Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Lokale politiek

 

Wakker Emmen presenteert Jan Bos als nieuwe wethouder 11-07-2023

Wakker Emmen draagt Jan Bos voor als nieuwe wethouder in het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen. Wakker Emmen heeft daarmee een opvolger gevonden voor de vertrekkende wethouder Jisse Otter. Otter gaat namens de BoerBurgerBeweging (BBB) als gedeputeerde in de provincie Drenthe aan de slag. Wakker Emmen streeft ernaar dat Jan Bos in september kan beginnen aan zijn nieuwe klus.
 
Bos is  geen onbekende: hij was al  wethouder namens Wakker Emmen in de periode 2014 – 2018. 
Fractievoorzitter Leo Hoogenberg: “Met Jan Bos is gekozen voor iemand met bestuurlijke ervaring, verbindende kwaliteiten, die kennis van zaken heeft en over een relevant netwerk voor Emmen beschikt. Met zijn ervaring als wethouder hebben we er alle vertrouwen in dat hij van toegevoegde waarde is voor de inwoners van Emmen, het gemeentebestuur en de regio.” 
Jan Bos: “Ik kijk er naar uit om, als de gemeenteraad daarmee instemt, aan de slag te gaan voor alle Emmenaren. Er speelt ontzettend veel en voor deze prachtige gemeente wil ik mij graag volledig inzetten.”

Wethouder Jisse Otter kandidaat-gedeputeerde BBB 21-06-2023

Wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) vertrekt na bijna 9 jaar bij de gemeente Emmen. De heer Otter wordt voorgedragen als gedeputeerde voor de BBB in de provincie Drenthe. Als het formatieproces volgens verwachting verloopt, neemt hij nog voor de zomer afscheid als wethouder.
 
Wethouder Jisse Otter: ‘Dit is voor mij een afscheid met toch wel een dubbel gevoel. Want natuurlijk vind ik het een eer om deze bijzondere stap te mogen en kunnen maken. Het is een kans die ik niet kon laten lopen. Ik krijg de gelegenheid om me nu in te gaan zetten voor alle inwoners van Drenthe. Maar dat betekent ook dat ik een organisatie met fijne collega’s achterlaat. Dat gaat me aan het hart, als wethouder en ook zeker als mens.’
Burgemeester Eric van Oosterhout: ‘Het is een groot compliment voor onze wethouder dat hij deze stap gaat maken naar de provincie. Hij is een krachtig bestuurder, die de provincie en het gebied goed kent. Hij denkt altijd in oplossingen en kent de vraagstukken waar de provincie voor staat. Drenthe krijgt daarmee een goede bestuurder. We gaan hem missen.’
 
Fractievoorzitter Leo Hoogenberg laat namens Wakker Emmen weten dat de partij ook verrast is door dit nieuws. Wie Jisse Otter zal opvolgen als wethouder en per wanneer, is op dit moment nog niet bekend. ‘We gaan samen met de partij kijken op welke wijze we dit gaan invullen. Dit gaan we zorgvuldig bekijken’, aldus Leo Hoogenberg.

Wakker Emmen dankt Jisse Otter voor alles wat hij voor de partij en de gemeente Emmen heeft betekend. Wakker Emmen wenst Jisse veel succes met deze nieuwe uitdaging. 

Wakker Emmen vraagt burgemeester naar omgaan met nieuwe wetgeving voor kringloopwinkels 29-04-2023

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 25 april 2023, stelde raadslid Karien Velzing een rondvraag aan burgemeester Van Oosterhout over hoe hij omgaat met de nieuwe wetgeving. Deze wetgeving is ingegaan op 1 april 2023 en lijkt gevolgen te hebben voor onder andere kringloopwinkels, welke vaak kleinschalige initiatieven zijn gerund door vrijwilligers. Doordat in het land gemeenten verschillend omgaan met de nieuwe wetgeving, hebben inwoners hier zorgen, angst en onzekerheid over. De burgemeester kon in zijn antwoord geruststellend uitleggen hoe in Emmen wordt omgegaan met deze wetgeving. Er wordt een scan uitgevoerd op bedrijven die onder deze wetgeving vallen. Omdat de wetgeving als doel heeft om heling, witwassen en vermogensdelicten tegen te gaan, wordt gekeken of er per bedrijf dieper moet worden gekeken. Voor de in de vragen van Wakker Emmen genoemde partijen geldt dit niet. Hiermee kunnen deze inwoners gerust worden gesteld en kunnen zij hun werk voortzetten zonder omvangrijke administratieve last.


"Voorzitter,
 
Met ingang van 1 april 2023 een wet aangepast die de "bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten" moet verbeteren. Deze wijzigingen houden in dat alle opkopers en handelaren zoals kringlooporganisaties verplicht worden om een digitaal opkopersregister in te richten. Dat betekent dat tweedehands goederen en de personen die deze goederen aanbieden, moeten worden geregistreerd.
 
Het lijkt geen ijzeren wet te zijn, maar een hulpmiddel. Gemeenten mogen zelf kiezen of en hoe ze kringloopwinkels controleren en/of handhaven.
De invoering van deze nieuwe regels zorgt voor onzekerheid, angst en frustratie bij kringloopwinkels, die veelal belangeloos worden gerund door vrijwilligers. Zij hebben niet als doel om winst te maken, maar vaak een sociaal maatschappelijke functie. Denk aan kringloopwinkels waar mensen via de participatiestelsel vrijwilligers werk doen of een initiatief bij een kerk of buurtgebouw. Deze mensen hebben vermoedelijk ook niet de capaciteit en of de middelen om hiermee bezig te zijn.
 
Er zijn voorbeelden in het land van overijverige handhavers (Den Haag), maar ook burgemeesters die zeggen niet te gaan/willen handhaven (Groningen).
Kan de burgemeester aangeven hoe hij met deze nieuwe wetgeving omgaat en waarom? Wij vinden het onwenselijk dat kringloopwinkels met deze verplichting opgezadeld worden.   
Graag een reactie van de burgemeester." 

Openstelling gemeentehuis 09-07-2022

Wakker Emmen vraagt bij kadernota aandacht voor dienstverlening

Bij de jaarlijkse behandeling van de kadernota voor 2023, werd de inbreng van Wakker Emmen gedaan door fractievoorzitter Leo Hoogenberg. Na bestudering van de stukken leverden de raadsleden van Wakker Emmen input aan. De partij stelde uiteenlopende vragen over onder andere sportvoorzieningen, jeugdhulp, dak- en thuisloosheid en woningbouw.

Uitnodiging Algemene ledenvergadering Wakker Emmen 09-04-2021

Wij willen de leden graag uitnodigen voor onze algemene ledenvergadering op 26 april 2021 om 19.30 uur (digitaal).

Opkomen voor jouw wijk of dorp binnen de gemeente Emmen? Pak nu je kans! 04-10-2020

Heb jij ook een mening over de gemeente en wat er zich afspeelt in jouw omgeving? Wakker Emmen is de lokale partij van de gemeente Emmen en is op zoek naar enthousiaste mensen. We organiseren daarom een kennismaking om te bekijken of Wakker Emmen iets voor jou is.

Hart voor Emmen: Samen tegen corona! 07-04-2020

Het is een bijzondere tijd. Een moeilijke tijd ook, zeker voor de inwoners van onze gemeente die hulp nodig hebben. Het is mooi om te zien dat we in onze gemeente aan elkaar denken en elkaar zoveel mogelijk helpen.

Wakker Emmen enthousiast van start na zomerreces 11-09-2019

Het zomerreces is voorbij en de eerste commissievergaderingen zijn al weer geweest. De fractie van Wakker Emmen is met enthousiasme van start gegaan door in de commissie Samenleving over drie verschillende onderwerpen rondvragen te stellen:
  • Hoe staat het met De Toegang?
  • Kunnen we meer uitleg krijgen over het beleid van wassen en strijken binnen de W.M.O.?
  • Wat weet het college over de Green Deal Sportvelden?

Coalitie in Emmen is rond! 29-04-2018

EMMEN - De partijen Wakker Emmen, PvdA en CDA hebben een principeakkoord bereikt over het bestuursakkoord. Zij gaan de komende vier jaar de coalitie vormen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het bestuursakkoord. Begin volgende week wordt deze besproken met de betreffende fracties. Op donderdag 3 mei is de presentatie van het definitieve bestuursakkoord. Maandag 14 mei is de beoogde datum voor de installatie van het nieuwe college.

