbouw.
 
Bij de opstelling van 6 molens staan er tevens 4 molens buiten het aangewezen zoekgebied.
Dan de draagvlak; ook hierover zeer uiteenlopende verhalen en berichten. Dit blijft erg vaag en is uiterst verontrustend voor het gebied.
Belangrijkste argument voor de tuinbouw zou zijn het groene imago welke ze verkrijgen als ze duurzame energie zouden gebruiken. Dit kunnen we begrijpen, maar hiervoor hoef je geen windturbines zo dicht op de bewoners en tussen de kassen te plaatsen. Hiervoor zijn ook andere mogelijkheden die de gemeente ook zeker zal kunnen stimuleren.  Hiervoor zullen we gezamenlijk met de PvdA en het CDA een motie indienen, welke zal worden ingebracht door het CDA.
Wat ook nog van wezenlijk belang is voor dit gebied is de nabijheid van het Natura 2000 gebied.  Dit vormt een groot risico voor dit gebied.
 
Nu zal iedereen zich afvragen; “Is Wakker Emmen nu plots voor windenergie?” Het antwoord hierop is duidelijk: Nee!
Zo is er nog nimmer een wetenschappelijke onderbouwing van nut en noodzaak aangetoond, zijn er vele fouten gemaakt in het besluitvormingsproces, is windenergie geen schone energie en draag het niet bij aan de vermindering van uitstoot van CO2. Op basis hiervan zouden we nu ook keihard nee moeten zeggen tegen de Structuurvisie. Maar of dit verstandig is?
 
Voorzitter., Ik begon mijn verhaal met de vraag of we de regie willen behouden of willen teruggeven aan de provincie. Wakker Emmen zal ongetwijfeld van velen de schuld krijgen dat we ze niet hebben kunnen tegenhouden, al dan niet terecht. We hebben nu echter 1 groot belang en dat is niet ons eigen hachje te redden, maar we willen datgene doen wat we het beste voor onze inwoners vinden. De regie teruggeven kan, maar dan krijgen we ook de windmolens en zeker niet op de voorwaarden die we hebben afgesproken. Dus zou het in het belang van onze inwoners moeten zijn dat we als gemeente zelf de regie behouden. Tevens kunnen we dan elke aangelegenheid, die in minder molens voorziet, aangrijpen
 
Tot zover de eerste termijn.

''We willen het beste voor de inwoners'' 22-06-2016

Vorige week heeft Wakker Emmen een bijdrage geleverd in de extra commissievergadering over de Structuurvisie Windenergie. Lees hieronder onze bijdrage gedaan door raadslid Henk Linnemann.


Voorzitter,

Wederom een avond over windenergie. Het gaat nu om een volgende fase in het proces, nl. het vaststellen van de Structuurvisie windenergie.
Allereerst wil ik voor de duidelijkheid even een korte terugblik geven;

Op 27 november hebben we als raad het “Regieplan” vastgesteld om zo de regie terug te krijgen van de provincie. Hierin zijn enkele belangrijke zaken vastgelegd, zoals een minimale afstand van 1100 mtr tot woongebieden en lintbebouwing, 500 meter tot solitaire woningen, en als belangrijkste het zoveel mogelijk voorkomen van hinder voor omwonenden.

Gevolg van dit Regieplan was dat er uiteindelijk ook een “Structuurvisie” moest worden opgesteld. Na een uitvoerig en vrij lang proces van gebiedsprocessen 1 en 2 door “Windkracht 3” zijn er op de diverse bewonersavonden (door mij bijna allemaal bezocht) veelal dezelfde geluiden naar voren gebracht. Ik benoem ze in willekeurige volgorde;
-       We willen geen windmolens.
-       Als ze er toch moeten komen, laat de gemeente aub de regie houden.
-       Houdt vast aan de afgesproken afstanden ( 1100 en 500 meter).
-       Houdt vast aan de max. tiphoogte van 149 meter.
-       Belangrijkste argument van de aanwezigen was eigenlijk overal het zoveel mogelijk beperken van hinder voor de omwonenden.
-       Wat krijgen we als vergoeding?
-       Wie bepaalt en betaald de waardedaling van onze woningen?

Verder zijn er allerlei onderzoeken gedaan (u kunt ze lezen in de bijlagen, ik zal ze niet allen benoemen).
Wakker Emmen heeft wel enkele opmerkingen over de verschillende onderzoeken;
1.     De MER is vrij compleet en overzichtelijk uitgevoerd, zij het met enkele opmerkingen in het  advies van de Commissie MER.
2.     De Gedragscode windenergie gemeente Emmen is nog niet af en zeker niet concreet. Dit zal moeten gebeuren in samenspraak met de directe omwonenden om zo te bepalen hoe de vergoedingen en compensaties er uit komen te zien.  Het zou verstandig zijn als bewoners daar hulp bij krijgen indien ze dit wensen.
3.     Uitnodigingsbrief aan initiatiefnemers; hier is niet volledig aan voldaan. Denk hierbij aan het initiatief van Raedthuys/Yard.  Er moest eerst een Variant 1 worden ingediend alvorens een variant 2 in te dienen. Dit is bij de bewuste initiatiefnemers niet gebeurd. Ook staat er letterlijk; “Indien u onomstotelijk kunt aantonen dat er geen ruimte is voor een Variant 1, dient u dit te onderbouwen en te motiveren”. Dit is in de ogen van Wakker Emmen onvoldoende gebeurd.
4.     Bij het Tuinbouwonderzoek zijn de ondernemers en bewoners van het gebied niet meegenomen. Dit is een gemiste kans. Het onderzoek is opgesteld vanuit de ogen van de initiatiefnemers.
5.     Het rapport van Heli-Holland geeft nu gelukkig duidelijkheid.
6.     De beantwoording van de zienswijzen had uitgebreider gekund en minder ambtelijk.

