Uw mening telt! Kies voor verandering

    Profistuc

Informatiefase collegevorming Emmen afgerond

Het informatierapport om te komen tot een nieuw college voor de gemeente Emmen is definitief klaar. De conclusies, zoals beschreven in het informatierapport dat klaar lag ter bespreking met de raadsfracties blijven na de openbare vergadering overeind. Een formateur start verdiepende gesprekken met Wakker Emmen, PvdA, CDA, D66 en CU. De voorkeur blijft om met drie partijen het nieuwe college van Emmen te vormen.

De informateur adviseert om een college te vormen op basis van vernieuwing, bestuurservaring en stabiliteit. Daarnaast zet hij in op minimaal 22 raadszetels, vijf wethouders en adviseert om de variant Wakker Emmen + huidige coalitie partij (PvdA of CDA) + overige winnaar (D66 of CU) te onderzoeken. Als blijkt dat deze variant niet haalbaar is, worden andere mogelijkheden onderzocht. Er wordt geen enkele partij uitgesloten.

Komen tot een bestuursakkoord
Om tot een bestuursakkoord te komen vinden in eerste instantie verdiepende gesprekken plaats over een aantal belangrijke thema’s. Het gaat dan om de thema’s: de drie decentralisaties in het sociaal domein, windmolens, Centrumvernieuwing Emmen / Atalanta, financiën, gemeentelijke organisatie en het uitvoeringsprogramma GVVP. Deze verdiepende gesprekken staan onder leiding van een formateur.

Starten van formatieproces
Voor dit proces heeft de winnaar van de verkiezingen, Wakker Emmen een formateur aangesteld. De heer Bert Westerink wordt formateur. Hij kan een onafhankelijk rol vervullen en heeft mede door zijn werkzaamheden als wethouder van de gemeente Groningen en interim wethouder voor de gemeenten Delfzijl en Woerden ruim voldoende bestuurlijke ervaring.


Voor de eindconclusie van de informateur, zie volgende brief; https://www.wakkeremmen.nl//documents/Eindconclusie_informatie.pdf

Website ontwikkeld door X-Interactive