De partijen hebben geprobeerd samenhangende portefeuilles samen te stellen. Dat heeft geleid tot enkele verschuivingen. De portefeuille van wethouder René van der Weide wordt uitgebreid met de thema’s sport en verkeer en vervoer. Wethouder Jisse Otter krijgt onder andere personeel en bedrijfsvoering erbij. Aan de portefeuille van wethouder Bouke Arends worden de onderwerpen bereikbaarheid, verduurzaming en energie bedrijfsleven en evenementenbeleid toegevoegd. Nieuwe wethouder Raymond Wanders krijgt als thema’s onder andere Wmo, participatie en inkomen. Wethouder Robert Kleine heeft straks het totale pakket jeugd- en welzijnsbeleid in portefeuille. Burgemeester Eric van Oosterhout krijgt naast zijn taken als burgemeester ook de thema’s bestuurlijke vernieuwing, burgerparticipatie en Erkende Overlegpartners onder zijn hoede.

Wakker Emmen presenteert kieslijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 20-12-2017

NIEUW-AMSTERDAM – De leden van Wakker Emmen hebben de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Medio dit jaar werd al bekend dat René van der Weide de lijst aanvoert. Op de plaatsen 2 tot en met 5 staan Henk Linnemann, Jisse Otter, Pascal Schrik en Gunnar Jens Bijlsma. Hoogste nieuwkomer op de lijst is Aimeé van der Ham. Van der Ham is namens Sterk Lokaal statenlid in Drenthe en staat op plaats 6.

Een aantal huidige raadsleden heeft niet de ambitie om op een verkiesbare plaats te staan en daarom staan zij lager op de lijst. Wethouder Jan Bos staat op de 30e plaats op de lijst. Bos gaat per 1 maart een andere functie vervullen en is in een nieuwe periode niet beschikbaar als wethouder. Bos draagt Wakker Emmen een warm hart toe en wil daarom juist graag op de lijst staan.

Lijsttrekker René van der Weide is blij met de lijst. “In totaal staan er 31 mensen op de lijst. Ik ben blij dat we opnieuw een grote groep gemotiveerde mensen hebben. We hebben hard gewerkt om de basis op orde te maken en hier willen we mee doorgaan. Wakker Emmen wil de komende periode inzetten op betaalbare woonlasten, verbeteren van sportaccommodaties, beter onderhoud aan wegen, fietspaden en openbaar groen. Ook moet volgens Van der Weide de gemeente de komende periode blijven investeren in dorpen en wijken. “Leefbaarheid en een goede verdeling van investeringen tussen dorpen en wijken is en blijft voor ons een belangrijk speerpunt. Juist deze periode is er meer aandacht en werk gemaakt van investeringen in dorpen. Dit willen we blijven doen met een groep gemotiveerde kandidaat raadsleden.”

Klik hier voor de kieslijst.

Verbeteren van onderhoud en verlichting aan fietspaden prioriteit nummer één 30-11-2017

Op 27 november 2017 is het nieuwe fietsplan genaamd “Oog voor de fietser”  behandeld. Een van de doelen van het nieuwe fietsplan is er voor te zorgen dat er meer mensen gaan fietsen. Wakker Emmen is een groot voorstander van goed onderhouden fietspaden en een duidelijk en uitnodigend netwerk van fietspaden, wij willen dit op orde hebben voor de huidige gebruikers maar geloven er niet in dat meer fietsenstallingen en wegbewijzering opeens veel meer mensen op de fiets gaat krijgen.
De opstellers van dit nieuwe fietsplan hebben veel informatie gehaald uit 1400, door actieve fietsers, ingevulde enquête formulieren. Uit de enquête kwam duidelijk naar voren dat de gebruikers van de fietspaden zeer ontevreden zijn over de kwaliteit van de fietspaden. Wakker Emmen roept al vanaf dag 1 dat de kwaliteit van de fietspaden omhoog moet en is blij dat onze onvrede over de kwaliteit van de fietspaden nu ondersteund wordt door deze  enquête. De afgelopen tijd is er 12 miljoen extra beschikbaar gesteld om achterstallig onderhoud aan wegen en fietspaden op te knappen. Wakker Emmen vindt dit een goede stap, maar er moet meer gebeuren. Daarom zal Wakker Emmen extra geld vrij blijven maken voor beter onderhouden fietspaden.
De voorstellen om compleet nieuwe fietspaden aan te leggen heeft Wakker Emmen voorlopig naar de prullenbak verwezen, zolang er geen geld is om de bestaande fietspaden van een goed onderhoudsniveau te voorzien dan kan er in de ogen van Wakker Emmen ook geen geld zijn voor nieuwe fietspaden. Tot slot is de verlichten van een flink aantal fietspaden ronduit slecht, Wakker Emmen heeft de wethouder opgeroepen zo snel mogelijk het beleid openbare verlichting met de raad te evalueren om zodoende verbeteringen aan te brengen in het verlichten van de fietspaden.
 

‘Stuur schoolkinderen uit Emmen naar Veenpark’ 29-11-2017

Als het aan Wakker Emmen ligt zouden schoolkinderen uit de gemeente Emmen best eens een bezoek mogen brengen aan het Veenpark in Barger-Compascuum. Dat zei Sandro Slijepcevic van Wakker Emmen dinsdagavond tijdens de bespreking van de nieuwe cultuurnota in de raadscommissie. Slijepcevic reageerde op het inmiddels afgeschoten plan van de vier regeringspartijen om het Rijksmuseum onderdeel uit te laten maken van schoolreisjes. ,,Ik ging ooit wel naar het Rijksmuseum maar een bezoek aan het Veenpark stond nooit op het programma. Bron: DvhN

Wakker Emmen vraagt aandacht voor roekenoverlast 07-06-2017

Nieuw-Schoonebeek – Wakker Emmen vroeg dinsdagavond tijdens de commissievergadering aandacht voor een gemeentebrede oplossing voor roekenoverlast.
De fractie stelde vragen naar aanleiding van de problemen die inwoners van Nieuw-Schoonebeek ervaren met de vogels. Rondom de kerk, de begraafplaats en het aangrenzende bosje is een geliefd plekje voor de gevleugelde lastpakken. Elk jaar worden er meer nesten gebouwd en telkens komen er meer roeken bij. Naast de vogelpoep, zorgen ze voor veel geluidsoverlast tijdens zonsopgang.Volgens fractielid Pascal Schrik kan de gemeente momenteel weinig doen, omdat er eerst een ontheffing voor het verjagen van de roeken moet worden aangevraagd. Dat verzoek legde hij dinsdagavond bij het college neer. ‘Wellicht spelen deze problemen op meer plekken in de gemeente en is het verstandig om dit breed op te pakken. Wethouder René van der Weide zegde toe hier werk van te maken. Bron: emmen.nu

Pinautomaten moeten behouden blijven in dorpen 25-05-2017

In de raadsvergadering van 24 mei jongstleden heeft raadslid Leon Herbers van Wakker Emmen vragen gesteld over plofkraken die bij pinautomaten hebben plaatsgevonden. Wij maken ons hier zorgen over en willen dat deze voorzieningen, ook voor onze kleine kernen, behouden blijven.


Voorzitter,

De recente plofkraak van de pinautomaat aan de Peyserhof in Angelslo en de dreiging voor meer kraken is voor de Rabobank aanleiding geweest enkele pinautomaten uit voorzorg te sluiten. Het gaat hier om automaten die in panden staan waar ook gewoond wordt, zoals in Nieuw Schoonebeek en in de Rietlanden. Wakker Emmen begrijpt de ernst van de situatie en het feit dat de bank de inwoners van deze panden wil beschermen tegen de gevolgen die zo'n kraak met zich meebrengen. 

Echter de sluiting van de pinautomaten zou nu aanleiding kunnen zijn voor de bank om dit definitief te maken. 

Wakker Emmen vindt deze voorzieningen voor bijvoorbeeld een dorp als Nieuw-Schoonebeek erg belangrijk. Voor mensen die slecht ter been zijn is dit onmisbaar, ook vanwege het feit dat dit de enige pinautomaat in de nabije omgeving is die 24 uur per dag beschikbaar is.

Wakker Emmen wil graag van het college weten of ze deze mening deelt, of de gemeente hierover contact heeft gehad met in dit geval de Rabobank en wellicht andere banken en of hierover in gesprek wil gaan om tot een passende oplossing te komen?

Tot zover.


In de beantwoording heeft de burgemeester aan te geven dat men nu bezig is met het plaatsen van pinautomaten die losstaan van de gevels van gebouwen, waardoor bij een plofkraak niet meer een volledig gebouw of woning schade ondervindt. Ook blijft de gemeente erop inzetten dat er ook voor de kleine kernen zoals Nieuw-Schoonebeek pinautomaten behouden blijven.