Een ander, niet onbelangrijk punt van aandacht is het afbrken en opruimen van de windmolens na 16 of 20 jaar. Dit moet glashelder omschreven worden hoe we het als raad bedoelen. Dus vanaf jaar 1 een afdracht door de initiatiefnemer. Deze wordt immers ook verplicht om de molens op zijn kosten af te breken en alle beton te verwijderen. Dit vinden we niet uitgebreid terug in de SV. Graag helderheid hierover van de wethouder.
 
Dan over de locatiekeuze; kijk je naar de standpunten uit het Regieplan, uit de MER en van de inbreng van omwonenden tijdens de gebiedsprocessen, dan lijkt ons de gebiedskeuze  van het College  gerechtvaardigd. Belangrijkste is immers het zoveel mogelijk voorkomen van hinder, oftewel zo min mogelijk woningen tussen 500 en 1100 meter.

Even voor de duidelijkheid, Wakker Emmen is nog steeds tegen windmolens, maar we hebben ook al meerdere keren gezegd; “We willen het beste voor de inwoners, en dat hoeft niet perse het beste voor Wakker Emmen te zijn”.  De moeilijke vraag op 28 juni zal zijn of we de voorliggende Structuurvisie moeten vaststellen of niet. Het is dan ook tevens de vraag of we de regie willen behouden of dat we de regie teruggeven aan de provincie of eventueel het Rijk?
 
Over de “nieuwe” locaties, Emmtec- terrein en Gasontzwavelings-terrein kan ik redelijk kort zijn; ik ben niet bij de bijeenkomst geweest (helaas) maar heb de presentatie via de mail gelezen. De gebieden voldoen niet aan de door de raad vastgestelde criteria. Wil je deze gebieden toch toevoegen, dan zal het hele proces opnieuw moeten en dan zullen er zeker nog meer gebieden bijkomen. Er wordt immers afgeweken van de afstanden en externe risico’s. We wachten hierover eerst de reactie van de wethouder wel af.
 
Tot zover de eerste termijn. 

Wakker Emmen stelt vragen over alternatieven voor windenergie 19-03-2016

EMMEN - Wakker Emmen heeft de motie van Tweede Kamerlid Smaling gelezen, welke onlangs met ruime meerderheid is aangenomen in de Tweede Kamer.

Energiewoordvoerder Henk Linnemann zal hierover vragen stellen in de eerstvolgende raadsvergadering.

'De strekking van de aangenomen motie is dat de regering wordt verzocht alternatieven zoals zonnepanelen volwaardig mee te wegen in de verdere besluitvorming rond duurzame investeringen die een grote impact op landschap en omwonenden hebben. We willen uiteraard weten wat deze motie betekent voor het lopende proces in Emmen. Mocht dit betekenen dat we ook in Emmen windmolens mogen vervangen door bijvoorbeeld zonne-akkers, dan zal Wakker Emmen hier een groot voorstander van zijn.'

Bericht betreffende interview Henk Linnemann 28-01-2016

Deze week is er een interview met Wakker Emmen raadslid Henk Linneman geplaatst op Emmen.nu.
 
De eerste alinea lezend van dit interview zou iemand, in de ogen van Wakker Emmen, het idee kunnen geven dat de coalitiepartijen PvdA, CDA en Wakker Emmen met betrekking tot de komst van windmolens een nieuw akkoord hebben gesloten. Niets is minder waar. De passage is de uitleg van de journalist op een verduidelijking van de uitgangspunten van het bestuursakkoord.
 
Nogmaals, er is geen nieuw akkoord gesloten in wat voor vorm dan ook en er zijn geen plannen in die richting. Het bestuursakkoord blijft hetgeen waar wij als drie partijen samen aan blijven werken.
 
Wij hopen hiermee enige onduidelijkheden weg te hebben genomen die bij sommige mensen is ontstaan.

Windenergie kost huishouden jaarlijks 615 euro over 15 jaar 11-10-2015

Er wordt veel geroepen over kosten van windenergie en wie dat dan moet betalen. Om helder te krijgen welke bedragen er gemoeid zijn met windenergie volgt hieronder een uiteenzetting over subsidietoekenningen voor wind op land.

Uitgaande van de situatie in Emmen, gebaseerd op 95,5 MW.

Op dit moment is er een subsidievaststelling van 15 jaar en bedraagt voor een project van 95,5 MW  € 0,1125 / KWh. Tevens is er een vergoeding voor het besparen van CO2. Nederland gaat uit van een gemiddelde CO2 uitstoot van 600 gr. per KWh. Men gaat ervan uit dat windmolens geen CO2 uitstoot veroorzaken en komt met een vergoeding van € 10,-- per ton CO2 reductie.

Laten we uitgaan van een gemiddeld rendement van windmolens in Emmen van 20%.
Je krijgt dan; 24 uren x 365 dagen x 20% x 95,5 MW = 167316 MWh geleverde stroom. Omgerekend 167.316.000 KWh
167.316.000 x € 0,1125 = € 18.823.050,-- subsidie per jaar voor 32 windmolens van 3 MW

Daar komt bij de CO2 vergoeding.
167316000 x 600gr = 100.389.600.000 gr = 100.389,6 ton x € 10,-- =  € 1.003.896,--
Totale subsidie voor 95,5MW opgesteld vermogen in Emmen per jaar is dus € 18.823.050,-- + € 1.003.896,-- = € 19.826.946,--  bijna 20 miljoen euro!