Bijdrage Wakker Emmen over beschutte werkplekken 14-05-2017

In de commissievergadering Samenleving van mei 2017 heeft ons raadslid Sandro Slijepcevic een bijdrage geleverd aan de discussie over beschutte werkplekken als wettelijke verplichting in de gemeente Emmen. Lees hieronder zijn bijdrage:


Voorzitter,
 
Het moet voor iedereen mogelijk zijn om volwaardig mee te kunnen participeren in onze samenleving. Een uitgangspunt dat voor Wakker Emmen van groot belang is, en iets wat we met de Participatiewet beogen te verwezenlijken. Onze fractie is niet zeker of deze wijze van een centrale regeling de beste wijze is om dit te regelen, gezien de principes van decentralisatie die zijn ingezet de laatste jaren. Daarom kunnen wij ons ook vinden in de kritiek van de Raad van State, en menen wij dat onze gemeente al veel actie onderneemt naast het beschut werken om geschikte werkplekken aan iedereen te bieden. Desalniettemin hebben we ermee van doen, maar niet zonder de nodige vragen.
 
Allereerst is onze fractie benieuwd naar hoe het college van plan is om het aantal te verwezenlijken beschutte werkplekken over het jaar uit te spreiden, dat in combinatie met nu de mogelijkheid om direct bij het UWV een aanvraag in te dienen. Het zou een vervelende situatie zijn als halverwege het jaar de werkplekken zijn opgevuld, en de rest op de wachtlijst komt. Als dit zich opstapelt in de opeenvolgende jaren, dan krijgen we te maken met ellenlange wachtlijsten, wat ongunstig is in onze ogen. Hoe wil de wethouder dit afstemmen met het UWV en reguleren door het jaar heen?
 
Verder is het tegengaan van verdringing op de arbeidsmarkt altijd een speerpunt van onze fractie geweest. Wakker Emmen vreest dat dit gefixeerde aantal beschutte werkplekken andere posities met volledig betaald werk zal verdringen. Het primaire uitgangspunt moet altijd een zo goed mogelijke doorstroming naar regulier werk zijn. Onze fractie meent dat deze nieuwe maatregelen de doorstroom mogelijk op negatieve wijze zullen beïnvloeden, zeker met het oog op de risico’s die een nieuwe cao zou kunnen meebrengen. Wij zijn benieuwd naar wat de wethouder wil doen om de doorstroming zo optimaal mogelijk houden. Ook willen we de wethouder vragen of in de evaluatie van deze maatregelen speciale aandacht gegeven kan worden aan de doorstroming en inzichtelijk gemaakt kan worden hoeveel mensen die in een beschutte werkplek komen te werken niet verder doorstromen.
 
Onze fractie blijft namelijk wel realistisch in de zin dat beschutte werkplekken wel van groot belang zijn in onze samenleving, en dat een dergelijke werkplek voor mensen van grote waarde kan zijn. Daarom zijn wij blij met de inzet op deze werkplekken, zodat iedereen op gepaste wijze aan de slag kan en mee kan doen.
 
Verder willen wij nog kort opmerken dat we blij zijn met de goede afstemming in BOCE-verband, en nadruk leggen op het feit dat deze regionale afstemming van cruciaal belang is om tot goed resultaat te komen m.b.t. de Participatiewet.
 
Tot zover, voorzitter.

Wakker Emmen stelt vragen over thuiszittende scholieren 03-02-2017

Als Wakker Emmen hebben wij in de gecombineerde commissievergadering van deze maand vragen gesteld rondom de sitautie van thuiszittende scholieren in de gemeente Emmen. Onze fractie is van mening dat elke scholier die leerplichtig is naar school moet, en daarom vroegen wij de wethouder om in te zetten op nóg minder thuiszittende scholieren. Lees hieronder onze vragen:


Voorzitter,
 
Wij hebben een vraag betreffende thuiszittende scholieren in de gemeente Emmen. Eind vorig jaar zagen we in een uitzending van ZEMBLA hoe problematische situaties kunnen ontstaan met leerlingen die, terwijl ze leerplichtig zijn en de wet Passend Onderwijs is ingevoerd, toch thuis blijven zitten en geen onderwijs volgen. In de gemeente Emmen zien we dat afgelopen jaar het aantal thuiszitters is gedaald van 21 naar 15, maar desalniettemin is elke thuiszitter er een teveel.
 
Naar aanleiding hiervan hebben wij als Wakker Emmen de volgende vragen:
 
1. Is de wethouder op de hoogte van de situatie betreffende thuiszitters in de gemeente Emmen?
2. Wat gaat de wethouder eraan doen om alle thuiszittende kinderen in de gemeente naar school te krijgen?
 
Tot zover, voorzitter.

Bijdrage Hoofdlijnennotitie Onderwijs en Ontwikkeling 15-06-2015

Voorzitter,

Elk kind heeft recht op kansen om zich te ontwikkelen en talenten te benutten. Dit begint al op jonge leeftijd. De ambitie om het voor iedere  peuter in Emmen in de leeftijd van 2,5 jaar tot 4 jaar mogelijk te maken om gebruik te maken van het aanbod voor voorschoolse educatie ondersteunen wij. Dit moet leiden naar een goede startpositie op de basisschool. Wel willen wij de opmerking maken dat het belangrijk is dat deze doelgroep spelenderwijs leert. Laat de peuter vooral peuter blijven!

Samen met de vroegschoolse educatie van de basisschool moet er een doorgaande leerlijn ontstaan. Onderwijs en peuterspeelzaalwerk gaan integreren en gaan intensief samenwerken om de ontwikkelingskansen van kinderen te optimaliseren. Wakker Emmen vindt dit een positieve ontwikkeling en ziet dit als een goede stap naar de vorming van integrale kindcentra.

Voorzitter, Wij hebben nog wel een paar vragen en opmerkingen.
Bij het kopje middelen valt te lezen dat het ontwikkelrecht voor iedere peuter fasegewijs wordt ingevoerd, te beginnen bij de doelgroepkinderen. Dit is kosteloos voor deze doelgroep. Is het de bedoeling dat het aanbod op termijn voor alle peuters kosteloos wordt aangeboden? Dit zou ons inziens een groot goed zijn. Ouders hoeven dan namelijk geen financiële afweging meer te maken waardoor er makkelijker een zo groot mogelijk bereik van de doelgroep kan worden behaald. Graag een reactie van de wethouder.

In het raadsvoorstel staat dat, de gestelde kaders in de notitie, het mogelijk moeten maken om de ambitie waar te maken op basis van de beschikbare financiële middelen, althans zo ver mogelijk. Vraag aan de wethouder: Zijn de rijksmiddelen voldoende toereikend of kunnen wij als raad binnenkort nog een vraag om extra financiële middelen tegemoet zien?

Hoe wordt de keuze gemaakt voor het onderbrengen van het voorschoolse binnen de basisschool in dorpen waar meerdere basisscholen aanwezig zijn? Graag een reactie van de wethouder.

Er komen met het onderbrengen van het voorschoolse binnen het basisonderwijs meerdere peuterspeelzalen leeg te staan. Vaak in gebouwen van de gemeente. Is al duidelijk wat er met deze gebouwen gaat gebeuren?

Verder zou ons inziens in de hoofdlijnennotitie onder het kopje ‘Landelijke ontwikkelingen/stimulansen’ voor de volledigheid de brief van 1 mei 2015 van staatssecretaris Dekker en minister Asscher moeten worden toegevoegd. Deze brief ontkracht onder andere het genoemde punt 2 in deze alinea. Daarin wordt de eerder gedane toezegging om de Wet op het Primair Onderwijs zo te wijzigen dat de schoolbesturen bevoegdheden krijgen voor voorscholen en eventueel kinderopvang ontkend. De huidige wetgeving geeft volgens Dekker en Asscher voldoende ruimte tot samenwerking.

Als laatste voorzitter:
Kan de wethouder nog een toelichting geven over hoe het vervolgproces eruit ziet? En in welke scholen wordt het komende schooljaar de voorschoolse educatie geïntegreerd?

Tot zover onze bijdrage. 

'Kunst op de prairie niet opknappen' 04-12-2014

Bron Dagblad van het Noorden 4 december 2014: Wakker Emmen-woordvoerder Gunnar Jens Bijlsma en zijn VVD-collega Nynke Houwing zetten in de raadscommissie grote vraagtekens bij een plan van het college om een vernield kunstwerk in Nieuw-Weerdinge voor meer dan 25.000 euro op te lappen. Onverlaten hebben de afgelopen winter de koperen panelen gestolen van het kunstbeeld Field Free Space van Elsa Stansfield en Madelon Hooijkaas. ''We gaan voor 20.000 euro nieuw koper plaatsen en om dat koper te beschermen zetten we er een hek om heen en graven we er een greppel om. Restaureren en vervolgens ontoegankelijk maken voor bezoekers, dat kan toch niet de bedoeling van kunst zijn'', mopperde Bijlsma. ,,Bovendien staat dit kunstwerk zo'n beetje op de prairie.'' In werkelijkheid gaat het om het eerste van een serie 'stralingsvrije' landschapsbeelden langs de Semslinie, geplaatst in 2000. Wethouder Wilms zegt dat het kunstwerk gerepareerd wordt omdat het niet in z'n geheel beschadigd is. Het koper wordt nu op een andere manier vastgemaakt en beter tegen diefstal beschermd. Daarmee overtuigde hij Wakker Emmen  niet.

Politiek enthousiast over nieuwe Emmer jongerenraad 04-12-2014

EMMEN - De nieuwe jongerenraad Emmen krijgt de 'zegen' van de Emmer politiek. Dat bleek dinsdagavond tijdens de commissievergadering. De afgelopen jaren sneuvelden diverse jongerenraden wegens gebrek aan deelnemers.

Dit keer is de jongerenraad zelf op poten gezet door de leeftijdsgroep; volgens wethouder René van der Weide reden genoeg om te rekenen op succes. De adviesraad kan activiteiten organiseren en het college adviseren over jongerenbeleid.

Kritiek op jaarbudget
Wel was er kritiek op het jaarbudget van 3000 euro. Veel raadsleden vinden dit bedrag behoorlijk aan de lage kant, maar de wethouder denkt dat het in de praktijk wel meevalt. Jongeren kunnen bijvoorbeeld gratis vergaderen in het Emmer gemeentehuis en voor activiteiten extra subsidie aanvragen.Lees hieronder ook de bijdrage van Wakker Emmen voor de nieuwe jongeradviesraad:

Voorzitter,
 
Het was in 2011 dat de laatste jongerenraad werd opgeheven in de gemeente Emmen. Het Emmense landschap was op het gebied van jongerenparticipatie buitengewoon kaal. Met de oprichting destijds van onze eigen jongerenafdeling, Jong Wakker Emmen, begonnen wij daar al verandering in te brengen. Om dan nu, een dikke 3 jaar later, te zien hoeveel meer jongeren zich zijn gaan inzetten voor onze gemeente, en hoe dat nu onder andere culmineert in een voorstel voor een nieuwe jongerenadviesraad; voorzitter, dat doet ons goed.
 
Wij als Wakker Emmen hebben jongerenparticipatie hoog in het vaandel staan. Betrokken jongeren is wat we nodig hebben, en het liefst zo veel mogelijk. De vorige jongerenraad is hoofdzakelijk ten onder gegaan doordat men geen nieuwe jongeren kon vinden om de groep draaiende te houden; in hoeverre heeft de wethouder en de nieuwe jongerenadviesraad lessen proberen te trekken uit het verleden? Hoe zorgen we ervoor dat er nieuwe aanwas komt en blijft, en het niet enkel een kortdurend feestje van de oprichters wordt?
 
Daarbij ook het volgende: in het stuk staat dat periodiek overleg met de wethouder ‘’zo vaak als nodig is’’ plaats zal vinden. Gezien de ervaringen uit het verleden is het volgens ons verstandig om in ieder geval een ondergrens in te stellen; minimaal eens in het kwartaal een overleg, en als men het nodig acht kan er vaker worden overlegt. Zo kan de wethouder beter op de hoogte blijven van wat er gebeurt.
 
Wakker Emmen is positief over het feit dat de jongerenadviesraad in haar doelstelling opneemt jongeren betrokken te krijgen bij hun gemeente. Het is ook erg belangrijk dat initiatieven die vanuit de jongeren zelf komen ondersteund worden; geef de jongeren een stem, daar hebben wij altijd voor gestaan.
 
Wel heeft Wakker Emmen een vraag over de leeftijdsgrenzen die gehanteerd worden. Er wordt een bovengrens van 28 jaar gehanteerd – dus tot en met 27 kan men lid zijn. Is dit niet aan de hoge kant voor een ‘’jongeren’’adviesraad? Wij vrezen dat het grote gat tussen 14 en 27 jaar in het nadeel van de jongerenadviesraad kan gaan werken. Zeker ook als mensen vanuit de onderwijsinstellingen betrokken moeten worden, die zijn zelden boven de 20. Als die dan tussen veel oudere adolescenten worden geplaatst, daar voorzien wij moeilijkheden in.
Er zijn grote verschillen in persoonlijke ontwikkeling en verbale vaardigheden, het risico gaat ontstaan dat jongere leden niet hun zegje durven doen door het dominantere karakter van de oudere groep.
Daarnaast, als wij kijken naar de leeftijd die in andere jongerenraden wordt gehanteerd, zien wij leeftijden terug die naar Wakker Emmen’s inziens een stuk gunstiger zijn. Een bovengrens van 23, zoals die in bijvoorbeeld Goes, Tholen en Valkenswaard wordt gehanteerd, lijkt ons iets voor de wethouder om te overwegen.
 
Wij hebben nog een vraag die meer aan de technische kant ligt. Is het bestuur nu wel of geen onderdeel van de jongerenadviesraad? Dit is onduidelijk omdat wordt gesteld dat de voorzitter, die geen onderdeel uitmaakt van de jongerenadviesraad, wel deel uitmaakt van het bestuur. Maar de overige bestuursleden worden uit het midden van de leden van de jongerenadviesraad gekozen. Impliceert dit dat het hele bestuur, zodra gekozen, geen deel uitmaakt van de jongerenadviesraad en geen stemrecht heeft? Graag opheldering van de wethouder, aangezien dit niet expliciet in het stuk staat vermeldt. Verder nog een opmerking over de samenstelling van het bestuur; in het stuk staat wel expliciet vermeldt dat er naar een evenwichtige samenstelling wordt gestreefd voor de leden van de jongerenadviesraad; mogen wij aannemen dat deze evenredige verdeling zich ook door vertaald naar het bestuur?
 
Verder een opmerking over de zittingsperiode. Wakker Emmen is van mening dat een zittingsperiode van 4 jaar te lang is voor een organisatie die zich focust op de jongeren. Het is een levensfase waarin alles constant in verandering staat, en om te vragen zich voor 4 jaar ergens aan te verbinden geeft volgens ons een onnodig hoge drempel voor jongeren om mee te doen. Onze suggestie is om dit op zijn minst te verlagen naar een zittingsperiode van 2 jaar, maar dan wel met de mogelijkheid om meer dan 2 termijnen te doen.
 
Voorzitter, tenslotte rest ons niks anders dan de nieuwe jongerenraad veel succes te wensen in de toekomst. Tot zover onze bijdrage.

Aandacht voor inbraken in de Rietlanden 07-07-2014

EMMEN – Wakker Emmen heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 juni aandacht gevraagd voor de serie inbraken in de Rietlanden. De inbraken vonden de afgelopen periode tijdens de schoolvakanties plaats aan met name het Reigerveld en de Nieuw-Amsterdamsestraat. Een aantal bewoners heeft inmiddels de hand ineen geslagen en een Buurt-Alert app aangemaakt voor bewoners van het hele Reigerveld. Wakker Emmen vindt het een goede zaak dat burgers zelf initiatieven nemen, maar wil ook dat er extra aandacht vanuit politiek en politie voor de zaak komt. Raadslid Eddy de Vries van Wakker Emmen: “We hebben vragen gesteld of de burgemeester bereid is om iets aan deze problematiek te doen. Wakker Emmen denkt daarbij bijvoorbeeld een extra surveillance tijdens vakantieperiode, het plaatsen van camera’s of het plaatsen van bordjes met buurtpreventie.” Het laatste punt is een verzoek van de bewoners zelf. Door afwezigheid van de burgemeester zullen de vragen schriftelijk worden beantwoord. We zetten t.z.t. de antwoorden online. 

Bedankt voor uw stem! 20-03-2014

Woendagavond 19 maart was het zover, de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 in de gemeente Emmen. De eerste tekenen waren goed; een overweldigende meerderheid in Klazienaveen- Noord, en dit was de trend van de gehele avond voor Wakker Emmen. Op het moment van schrijven is de voorlopige uitslag 15 zetels voor Wakker Emmen, en daarbij zijn de restzetels en de lijstverbinding met DOP nog niet meegerekend. Een overweldigende meerderheid voor Wakker Emmen, een groep met wie wij 4 jaar lang door kunnen; de tijd van praten is voorbij, nu gaan de schouders eronder in onze gemeente Emmen!

Daarom willen we bij deze eerst alle vrijwilligers bedanken die hebben meegeholpen met onze campagne. Of u nou heeft geholpen met het flyeren, een bord in uw tuin heeft geplaatst of simpelweg mensen over ons heeft verteld; enorm bedankt daarvoor! Bovenal willen we echter alle stemmers bedanken; we willen elke stemmer bedanken voor het vertrouwen in Wakker Emmen dat zij hebben laten blijken. Zonder uw vertrouwen zouden wij het niet hebben gekund, en de komende 4 jaar gaan wij alles eraan doen om waar te maken wat we hebben gezegd en om de gemeente Emmen weer een stuk mooier te maken!