Gedurende 15 jaar is dit dus 300 miljoen subsidie voor 95,5 MW windenergie.
Voor heel Drenthe betekend dit ongeveer 900 miljoen euro  in 15 jaar!
Voor Nederland betekend dit ongeveer 20 miljard euro in 15 jaar!

Wind op zee is aanmerkelijk duurder en zal met bovenstaande berekeningen en incl. aansluitkosten ongeveer 40 miljard gaan kosten.  De bewering dat wind op zee 40% goedkoper zou worden gaat niet op. Men heeft enkel de aansluitkosten eruit gehaald en die worden door de netwerkbeheerders nu apart doorberekend. Dus linksom of rechtsom, betalen moeten we.

Totale kosten windenergie op land en zee in 15 jaar dus ongeveer 60 miljard euro!!

Dit moet opgebracht worden door 6,5 miljoen huishoudens, oftewel 615 euro per aansluiting per jaar  gedurende 15 jaar. En dit alleen voor windstroom die we liever niet willen.

In Duitsland kent met al energiearmoede, dat gaan we hier ook krijgen.

Dit is een asociale en schofterige lastenverzwaring voor de burger, door Den Haag opgelegd!

Geschreven door Henk Linnemann, raadslid Wakker Emmen.

Provincie moet zoekgebied windenergie uitbreiden 31-03-2015

Wakker Emmen wil dat de provincie de plaatsing van windmolens in Drenthe en met name in Emmen herziet. Aanleiding hiervoor is de motie die door de gemeenteraad van Meppel is aangenomen. Volgens de motie moet het college met de provincie overleggen en toestemming vragen voor het plaatsen van windmolens op Meppeler grondgebied.
 
De fractie van Wakker Emmen heeft vorige week het provinciebestuur middels een brief dringend verzocht om te komen tot een herverdeling van locaties voor windmolens in de provincie Drenthe. Wakker Emmen is van mening dat de totale last van 285,5 MW niet door slechts 4 van de 12 gemeenten moet worden gedragen. De partij vindt dat de provincie zich nu niet meer kan verschuilen achter het argument dat andere gemeenten niet willen aangezien, Meppel wel windmolens wil.  
 
Raadslid Henk Linnemann: “Als Drenthe onverhoopt vast blijft houden aan het plaatsen van windmolens, dan moet dit ook over de gehele provincie verspreid worden. De provincie heeft tot op heden een slecht proces gevoerd , want alles wordt van bovenaf opgelegd. Er wordt tegen de wil van de gemeente Emmen in bepaald dat Emmen circa 30 windmolens moet plaatsen. Nu er een initiatief van onder af komt, moet de provincie het zoekgebied uitbreiden. Dit signaal kan niet genegeerd worden en betekent een herziening van het zoekgebied. Indien dit signaal wel genegeerd wordt, maakt de provincie zich volstrekt ongeloofwaardig en belachelijk. Het kan niet zo zijn dat Emmen tegen haar wens in evenveel molens moet plaatsen als de gehele provincie Overijssel, terwijl de gemeente Meppel wel windmolens wil. Wij vinden daarom dat de provincie het besluit moet nemen dat er minder windmolens in Emmen moeten komen.”

Wakker Emmen wil uitbreiding zoekgebied windmolens 24-03-2015

Naar aanleiding van de recente uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen richt de fractie van Wakker Emmen zich tot de leden van de Provinciale Staten. Door het gebrek aan draagvlak zal de provincie hun taakstelling in 2020 nimmer behalen. De fractie verzoekt het nog te vormen College van Provinciale Staten om heroverweging en uitbreiding van het vastgestelde zoekgebied in Drenthe. Het kan niet zo zijn dat slechts 4 van de 12 gemeenten de volledige taakstelling op zich moeten nemen. 

Tevens verzoekt de fractie het nieuw te vormen College om in gesprek te gaan met Den Haag om de taakstelling van 285,5 MW ook in te vullen met andere vormen van duurzame energie dan enkel windenergie. Deze keuze vrijheid wordt ons ook gegeven door Europa. Het proces op de huidige manier doorzetten, garandeert ons jarenlange rechtszaken en processen, met als gevolg het niet behalen van onze doelstellingen en taakstelling in 2020.


Lees hieronder de volledige brief:

Geachte leden van de Provinciale Staten van Drenthe,
 
Mede naar aanleiding van de debatten en de uitslag van de recente Provinciale Statenverkiezingen doen wij bij deze een dringend verzoek aan u om datgene te doen waarvoor u gekozen bent, namelijk “te staan voor de inwoners van Drenthe”.

In het nationale Energieakkoord staat 1 belangrijk punt centraal, namelijk “draagvlak”.  Wij hoeven u niet meer te overtuigen dat er van enig draagvlak in Drenthe amper sprake is. Doorgaan op de huidige voet is in onze ogen geen optie. Het proces zal enorm vertragen door de vele processen, rechtszaken enz. Het gevolg hiervan is dat wij als provincie onze taakstelling in 2020 nimmer zullen behalen.

Het huidige zoekgebied in Drenthe is vastgesteld in de “Structuurvisie Windenergie Drenthe”. Dit zoekgebied omhelst het zgn. veenkoloniale deel van Drenthe, oftewel het oostelijke en zuidoostelijke deel van de provincie. In bovengenoemde Structuurvisie ontbreekt elke onderbouwing voor de keuze van deze gebieden. Drenthe heeft een taakstelling opgelegd gekregen van het Rijk van 285,5 MW windenergie. Los van de vraag of dit wel of niet democratisch gelegitimeerd is, vinden wij het volstrekt onwenselijk dat slechts 4 van de 12 gemeenten in Drenthe de volle taakstelling voor hun kiezen krijgen. Het onderwerp windmolens is een beladen onderwerp, dit is ook duidelijk naar voren gekomen tijdens de recente verkiezingen.