Wakkere Emmenaren, bedankt!

Voor het nieuwsbericht op Emmen.nu, zie; http://www.emmen.nu/nieuws/regio/313844/wakker-emmen-met-15-zetels-in-nieuwe-raad.html

Impressie campagne februari 2014 19-02-2014

Met nog een paar weken campagne voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart te gaan, bieden wij u graag een fotoreportage aan van onze campagne dusver. Met enthousiaste kandidaten en een duidelijke boodschap zijn wij de straat opgegaan, en dat levert veel positieve reacties op; de gemeente Emmen kiest voor verandering!

Zie hieronder de fotoreportage.

Pinautomaten dreigen te verdwijnen 05-02-2014

De pinautomaten van de Rabobank in Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek dreigen te verdwijnen. Wakker Emmen gaat burgemeester Bijl vragen om in overleg te treden met de bank om de pinautomaten te kunnen behouden. In de tweede kamer zijn al vragen gesteld over de aanwezigheid van pinautomaten in dorpen. Er zijn plannen om een wet in te voeren dat een pinautomaat binnen een straal van 5 kilometer aanwezig dient te zijn. Het aantal pinautomaten in dunbevolkte gebieden neemt af en Wakker Emmen vindt dat de gemeente Emmen moet inhaken op de landelijke ontwikkeling.

Fractievoorzitter René van der Weide: “Het is van groot belang dat in een dorp een pinautomaat aanwezig is. Het idee van de banken hierachter is dat er steeds meer bankzaken via het internet worden gedaan, uit een onderzoek van de Nederlandsche Bank blijkt echter het tegendeel. Voor de leefbaarheid in dorpen is het belangrijk dat er een pinautomaat aanwezig is. Mensen moet snel kunnen beschikken over hun eigen geld. Daarom vragen wij burgemeester Bijl in overleg te treden met de Rabobank om de pinautomaten voor Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek te kunnen behouden.

Wakker Emmen wil jaknikker niet wegbezuinigen voor 6000 euro 03-02-2014

Wakker Emmen heeft tijdens de commissievergadering van maandag 3 februari gepleit om de jaknikker intact te laten en niet stil te laten zetten. De gemeente dreigt vanwege stroomkosten de stroomkosten de jaknikker stil te zetten. De jaknikker is een Rijksmonument en moet volgens Wakker Emmen gewoon blijven functioneren. Het gaat naar verluidt om een bedrag van 6000 euro per jaar. Fractievoorzitter René van der Weide: Het is te gek voor woorden. De verlichting in het buitengebied gaat uit vanwege bezuinigingen. Er is slechts geld om eenmaal per jaar de bermen te maaien en nu moet de jaknikker uit om te besparen op stroomkosten. Je zou bijna denken dat dit maatregelen zijn van een gemeente die bijna onder curatele staat. Dat dit vooralsnog niet het geval is bewijzen de vele honderden miljoenen die in het centrum van Emmen worden uitgegeven.” Aldus Van der Weide. Wakker Emmen vindt dat deze bezuiniging bijdraagt aan de scheefgroei tussen de buitendorpen en wijken ten opzichte van Emmen-centrum.

Gedetailleerde kandidatenlijst op website 10-01-2014

Nu de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart zijn vastgesteld, en de Wakker Emmen- website compleet is bijgewerkt, willen we iedereen uitnodigen om alles over onze kandidaten te gaan lezen. Op onze website zijn nu, onder het kopje ''De Partij'', alle kandidaten voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen te vinden. Lees daar alles over hun wie onze kandidaten zijn, over hun drijfveren en natuurlijk de speerpunten die zij persoonlijk het belangrijkste vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat u een kandidaat kan vinden die bij u past.

Wacht daarom niet langer, en neem een kijkje bij onze uitgebreide kandidatenlijst; van jong tot oud, over alle delen van onze gemeente verspreid. Samen gaan deze kandidaten van Wakker Emmen het verschil maken op en na 19 maart!

Directe link kandidatenpagina; https://www.wakkeremmen.nl//de-partij/kandidaten

Opinie lijstduwer Marinus Sliekers over de ledenvergadering 28-12-2013

Geen dorre bijeenkomst bij Melody
Wakker Emmen’s ledenbijeenkomst voor het vast stellen  van de kandidaten in zaal Melody op dinsdag 17 december ’13 was niet zo maar een alledaagse dorre vergadering, alleen maar geschikt voor dorre vergadermensen.
 

Integendeel
Integendeel: Het was een bijeenkomst van een groot aantal mensen die elkaar aanvoelden waar het om ging:  KIES VOOR VERANDERING. Aan alles was te merken dat de aanwezige Wakker Emmen leden hier hun best voor deden.  Velen zagen elkaar voor het eerst. Een aantal voor de tweede keer en de overigen, de oudgedienden die al een aantal jaren als pioniers de kar trokken.
Deze ontmoeting was de tweede in de rij van meerdere komende ontmoetingen om zo goed mogelijk voor de dag te komen naar de kiezers voor de gemeenteraad 2014. Velen gaven zich op aan lijsttrekker René van der Weide en hekkensluiter  Hendrikus Velzing.  Zij selecteerden en zij gaven(veelal) in overleg met de betrokkenen een plaats op de groslijst.
 

De kracht van jong en oud
De sfeer onder de aanwezigen van de ontmoeting was bepalend voor de eenvoud en de snelheid van de behandeling van deze groslijst. De kracht van enkele oudere leden met hun woorden en de nog grotere kracht van een jonger lid met instemming van zijn plaats op de groslijst was het meest sterke moment  van de avond.
 

De sfeer was bepalend
Natuurlijk was er meer bepalend voor de sfeer van de avond: De verkouden Hendrikus die op zijn speelse wijze de avond leidde. De kandidaat leden die zich heel kort voorstelden. René die de 6 speerpunten voor de verkiezingsstrijd en de daarop volgende raadsperiode uitlegde. Het met elkaar even nablijven en met elkaar iets drinken en een hapje nemen. De zaal van Melody met zijn uitbater. In dit napraten veel mensen leren kennen. En ook willen leren kennen.

De grote winnaars zullen de kiezers zijn
Als deze sfeer bepalend is voor het gezicht van Wakker Emmen naar de inwoners van de gemeente Emmen en als deze sfeer vastgehouden kan worden in de daaropvolgende tijd in de gemeenteraad, dan belooft dat nogal wat. De grote winnaars zijn dan de kiezers in de gemeente Emmen.

Geschreven door: Marinus Sliekers uit Schoonebeek, Lijst 3 nr 40

Unaniem stellen leden en bestuur lijst Wakker Emmen ongewijzigd vast 18-12-2013

BARGER-OOSTERVELD - Wakker Emmen heeft de lijst voor de verkiezingen van 19 maart klaar. Lijsttrekker is de 26 jarige René van der Weide. In totaliteit staan er maar liefst 46 kandidaten op de lijst. Volgens lijsttrekker René van der Weide is de lijst een goede mix van kwaliteit, woonplaats en leeftijd. Opvallend is dat de lijst zonder wijzigingen door leden en bestuur is vastgesteld. Er staan een behoorlijk aantal jongeren op de lijst en ook op verkiesbare plaatsen. Daarnaast hebben we een uitstekende spreiding waarbij bijna ieder dorp uit de gemeente is vertegenwoordigd. De mensen op de lijst vormen een goede afspiegeling van de samenleving. Mensen uit bijvoorbeeld de thuiszorg, sport, verenigingsleven en ondernemers. “We hebben de afgelopen periode een enorme aanwas van nieuwe leden gekend wat resulteert in één van de grootste lijsten ooit uit de Emmer geschiedenis. Dit geeft veel vertrouwen en toont aan dat veel mensen verandering willen.” Wakker Emmen heeft nu 5 zetels en wil bij de komende verkiezingen 7 á 8 zetels en wil daarbij ook college verantwoordelijkheid gaan nemen om daadwerkelijk verandering te bereiken. Lijsttrekker René van der Weide: “Het politieke klimaat moet gekeerd worden. Kies voor verandering is daarom ook onze campagneslogan. Verandering op tal van terreinen. De burger moet centraal staan en niet de politici zelf, de afbraak van sociale voorzieningen moet een halt worden toegeroepen, we willen een eerlijke verdeling van middelen over alle dorpen en wijken. Daarnaast vinden wij dat eerst de basis op orde moet i.p.v. de grote prestige projecten waarin de afgelopen jaren honderden miljoenen zijn geïnvesteerd.
 