Voor ons is duidelijk, dat wanneer de provincie vast blijft houden aan de taakstelling van 285,5 MW, dat deze taakstelling dan ook voor de gehele provincie geldt, en dat het zoekgebied dus ook de gehele provincie betreft. Samen de lasten dragen. Het kan en mag niet zo zijn dat slechts 4 van de 12 gemeenten de gehele taakstelling op zich moeten nemen. Uit recente vraagstellingen van Statenleden is gebleken dat er wel degelijk mogelijkheden zijn buiten het huidige zoekgebied.
Wij verzoeken u derhalve dan ook met klem om het zoekgebied zoals vermeld in bovengenoemde Structuurvisie te heroverwegen en uit te breiden naar de gehele provincie.

Tevens zou u zich kunnen richten tot het Rijk met het verzoek om de taakstelling van 285,5 MW ook met andere vormen van duurzame energie  in te vullen en niet enkel met windenergie. Die ruimte wordt immers ook vanuit Europa geboden. Er zijn zeker meerdere mogelijkheden te bedenken om aan onze taakstelling te voldoen. Kijk nadrukkelijk naar alternatieven en vergroot het draagvlak van de inwoners van Drenthe. Denk hierbij aan de initiatieven of alternatieven als zonneparken in Emmen (Rundedal) en Assen (TT-circuit).  Nogmaals, op de huidige voet doorgaan met het proces geeft u de garantie dat we de taakstelling en doelstelling in 2020 zeker niet gaan halen. Dan zult u terug moeten naar Den Haag met de mededeling dat de provincie Drenthe gefaald heeft.
Conclusie voor u als Statenleden; Sta voor de inwoners van onze mooie provincie en ga keihard aan de slag met het creëren van draagvlak.  Wij hebben gemeend u hiermee te moeten ondersteunen door bovengenoemde opties aan te dragen. Verruiming zoekgebied en aan de slag met alternatieven!
 

Symposium: ‘Windmolens voor en na de verkiezingen’ 04-03-2015

Het al dan niet plaatsen van windmolens is een hot issue voor de verkiezingen van Provinciale Staten en zal ook daarna het politieke debat blijven beheersen. 

Gaat het besluitvormingsproces over windmolens mank aan een ernstig democratisch tekort? Dat is één van de vragen die op dit symposium aan de orde is. Daarnaast komen de alternatieven voor WINDENERGIE ook nadrukkelijk aan de orde.

Onder dreiging van het toepassen van de Rijkscoördinatieregeling hebben in alle provincies de Colleges van GS de gemeenteraden onder druk gezet om windmolens in hun gemeenten te accepteren. Omdat aan dit aspect van het energieakkoord geen besluitvorming van onze volksvertegenwoordigingen ten grondslag ligt, ontbreekt de democratische legitimatie aan het nu lopende windmolenscenario, zo wordt gesteld door critici van het beleid. Zij vinden dit slecht voor onze democratie en slecht voor de bevolking die tegen haar wil opgezadeld dreigt te worden met windmolens. Onnodig ook omdat andere technologieën de EU-doelstellingen voor duurzame ENERGIE veel beter dienen en de EU daarvoor onze regering alle ruimte geeft.

Voor Emmen.nu en Kennisnetwerk Lokaal 13 reden om op 10 maart op het symposium ‘Windmolens voor en na de verkiezingen’ de balans op te maken. Tevens kan dit symposium als vervolg worden gezien op het Lokaal 13 symposium ’Ruimte voor Provinciaal Beleid’ op 6 februari 2015 in de Statenzaal van Den Haag, waar Emmer wethouder René van der Weide in een discussie met CdK Johan Remkes op het democratisch tekort in het besluitvormingsproces over de windmolens wees en daarbij ook het ontbreken van onderbouwing voor de locatiekeuze voor windmolens kritisch aan de orde stelde. Voor een woordelijke weergave van de discussie, zie verslag symposium ‘Ruimte voor Provinciaal Beleid’ - 6 februari 2015.

Ook de keuze ten principale voor windmolens werd daarbij gewraakt. De EU laat immers volop ruimte voor andere alternatieven voor duurzame ENERGIE.


Is het proces dat nu loopt, nog te stoppen? Zie hoe CdK Tichelaar de gang van zaken ter discussie stelt.

Wat er tot nu is gebeurd, is dat er zoeklocaties zijn aangewezen. In de beeldvorming is de schijn gewekt alsof de locaties onvermijdelijk zijn. Echter, er is nog niet definitief besloten tot locaties en plaatsing van windmolens. Niet in Emmen en niet in de rest van Drenthe en Nederland.

Onder meer hierover wordt gediscussieerd in ons symposium.

Inleiders: Henk Linnemann, Frank de Bruijn en Pieter Lukkes.

Henk Linnemann is woordvoerder namens Wakker Emmen in de raad van de gemeente Emmen op het windmolen- en energiedossier.
Frank de Bruijn is energiedeskundige van de Provincie Noord- Brabant en makelaar in energie- reststromen en alternatieven voor duurzame energie.
Pieter Lukkes is emeritus hoogleraar economische geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft vorig jaar in samenwerking met een aantal andere hoogleraren het rapport 'Nut en noodzaak van windenergie' uitgebracht.

Programma:

Datum: dinsdag 10 maart 2015.
Tijdstip: inloop 19:30 uur, 20:00 opening.
Eerste spreker: Henk Linnemann.
Tweede spreker: Frank de Bruijn.
Derde spreker: Pieter Lukkes.
Discussie en vragen.

Locatie: Hampshire Hotel Emmen, Van Schaikweg 55, 7811 HN, Emmen.
De toegang is gratis.

Voor meer informatie over het Kennisnetwerk Lokaal 13 verwijzen wij u graag naar de website: www.lokaal13.nl

Wij nodigen u van harte uit om op dit symposium mee te discussiēren over het nut en noodzaak van windmolens.

De spagaat van de windmolen- wethouder 08-11-2014

Emmen maakte eind vorige week bekend waar volgens haar de 32 windmolens komen. De reacties lijken tot nu toe mee te vallen. Toch is wethouder Rene van der Weide (Wakker Emmen) er niet helemaal gerust op.

Interview door Gert Meijer in Dagblad v/h Noorden.

Het is ook niet leuk. Maak je het tegenhouden van de windmolens tot inzet van de verkiezingen, krijg je mede op grond daarvan voor liefst vijftien raadszetels aan stemmen en dan worden de molens je toch door de strot geduwd. Wat heet: geen 20 maar 32.

,,Dan kun je er zelf maar het beste van maken en dat is wat we doen,'' zegt Van der Weide. Hij vindt nog steeds dat hij is overruled door de provincie, hoewel hij dat ook voor de verkiezingen had kunnen weten. ,,Vind je? Ik had verwacht dat de provincie meer zou luisteren naar de democratische stem in deze gemeente.'' In Barger- Compascuum, het dorp dat vanwege de vorige locatie Rundeveen het meest met de windmolens te maken zou krijgen, stemde liefst 80 procent op Wakker Emmen.

Dat dorp heeft in ieder geval zijn zin gekregen. ,,Er zijn mensen die dat niet snappen. Die niet begrijpen waarom het eerst een perfecte locatie was en nu opeens niet meer.'' Terwijl Van der Weide dat heel goed kan uitleggen, vindt hij. ,,Toen Rundeveen werd gekozen, was er nog sprake van twintig molens in een aaneengesloten gebied en was gebiedsontwikkeling een belangrijk criterium. Toen wij de regie van de prvincie mochten overnemen, hebben we direct gezegd dat de molens op minstens een kilometer van de lintbebouwing moesten komen om de hinder te beperken. En dan komt Rundeveen niet meer in beeld.''

De provincie stelde nog wel als eis dat er minstens vijf molens bij elkaar moeten stan. En dus heeft Emmen nu een grote locatie (het lawaai- sportcentrum Pottendijk, tussen Nieuw- Weerdinge en Emmer- Compascuum, waarschijnlijk 17 molens) en drie kleinere, elk goed voor vijf molens: langs de rijksweg N34 bij de Emmer wijk Delftlanden, de Zwartenbergerweg langs de Duitse grens bij Emmer- Compascuum en de Noordersloot tussen Weiteveen en Erica. En, bijna trots: ,,We zijn erin geslaagd om vrijwel overal een grens van 1100 meter van bebouwing aan te houden.''

Op de kaart is te zien dat Emmer- Compascuum nog het meest te vrezen heeft. Van der Weide pakt zijn iPhone erbij en loopt naar de kaart. ,,Die iPhone staat voor 3 kilometer. Kijk, er zit zo'n 7 tot 8 kilometer tussen beide locaties. Ik denk niet dat iemand ze ellebei tegelijk kan zien.'' Bovendien komen de molens aan de Zwartenbergerweg pal langs de grens. Een antieke wet uit 1824 leek dat te verbieden. ,,Maar na overleg met de Duitse gemeente Haren lukt het toch.''

Van der Weide zit in een spagaat. Hij wil helemaal geen windmolens, maar moet ze toch plaatsen. En dus laat de wethouder geen gelegenheid onbenut om 'zijn' inwoners te vertellen dat hij er ook niks aan kan doen. Dat die extra 35,5 aan megawatt boven de 60 die Emmen al had geaccepteerd er ook was gekomen bij een ander college. Van der Weide vindt het nog steeds onjuist dat niet alle twaalf Drentse gemeenten in beeld waren voor windmolens. ,,We hebben hier een A37, een A28, een N34 en de Frieslandroute. Langs geen van die wegen komen windmolens. Laatst reed ik bij Alemere. Voor, links en rechts en in de achteruitkijkspiegel, overal langs de weg zag ik windmolens. Dan vraag ik me af waarom dat hier niet kan.''

De schuldige heet de omgevingsvisie. Alleen de PVV en D66 wilden daar in de zomer aan tornen. ,,Aa en Hunze en Borger- Odoorn waren al aangewezen door het Rijk, ik snap dat de provincie dat overneemt. Maar waarom dan alleen Emmen en Coevorden aanwijzen? Dat begrijp ik echt niet.''

Voorlopige gebieden windenergie bekend 01-11-2014

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft vier kansrijke en drie reservegebieden aangewezen voor het plaatsen van windmolens.

Dit als gevolg van het feit dat de provincie in augustus heeft besloten dat Emmen 95,5 megawatt aan windenergie moet realiseren. Uitgangspunt voor het college is om overlast en gezondheidsrisico’s voor inwoners zoveel mogelijk te beperken. Daarom kiest het college ervoor gebieden aan te wijzen, die op 1.100 meter afstand van woongebieden liggen. Uiteindelijke bleken zeven gebieden geschikt om windmolens op circa 1100 meter van woongebieden te plaatsen. Wettelijk is een afstand van ca. 450 meter vereist. Dit alles staat beschreven in het Regieplan Windenergie Emmen, waarover de gemeenteraad in november een besluit neemt.