Emmen kiest voor optimale kampjes 15-10-2013

DvhN - door Gert Meijer - Liefst vijf jaar heeft het geduurd, maar gisteravond presenteerde Emmen verbeterplannen voor de kleine woonwagenkampen in deze gemeente. Vooral Wakker Emmen heeft herhaaldelijk geklaagd over het uitblijven van verbeteringen. Gunnar Jens Bijlsma herhaalde het nog maar eens: "We verhuren als gemeente woonwagens die vooral herinneringen oproepen aan oostbloktoestanden." Wakker Emmen berekende dat veertien mensen de afgelopen jaren over plannen hadden gebogen. Uiteindelijk werd een externe medewerker aangetrokken, Jeroen Kemna, om het schip vlot te trekken. Voor elk van de kleine kampen zijn drie varianten gemaakt. Met het krediet 2,1 miljoen van vijf jaar terug is slechts minimale variant mogelijk. De meest optimale variant kost 4,9 miljoen. Het heeft er alle schijn van dat de raad hiervoor kiest. Deze variant, waarin meer plekken zijn voor woonwagenbewoners, is de enige waarbij de gemeente geld kan terug verdienen. Dat komt omdat het om woningen gaat, die op den duur overgedragen kunnen worden aan de corporaties. De woonwagenbewoners zijn verdeeld. Wethouder Sleeking (Pvda) gaf toe dat de gemeente lange tijd gefaald heeft goede plannen te bedenken. Daarvoor bood hij zijn excuses aan, aan de massaal opgekomen kampbewoners.

Emmen scoort dikke onvoldoende voor herinrichting kleine woonwagencentra 14-10-2013

Wakker Emmen heeft vanaf 2011 met diverse mensen van de kleine woonwagencentra contact gehad. De rode draad van deze gesprekken zijn dat de gemeente Emmen uitblinkt door traagheid en dat de leefbaarheid op de kleine kampjes hard is achteruit gegaan. Het onderhoud van de door de gemeente verhuurde woonwagens is bij een aantal zeer slecht en van een niveau dat we ons als gemeente moeten schamen dat dergelijke wagens worden verhuurd. We hebben zaken aangetroffen waarbij de elektriciteit en de leidingen absoluut niet meer van deze tijd zijn en gewoonweg een gevaar voor de veiligheid vormt. De bewoners kampen met schimmel en vocht, tocht en slechte isolatie in de huurwagens en bijgebouwen. In deze gebouwen bevinden zich o.a. de douches, waarbij een situatie ontstaat die we in Nederland niet moeten willen. We verhuren als gemeente woonwagens die zich het best laten omschrijven als: Oostbloktoestanden. 
 
 

Weer klachten over stankvijver Slenerbrink 13-09-2013

Wakker Emmen heeft wethouder Wilms gevraagd om een oplossing te zoeken voor de klachten over de stankvijver aan de Slenerbrink in Bargeres.

'Kampjes eindelijk opgeknapt' 03-08-2013

DvhN door Gert Meijer: Emmen De kleine woonwagenkampjes in de gemeente Emmen worden begin volgend jaar eindelijk opgeknapt. Dat hebben ambtenaren van de gemeente aan fractievoorzitter Rene van der Weide van Wakker Emmen laten weten. Van der Weide maakt zich al jaren sterk voor de leefbaarheid van de kampjes. Met name de woonwagens aan de Gierzwaluw in Rietlanden en bij de Vleerackers in Angelslo voldoen volgens Van der Weide niet. "Ik zou er nog niet met geld toe willen wonen. De schimmel zit overal op de muren." Ook het openbaar gebied rondom de wagens is onaantrekkelijk, mede omdat er op kavels geen nieuw wagens verschijnen. "Het is een schande dat de gemeente Emmen dergelijke woonwagens verhuurt." Het zit Wakker Emmen vooral dwars dat wethouder Ton Sleeking al in 2008 de intentie uitsprak om iets aan de situatie te doen. Die is er nu vijf jaar later niet beter op geworden. Maar er gloort hoop voor de woonwagenbewoners: de gemeente Emen maakt nu werk van de kampjes. Er is speciaal iemand ingehuurd die elders in het land ervaring opgedaan heeft met het opknappen van woonwagenkampjes. Hij gaat de herinrichting op zich nemen. Van der Weide: "In deg esprekken die ik op het gemeentehuis heb gevoerd werd ook vlot toegegeven dat de situatie in sommige woonwagens absoluut niet meer kan en dat vervanging gewenst is." Bedoeling is dat de gemeente in het najaar en nieuw herinrichtingvoorstel aan de raad voorlegt en dat er begin volgend jaar eindelijk begonnen kan worden met de opknapbeurt. Dan worden er ook nieuwe woonwagens geplaatst.

 

 

Controlerend orgaan voor dorps- en wijkcentra 20-05-2013

Wakker Emmen heeft de beantwoording van de artikel 38 vragen laten agenderen om de problematiek rondom het SMCC in Emmer-Compascuum te bespreken. Eind 2012 en begin 2013 heeft onze partij klachten ontvangen over o.a. forse huurverhogingen en onvrede over de handelswijze van het bestuur van het SMCC. Het bestuur beheert en exploiteert het sociaal cultureel centrum welke in dienst dient te staan van het dorp en de samenleving. Op dit moment is deze situatie dusdanig dat een negental verenigingen geen gebruik meer wil maken van de mogelijkheden van het SMCC door toedoen van het bestuur en bovendien neemt de onvrede de laatste tijd alleen maar tijd. Dit blijkt ook wel uit het feit dat op een bijeenkomst georganiseerd 70 tot 80 inwoners aanwezig waren om hun onvrede te laten blijken. Wakker Emmen is van mening dat het subsidiëren van dorps- en wijkcentra een goed instrument is om sociale cohesie en verbinding in de dorpen en wijken te realiseren en dat dit ondersteunt wordt met financiële middelen lijkt ons dan ook zeer zeker een gemeentelijke taak. Echter het kan niet zo zijn dat in dit geval er jaarlijks 60 tot 70.000 euro naar een autonome stichting gaat met als gevolg onvrede in het dorp en dat ons inziens het geld niet een optimaal karakter krijgt. Tijdens de bijeenkomst van vrijdag 3 mei werden een aantal zaken duidelijk:


- Het bestuur van het SMCC is niet open en transparant
- Het gedrag en handelen wordt door sommigen als onheuse bejegening ervaren
- Bij problemen heeft de gemeente of de gebruikers niet of nauwelijks een instrument om controle  uit te oefenen


Wakker Emmen wil daarom graag van de overige fracties weten hoe zijn aankijken tegen dit specifieke probleem in Emmer-Compascuum, welke maatregelen er eventueel dienen te worden genomen, want Wakker Emmen is van mening dat deze situatie niet langer kan en er een oplossing moet komen. Tevens vinden wij dat deze situatie heeft geleerd dat de mogelijkheden om bij problemen vanaf gemeentezijde in te grijpen nihil zijn. Wakker Emmen is daarom voorstander dat ontvangers van subsidie voor dorps- en wijkcentra verplicht moeten worden om een controlerend orgaan te hebben in de vorm van een raad van toezicht. Dit zou kunnen door middel van een overkoepeld controlerend orgaan, of de verplichting aan de subsidieontvanger dit zelf te regelen. 

Investeer in onze eigen gemeente 30-04-2013

Onlangs maakte het college van B&W bekend om 500.000 euro te willen uitgeven om grootschalige evenementen met landelijke allure naar Emmen te trekken waaronder de start van de Vuelta in 2015. In totaliteit heeft de gemeente 1,7 miljoen euro gereserveerd voor citymarketing. Wakker Emmen is van mening dat in tijden van zware bezuinigingen op o.a. de WMO, groenonderhoud, wegenonderhoud, sport e.d. het niet de tijd is om grote bedragen uit te geven aan citymarketing. Wakker Emmen vindt dat dit bedrag geïnvesteerd dient te worden in de eigen dorpen en wijken,  sportclubs en dat bestaande initiatieven en evenementen ondersteund moeten  worden. Wakker Emmen vindt dat de 1,7 miljoen op deze wijze een veel betere en lokalere invulling. Fractievoorzitter René van der Weide: “Dit zijn juist investeringen waar onze eigen inwoners, sportclubs, verenigingen en organisaties profijt van hebben. Investeringen die de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen moet verbeteren. Wij zetten niet in op een Vuelta, maar willen bestaande evenementen zoals Full Colour, de marathon van Klazienaveen, Retropop, Alles Kids, C’est la Vie maar ook vooral de eigen sportclubs ondersteunen in plaats van tonnen te willen steken in de start van de Vuelta. Deze investeringen zijn het hele jaar merkbaar en niet een paar dagen per jaar.” Wakker Emmen  heeft daarom tijdens de raadsvergadering van april een voorstel ingediend. Klik hier voor de motie