Voorwaarden
Bij het zoeken naar geschikte gebieden, is naast een zo groot mogelijke afstand tussen windmolens en woongebieden, ook naar andere voorwaarden gekeken. De provincie Drenthe stelt als eis dat minimaal vijf windmolens op één locatie moeten worden geplaatst. Ook is er gekeken of er geen wettelijke belemmeringen zijn, zoals veiligheid, Natura 2000-gebieden en laagvliegroutes. Hierdoor blijven er zeven gebieden over. Het college vindt het belangrijk dat woongebieden niet ingesloten worden door meerdere windparken, waardoor drie gebieden aangewezen zijn als reservelocatie. De drie reserve gebieden zijn afgevallen, omdat deze gebieden anders een dorp of woongebied insluit tussen meerdere windmolenparken. De reserve locaties worden de komende maanden wel samen met de vier kansrijke gebieden onderzocht, maar komen pas in beeld als een van de andere locaties afvalt. Het college wil hiermee duidelijkheid richting de samenleving geven dat de kansrijke locaties de voorkeur genieten.

Gebieden
De vier kansrijke gebieden zijn:
• Locatie Pottendijk: minimaal 50,5 megawatt
• Locatie Zwartenbergerweg: minimaal 15 megawatt
• Locatie Noordersloot: minimaal 15 megawatt
• Locatie N34: minimaal 15 megawatt

Rol van de inwoners
De gemeente Emmen vindt dat inwoners actief mee moeten kunnen denken over hoe de windmolens het best in hun gebied geplaatst kunnen worden en hoe compensatie eruit moet komen te zien. In december zijn inwoners daarom welkom bij de startbijeenkomsten in de gebieden. Hier kunnen zij zich verder laten informeren en aanmelden om te bepalen hoe molens in het gebied moeten worden geplaatst. Uitgangspunt is dat inwoners worden betrokken bij de randvoorwaarden en de gemeente de locaties aanwijst. De definitieve aanwijzing van locaties gebeurt door de gemeenteraad, in juni 2015.

Locatiekaart:


Gesprek over windmolens 11-09-2014

Wakker Emmen gaat een tweetal bijeenkomsten organiseren om in gesprek te gaan met de burgers van de gemeente Emmen. Aanleiding voor de bijeenkomsten is dat Wakker Emmen uitleg wil geven over het feit dat de gemeente Emmen 'overruled' is en dat de provincie de gemeente Emmen dwingt om circa 30 windmolens te plaatsen. De partij is fervent tegenstander van windmolens, maar geeft aan met de rug tegen de muur te staan. Tijdens de bijeenkomsten wil de partij de overwegingen en de argumenten delen met de bevolking om zelf locaties aan te wijzen in plaats dat de provincie dit zou doen.

Fractievoorzitter Gunnar Jens Bijlsma: “Wij vinden het belangrijk om met mensen in gesprek te blijven. Het feit dat we worden gedwongen om windmolens te plaatsen, is ook voor ons een domper. Politiek betekent ook dat er lastige keuzes moeten worden gemaakt. We hebben geen mogelijkheden meer om de molens tegen te houden. Na de verkiezingen is het gemeentelijk beleid aangepast, waarbij we inzetten op een windmolenvrije gemeente Emmen. Op het moment dat je overruled wordt door een hogere overheid sta je met de rug tegen de muur.” Aldus Bijlsma.

De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 16 september bij zalencentrum Hindriks in Emmer- Compascuum en op donderdag 18 september in De Kloeck in Barger- Compascuum. De avonden starten om 19.30 uur.


'Met de rug tegen de muur' 02-09-2014

Commissiebijdrage Wakker Emmen over de windmolens: 

Voor de verkiezingen was Wakker Emmen tegen de komst van windmolen, dit waren wij tijdens de verkiezingen en dat zijn we nog steeds! Laat dat voor iedereen helder zijn!

Wakker Emmen was tijdens de verkiezingscampagne de meest uitgesproken partij tegen de komst van windmolens, en Wakker Emmen heeft haar standpunt inzake de komst van windmolens niet verloochent. Sterker nog, Wakker Emmen heeft dit standpunt ingebracht tijdens de onderhandelingen voor het vormen van een nieuw college. Samen met haar partners PvdA en CDA heeft Wakker Emmen het gemeentelijk beleid veranderd en is het uitgangspunt geworden; een windmolenvrije gemeente Emmen. Recente ontwikkelingen hebben de komst van windmolens naar onze gemeente dichterbij gebracht en uit bepaalde hoeken wordt Wakker Emmen dit verweten. Dat is volledige onzin, nogmaals Wakker Emmen heeft haar standpunt inzake windmolens niet veranderd  we hebben succesvol gestreden voor een verandering van het gemeentelijk beleid.

Emmen wil windmolenvrij blijven 20-07-2014

Bron emmen.nu - De gemeente Emmen heeft aan de provincie Drenthe laten weten dat zij de gemeente windmolen vrij wil houden. In het verleden heeft de gemeente Emmen afspraken gemaakt met de provincie om 60 megawatt (ongeveer 20 windmolens) mogelijk te maken, maar dat ziet het nieuwe college van Emmen niet zitten. Wethouder René van der Weide: ‘De verkiezingsuitslag in onze gemeente zegt iets over de weerstand die er is tegen windmolens. De inwoners van de gemeente Emmen hebben zorgen over de overlast en hun gezondheid door bijvoorbeeld het geluid en de slagschaduw van de windmolens. Dit kunnen en willen wij niet zomaar naast ons neerleggen. Daarnaast vinden wij de 200 meter hoge windmolens niet in ons mooie landschap passen. Daarom blijven we met de provincie in gesprek met de insteek: geen windmolens in de gemeente Emmen’.

 


Windmolenplannen worden uitgesteld tot medio 2014 17-01-2014

De plannen om een twintigtal windmolens in het gebied rondom Barger-Compascuum te plaatsen zijn uitgesteld tot medio 2014. Unaniem hebben alle partijen in de raad van Emmen dit besloten. De windmolenplannen hebben geleid tot een groot verzet onder de bevolking. Wakker Emmen is blij met het uitstel, zodat de kiezer op 19 maart eerst aan zet kan komen en een nieuwe gemeenteraad kan beslissen. Wakker Emmen vindt dat er geen windmolens in de gemeente Emmen moeten worden geplaatst. De partij heeft hiervoor een aantal argumenten.

Fractievoorzitter René van der Weide: “Het plaatsen van windmolens op 500 meter afstand in de achtertuin van onze burgers is niet verantwoord. Windmolens brengen gezondheidsrisico’s met zich mee, dat hebben verschillende onderzoeken al aangetoond. Daarnaast zorgt het voor een forse waardevermindering van omliggende woningen en vinden wij het horizonvervuiling.” Wakker Emmen vindt dat er betere duurzame alternatieven zijn. Een groen beleid kan volgens de partij ook worden bereikt zonder de komst van windmolens, maar door het stimuleren van andere vormen van duurzame energie. Wakker Emmen wil inzetten op zonne-energie of geothermie en het verduurzamen van woningen en gebouwen d.m.v. isolerende en energiebesparende maatregelen. Dit draagt bij aan het verminderen van CO2 uitstoot en is tevens gunstig voor de woonlasten.

Emmen maakt zich onmogelijk door wind 01-11-2013

Gastcolumn René van der Weide - Emmen.nu - Wind. In de lucht of in de broek, het zorgt voor overlast. Thuis zorgt het voor scheve gezichten, op de fiets voor een lust of een last. De gemeentelijke windmolenplannen bezorgen mij hoofdpijn. Windmolens van 200 meter hoog, mogelijk bij u in de achtertuin! Mijn persoonlijke ‘Wakkere’ keuze is helder. Geen gemeentelijk windmolenpark. Argumenten: Landschapsvervuiling, waardedaling van woningen en gezondheidsrisico’s. Het college van PvdA, CDA en VVD wil het gebied tussen Emmer-Compascuum en Zwartemeer, genaamd Rundeveen, volplanten met windmolens. De subsidieslurpende windmolens moeten er volgens bovenstaande partijen komen, want anders dreigen er grote landelijke windmolenparken te komen ?! Onzin! Emmen komt niet voor in de plannen van het Rijk. We worden bang gemaakt voor grote landelijke windmolenparken die er niet zullen komen. Natuurlijk kunnen we nee zeggen tegen een gemeentelijk windmolenpark. Net als Borger-Odoorn gedaan heeft.
Vanaf het eerste moment is er gestuurd op locatie Rundeveen. Waarschijnlijk eigen belang van de gemeente gezien het miljoenen tuinbouwdebacle Rundedal.  De technische onderbouwing voor de locatie Rundeveen rammelt aan alle kanten. Inmiddels is het besluit uitgesteld tot december. Hopelijk wordt uitstel nu eens afstel en kiezen we voor zonne-energie en geothermie. De communicatie schiet aan alle kanten te kort . Overigens is dit een chronisch probleem van de gemeente Emmen. Ze plassen tegen de wind in! Lak aan democratisch proces, lak aan de gemeenteraad en lak aan de bevolking. Emmen maakt zich onmogelijk door wind. Je kan de richting van de wind niet veranderen, wel de stand van je zeilen. Geef ze op 19 maart de wind van voren!

Resultaat windmolenenquete: Geen windmolens 23-05-2013

Bijna driekwart van de bevolking zit niet te wachten op een gemeentelijk windmolenpark. Dit blijkt uit de gehouden enquête van Wakker Emmen. Er hebben 8000 huishoudens in het zoekgebied een enquête ontvangen en tevens was het mogelijk om online de enquête in te vullen. De enquête geeft een representatief beeld en kent een betrouwbaarheid van 95%. Wakker Emmen zal de uitkomsten van de enquête meenemen bij de behandeling in de raad van dit najaar en ziet zich gesterkt door de uitkomsten van deze enquête. De partij is tegen de komst van een gemeentelijk windmolenpark, omdat het een aantasting van de leefomgeving is en de aspecten van volksgezondheid grote onduidelijkheden kennen en de komst van een groot landelijk windmolenpark nog steeds mogelijk is. Daarnaast ziet Wakker Emmen meer heil in andere vormen van duurzame energie zoals zonne-energie en geothermie.

Fractievoorzitter René van der Weide: “ Het plaatsen van windmolens in het gebied van Emmer-Compascuum tot en met Zwartemeer zal grote nadelige gevolgen hebben voor het gebied. Dit gebied kenmerkt zich door een open en groen karakter en moet gaan profiteren van recreatie en toerisme door o.a. de aanleg van de  vaarverbinding Erica – Ter Apel. Het plaatsen van windmolens is hiervoor een bedreiging en zal ook een negatief effect hebben op de aantrekkingskracht van het gebied. Indien er toch een gemeentelijk windmolenpark komt, wijst de enquête uit dat er in het openbaar gebied, dorpscentra, en zonnepanelen moet worden geïnvesteerd in het gebied van de windmolens.”
 