Aanvalsplan bouw, jeugdwerkloosheid en duurzaamheid 09-04-2013

Het aanvalspan bouw, jeugdwerkloosheid en duurzaamheid si een goede stap om de bouwsector en de werkgelegenheid te stimuleren in onze regio. We zijn als lokale overheid in de eerste plaats afhankelijk  van de economische ontwikkelingen en onze speelruimte is beperkt. Geld wat op de plank ligt en waar investeringen kunnen worden gedaan moeten snelheid krijgen. De combinatie waarvoor in het aanvalsplan is gekozen tussen bouw, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid is in onze ogen uitstekend. Enerzijds een stimulans voor de bouw en de werkgelegenheid, anderzijds een stimulans voor milieu en lastenverlichting voor onze burgers.
In totaliteit behelst het aanvalsplan bijna 9 miljoen en is onder te verdelen in drie peilers, duurzaamheid, jeugdwerkloosheid en bouwen. Duurzaamheid hebben wij het volgende op te merken. Het voorstel om energiebesparende maatregelen voor particuliere woning mogelijk te maken komt onder meer voort uit de motie die door een meerderheid van de raad is aangenomen in april. Wakker Emmen vindt het positief dat er bijna 4 miljoen beschikbaar is om woningverbetering aan te brengen voor particulieren en om hiermee de woonlasten te verlagen, wij hebben vraagtekens bij de gekozen route. De focus ligt nadrukkelijk op lenen tot een max van 30% van de investering to een maximumbedrag van 7.500 euro maar op welke wijze is subsidie nu mogelijk voor onze inwoners. Wij kunnen dit onvoldoende in het stuk terug vinden.

In onze ogen maakt subsidie juist de investeringlast minder en het aantrekkelijker om woningverbetering en duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Wakker Emmen is van mening dat het verstrekken van subsidie een sneller effect zal hebben. Welke financiële ruimte is er voor leningen en welke ruimte is er voor subsidie in het fonds is onze vraag aan de wethouder. Er worden namelijk twee bedragen genoemd, 2,8 miljoen voor het fonds leningen en in totaal 3,9 miljoen voor verduurzamen. Wij willen graag meer duidelijkheid over de te besteden bedragen. Bij het indienen van onze motie in april hebben wij ook nadrukkelijk aangegeven om te kijken naar het budget van 3 miljoen dat de provincie beschikbaar stelt voor de uitvoering van het klimaatcontract. 1,5 miljoen is bestemd voor Atalanta en DPE en van de resterende 1,5 miljoen is 1 miljoen bestemd voor energiebesparende maatregelen. Is dit budget verwerkt in het voorliggende voorstel?

Wakker Emmen wil graag van het college weten welke mogelijkheden er zijn om kavel prijzen te verlagen aangezien buurgemeente als Borger-Odoorn en Coevorden dit met circa 10% hebben gedaan. In het aanvalsplan wordt gesproken over een pilot, op wordt voor termijn dient deze pilot te worden gestart en op welke schaal van grootte worden prijzen verlaagd?

Wakker Emmen voor minder welstandregels 16-02-2013

Wakker Emmen heeft gepleit voor minder welstand en bouwregels. Bouwwerken moeten voldoen aan ‘redelijke eisen van welstand’. Een Welstandscommissie toetst of bouwplannen hieraan voldoen. Maar wat die ‘redelijke eisen’ zijn, is van te voren vaak niet duidelijk. Daarom is er een Welstandsnota gemaakt. Hierin staat hoe bouwplannen worden getoetst. De gemeente is in deze nota verdeeld in verschillende gebieden. Per gebied verschillen de eisen. Zo is er een verschil tussen de eisen voor het bouwen op een industrieterrein en het bouwen in een woonwijk/woonbuurt. De Welstandscommissie heeft in een jaarverslag een terugblik gegeven over 2011. Wakker Emmen heeft in de vergadering van de commissie Wonen & Ruimte van 11 februari de mening van de andere fracties gevraagd over de aanbevelingen van de welstandscommissie, de voorgestelde evaluatie van het beleid en of er fracties zijn die vinden dat het welstandsbeleid aangepast moet worden. 

Wakker Emmen vindt dat het tijd wordt dat de Welstandsnota wordt herzien. Zij is van mening dat er met minder regels gebouwd moet kunnen worden. De PvdA wacht liever eerst de evaluatie af. D66 sluit zich hierbij aan en wil dat deze evaluatie snel plaatsvindt. Het CDA wil de Welstandsnota bespreken en zo nodig aanpassen. LEF sluit zich aan bij Wakker Emmen en BGE vindt dat de welstandsvoorschriften geschrapt kunnen worden. Volgens de SP is de huidige economische situatie niet op te lossen door welstandsregels af te schaffen. GroenLinks wil dat er meer gekeken wordt naar schoonheid van gebouwen en is van mening dat er meer aandacht moet zijn voor andere vormen van bouwen. 

Bron: www.gemeenteraademmen.nl

Woonvisie gemeente Emmen 04-12-2012

Wakker Emmen vindt dat er een aantal zaken moeten gebeuren aangaande de woonvisie in Emmen. Meer aanbod voor jongeren en starters, senioren moeten kunnen blijven wonen in hun eigen dorp, welstandsluw bouwen, verlaging van de woonlasten en meer mogelijkheden tot lintbebouwing. Deze punten heeft Wakker Emmen aangedragen ter verbetering van de woonvisie. Lees meer voor de volledige bijdrage tijdens de raadscommissie wonen en ruimte.

Fusie basisschool Oranjedorp van de baan 04-06-2012

Vorig jaar heeft Wakker Emmen middels een motie geprobeerd om de fusie/sluiting van de openbare basisschool Mr. Halma school in Oranjedorp tegen te houden.  Zie ook andere artikelen op deze site. Destijds stemde een grote meerderheid in de raad tegen dat voorstel van Wakker Emmen. Een half jaar later heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de fusie/sluiting in te trekken. Reden hiervoor is dat de fusie/sluiting niet gesteund werd door de medezeggenschapsraad van de school. Wakker Emmen is blij dat de fusie van de baan is, maar heeft het college nadrukkelijk gevraagd om tezamen met Oranjedorp te werken aan alternatieven en aan de toekomst van de school en het dorp. Het is voor het dorp van essentiele waarde dat er gewerkt wordt aan een plan voor de toekomst. De school vergroot de leefbaarheid van het dorp en heeft daarnaast een belangrijke maatschappelijke functie

Proef oud papier van tafel 17-03-2012

De veel besproken proef om oud papier op een andere wijze via Area in te zamelen gaat dankzij de inzet van Wakker Emmen van tafel. Tijdens de raadscommissie van afgelopen maandag gaf het college op voorstel van Wakker Emmen aan dat de proef verkeerd gekozen is. Opmerkelijk is dat het college nu pas de proef annuleert. Tijdens de raadsvergadering van 23 februari diende de partij  een motie in om de gemeente Emmen te verzoeken, te stoppen met de pilot om een alternatieve wijze van oud papier inzamelen te gaan invoeren, maar dit werd weggestemd door de PvdA, CDA en VVD. Wakker Emmen sprak de zorg uit dat de gemeente Emmen stap voor stap bezig is de oud papier inkomsten van scholen en verenigingen te verschuiven naar Area. 

Oud papier dreigt prooi te worden van Area 24-02-2012

Wakker Emmen heeft tijdens de raadsvergadering van 23 februari een motie ingediend om een pilot die een alternatieve wijze van oud papier inzamelen mogelijk maakt niet in uitvoering te brengen. De gehele oppositie steunde het voorstel, maar de coalitiepartijen PvdA, CDA en VVD willen de pilot wel in uitvoering. De pilot heeft tot doel om oud papier onder de vleugels van Area in te zamelen in gebieden waar geen vergunninghouders als kerken, scholen en sportclubs actief zijn. Wakker Emmen is van mening dat de huidige wijze van oud papier inzamelen door de vergunninghouders zoals sportclubs, scholen en kerken een belangrijke activiteit is voor de genoemde organisaties. Daarnaast is het ook een belangrijkste inkomstenbron voor deze organisaties. Als politiek komen steeds meer de termen zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid naar voren. Het inzamelen van oud papier en daarmee het verwerven van een inkomstenbron is juist een goede vorm van zelfredzaamheid en Wakker Emmen vindt dat de politiek nu juist een signaal moet afgeven dat een alternatieve wijze van papier inzamelen onder de vleugels van Area niet wordt mogelijk gemaakt. Bescherming bieden voor deze inkomstenbron is wat de strekking van de motie inhoud, want wij vermoeden dat het doel van van de pilot is om op de lange termijn het oud papier niet langer door kerken, scholen en sportclubs te laten inzamelen maar door Area. Veelal wordt een pilot als beginsel in gevoerd en op de lange termijn structureel ingevoerd. Dit zou een aderlating zijn voor kerken, scholen en sportclubs. Lees meer voor de motie.