Vanaf 25 april ligt de structuurvisie Windenergie Gemeente Emmen ter inzage. In dit document wordt de locatiekeuze “Het Rundeveen” gemotiveerd en is het 8 weken mogelijk om zienswijzen in te dienen voor burgers die het hier niet mee eens zijn. Wakker Emmen heeft vanaf donderdag 23 mei een zienswijze online op www.wakkeremmen.nl. Inwoners van de gemeente Emmen kunnen deze zienswijze downloaden en indienen bij het college van B&W.

Download hier de zienswijze

Geen groot landelijk windmolenpark in Emmen 23-05-2013

De gemeente Emmen heeft weinig tot niets te vrezen van grote landelijke windmolenparken. Uit stukken van het ministerie blijkt dat alleen in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa-Hunze zijn aangewezen als gebieden waar grootschalige windparken kunnen komen. De gemeente Emmen heeft plannen voor een gemeentelijk windmolenpark van 20 molens in het gebied van Emmer-Compascuum tot aan Zwartemeer. De raad neemt hierover in september een beslissing. Wethouder Houwing (VVD) heeft meerdere malen aangeven dat de gemeente Emmen wel een gemeentelijk windmolenpark moet gaan realiseren, omdat anders de kans bestaat dat er landelijke windmolenparken komen. Dit blijkt tot verbazing van Wakker Emmen niet te kloppen. De partij is tegen de komst van een windmolenpark en ziet meer heil in zonne-energie en geothermie als duurzame energie.
Fractievoorzitter René van der Weide: “ Het college en de wethouder hebben de gemeentelijke windmolenplannen verkocht onder het mom dat we wel moeten, omdat er anders grote windmolenparken via het Rijk zou komen. Dit blijkt nu dus niet te kloppen. De bevolking is dus verkeerd voorgelicht en dit kan niet. Indien het een gemeentelijke keuze betreft willen wij geen windmolens in onze gemeente, omdat het een aantasting van het landschap is en de gezondheidsaspecten als gevolg van slagschaduw en laag frequent geluid onvoldoende zijn onderzocht.

Windmolen enquête: Wel of geen windmolens? 28-03-2013

Wakker Emmen gaat een enquête houden over het voornemen van het college van B&W om een windmolenpark van 20 windmolens realiseren. In de gemeente Emmen zijn een aantal gebieden aangewezen als zoeklocatie voor een windmolenpark. Omstreeks april zal duidelijk worden welk gebied aangewezen zal worden als mogelijke locatie voor een windmolenpark. Wakker Emmen is tegen het plaatsen van windmolens. Volgens de partij is het landschapsvervuiling en heeft het grote nadelige gevolgen voor de omgeving en is er overlast door slagschaduw en geluid. Bovendien zijn windmolens boven land niet rendabel zonder subsidie. Wakker Emmen ziet meer heil in andere vormen van duurzame energie, zoals zonne-energie en geothermie c.q. aardwarmte. Tevens is bekend dat de gemeenten Hoogeveen en Assen interesse hebben om windmolens te plaatsen. Wakker Emmen vindt dat hier eerst naar gekeken moet worden. Hiermee kan de provinciale doelstelling ook worden behaald en zijn windmolens in onze gemeente wellicht niet nodig.


Burgers die wonen in het zoekgebied krijgen de enquête thuis gestuurd op 28 maart. Tevens is het mogelijk om de enquête vanaf 28 maart in te vullen via de website www.wakkeremmen.nl. De enquête kan worden ingevuld door iedere inwoner van de gemeente Emmen. In tegenstelling tot het college van B&W vindt Wakker Emmen het geen uitgemaakte zaak dat de gemeentelijke windmolenplannen er moeten gaan komen. Fractievoorzitter René van der Weide: “Wakker Emmen is geen voorstander van windmolens. Het college van B&W wil ons laten geloven dat een stem vóór een gemeentelijk windmolenpark de enige optie is, omdat  er anders via rijksaanvragen nog grotere windparken kunnen komen. Echter, een stem vóór de windmolenplannen van de gemeente Emmen betekent niet dat de nog grotere windparken via rijksaanvragen van de baan zijn. Of we nu vóór of tegen de gemeentelijke windmolenplannen van het college van B&W in Emmen stemmen, grote windmolenparken via rijksaanvragen blijven mogelijk in onze gemeente. Als de enquête uitwijst dat de bevolking echt niet zit te wachten op windmolens, moeten we hier niet aan beginnen.” Aldus René van der Weide.

Wel of geen windmolens in de gemeente Emmen? 16-02-2013

De discussie of Emmen wel of niet moet instemmen met de realisatie van een windmolenpark wordt een steeds belangrijker item. In het artikel leest u de mening van Wakker Emmen over de windmolendiscussie.

Energienota gemeente Emmen 17-03-2012

Energienota gemeente Emmen. Voor ons ligt een raadsvoorstel mbt de Energienota gemeente Emmen. De aanvankelijke doelstelling Emmen CO2 neutraal in 2020 hebben we al snel laten varen want dit bleek veel te ambitieus en niet realistisch. Het voorliggende raadsvoorstel luidt nu; In aansluiting op nationale ontwikkelingen moet Emmen ernaar streven om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Wakker Emmen zou liever zien dat het college zich in bewoording zou uitspreken dat Emmen duurzaamheid als een kernwaarde voor de maatschappij ziet en dat een toekomstbestendig Emmen niet kan zonder duurzaamheid en dat Emmen in 2050 co2 neutraal moet zijn. Hieruit spreekt veel meer kracht en bezieling.  
Website ontwikkeld door X-Interactive