College moet haast maken met herinrichting kleine kamp 05-01-2012

Op verzoek van Wakker Emmen is de problematiek in de Rietlanden over het kleine kamp aan de Gierzwaluw besproken. Wakker Emmen heeft in een eerder stadium schriftelijke vragen gesteld over de situatie. Wakker Emmen heeft de beantwoording van de art 38 vragen laten agenderen om deze in commissieverband te bespreken. Onze fractie is van mening dat de herinrichting al veel te lang op zich heeft laten wachten. In 2008 is de belofte gemaakt dat er binnen één tot anderhalf jaar zou worden gestart met de herinrichting. Uit de beantwoording blijkt dat er vertraging is ontstaan door personele wisselingen en onduidelijkheid over de toekomst van het kleine kamp. Wakker Emmen wil graag van het college vernemen waarom er na de belofte in 2008 onzekerheid is ontstaan over de toekomst van dit kleine kamp, terwijl de belofte tot herinrichting wel is gemaakt.

Wakker Emmen woord ontnomen in vergadering 12-05-2011

Commissievoorzitter Jan Dijkgraaf (GroenLinks) heeft Wakker Emmen in de commissievergadering van 12 mei 2011 het woord ontnomen. Aanleiding hiervoor is dat is dat de fractie stevige kritiek heeft geuit, tijdens de behandeling van nota corporate communicatie. Tijdens de vergadering heeft Wakker Emmen de opmerking gemaakt dat het Atalanta project een megalomaan project is. Megalomaan betekent grootheidswaanzin.  Wakker Emmen vindt dit ridicuul en dat haar mening in de raadszaal van Emmen gehoord mag worden. De kern van het betoog is dat lokale problemen en klachten van de bevolking eerst moeten worden opgelost, alvorens het college (pvda, cda, vvd) bezig zijn zichzelf te profileren in Den Haag. De behandeling van klachten, vragen en verzoeken is in de ogen van Wakker Emmen een wassenneus. Een fractie het woord ontnemen op basis van het woord megalomaan, toont aan dat Dijkgraaf ongeschikt is als voorzitter. Wakker Emmen overweegt ook om een voorstel in te dienen dat Dijkgraaf niet langer als voorzitter optreedt. Lees meer voor de gehele bijdrage waarvoor Wakker Emmen een spreekverbod heeft gekregen.

Tweets Arends niet privé 08-03-2011

RTV Drenthe - EMMEN - 'Het is dom van Emmen om te stellen dat het getwitter van wethouder Bouke Arends privé is,' Dat zegt media-professor Peter Kerkhof van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In Emmen is opnieuw ophef over het twittergedrag van de PvdA-wethouder. Wakker Emmen is het zat dat de wethouder op Twitter de partij herhaaldelijk aanvalt en beticht van leugenachtige en vuile politiek. De fractie heeft het twittergedrag van Arends aangekaart bij het college. Maar volgens B en W is er niets aan de hand, want wat de wethouder op Twitter doet is privé. Burgemeester Cees Bijl vindt het simpel: "Het bericht is geplaatst op zijn privé-twitteraccount, en ik denk dat Wakker Emmen dan ook bij wethouder Arends moet aankloppen bij commentaar. Het is geen college-standpunt, maar een privé-tweet. Als een wethouder naar de supermarkt gaat zijn het ook zijn privé-boodschappen." Bijzonder hoogleraar professor dr. Peter Kerkhof uit Amsterdam. "Het is een naïeve gedachte dat het publiek kan scheiden wat hij zegt als wethouder of als privé-persoon." Wakker Emmen beraadt zich nog op eventuele verdere stappen tegen het negatieve twittergedrag van wethouder Bouke Arends. Woensdag komt de fractie daarvoor bijeen.

Telegraaf.nl: Weer ophef om twitterende PvdA-wethouder 
EMMEN -  Opnieuw is er in Emmen ophef ontstaan over het twittergedrag van PvdA-wethouder Bouke Arends. Wakker Emmen is het zat dat de wethouder op Twitter de partij herhaaldelijk aanvalt en beticht van leugenachtige en vuile politiek. De fractie heeft het twittergedrag van Arends aangekaart bij het college, meldt de site van RTV Drenthe. Volgens B en W is er echter niets aan de hand, want „wat de wethouder op Twitter doet is privé”. Het is geen college-standpunt, maar een privé-tweet. Als een wethouder naar de supermarkt gaat zijn het ook zijn privé-boodschappen."Wakker Emmen beraadt zich nog op eventuele verdere stappen en komt daarvoor woensdag bijeen

Werkbezoek aan Schuldhulp was een beschamende vertoning 08-03-2011

Door Gert Meijer - DvhN EMMEN - Het werkbezoek aan de afdeling Schuldhulp van de gemeente Emmen zal veel leden van de gemeenteraad nog lange tijd heugen. Maar niet omdat ze geïnformeerd werden over het reilen en zeilen van de afdeling. Want dat gebeurde nou net niet, klaagt onder anderen Marika Vrolijk mvan de SP. Er konden geen vragen gesteld worden over de werkwijze en wat er bijvoorbeeld misging. "Het was gewoon minachting van de gemeenteraad door degene die het programma in elkaar gezet heeft", zegt ze. Karel Eggen van D66, die alleen het eerste deelmeemaakte, is het met Vrolijk eens dat het werkbezoek net zo goed schriftelijk had kunnen worden afgedaan. "Het was gezellig maar daar komen we niet voor. Ik had de informatie ook thuis op een A4’tje kunnen lezen." Ton Schoo van de Drentse Ouderen Partij (DOP) noemt het werkbezoek een beschamende vertoning. "Na een stoomcursus budgettering van een uur werden we in groepjes van zes verdeeld en moesten weaan de hand van reclamefolders een zo goedkoop mogelijke maaltijd samenstellen. Ik heb koolraap en twee aardappels gekochtvoor 98 cent." René van der Weide van Wakker Emmen noemt de bijeenkomst 'net een kleuterklas’.

Het werkbezoek was een gevolg van de problemen op de afdeling met een deel van de clientèle. Een klein aantal klanten zag de schulden alleen maar hoger oplopen, onder meer omdat ze verkeerd werden geïnformeerd of onheus bejegend. Die problematiek, aangezwengeld door Wakker Emmen en de Drentse Ouderen Partij, zorgde voor veel onrust op de afdeling. Volgens Ton Schoo krijgt het muisje nog een staartje. Hij doelt onder meer op het feit dat de wethouder Jumelet, en in zijn kielzog het overgrote deel van de gemeenteraad, niet zit te springen om een evaluatie, hoewel die eerder wel is toegezegd. "Op 12 april komt de problematiek in de commissie. Dan schieten we er van alle kanten op." Bovendien moet de Nationale Ombudsman zich binnenkort buigen over twee klachten over de werkwijze van de afdeling. Een derde klacht wegens smaad en laster van mevrouw Alie Tulp, komt vermoedelijk voor de rechtbank. Tulp las in haar eigen dossier dat ze dement zou zijn.

Tweets zijn privé 08-03-2011

EMMEN - De opmerkingen die PvdA-wethouder Bouke Arends op Twitter plaatst vertolken zijn privé-opvatting. Er is daarom geen aanleiding voorhet college van B&W om er op in te gaan. Dat schrijft burgemeester Cees Bijl van Emmen namens het college in een brief aan fractievoorzitter René van der Weide van Wakker Emmen. Volgens Bijl stoelen de tweets van Arends niet op besluiten of opvattingen van het college. "Bovendien plaatst de wethouder ze op diens privé-account. Het enigeTwitter-account onder verantwoordelijkheidvan het college is genaamdGemeenteEmmen." Wakker Emmen stoort zich al enige tijd aan de tweets van Arends.Daarom heeft de partij vragen gesteld aan de burgemeester. "Wat ons vooral dwarszit is dat de wethouder niet tijdens de raadsvergaderingenmet zijn opmerkingen komt, maar daarna op Twitter. Terwijl hij tijdens de vergadering toch alle ruimte heeft om wat te roepen. Bron: DvhN

Fracties botsen met wethouder (Artikel DvhN) 04-02-2011

EMMEN - De fracties van Wakker Emmen en Drentse Ouderen Partij zijn donderdagavond opnieuwhard gebotst met wethouder Henk Jumelet over de schuldhulp in Emmen. Daar zag het lange tijd niet naar uit, want net als de overige raadsfracties in de raad van Wakker Emmen en DOP dat de gemeente voortvarend bezig is om de problemen rondom schuldhulp te tackelen. De afdeling kwam vorig jaar negatief in het nieuws doordat cliënten na verloop van tijd met hogere schulden zaten opgezadeld dan toen ze bij schuldhulp aanklopten. Bovendien vonden veel cliënten dat ze van het kastje naar de muur werden gestuurd en was er geen goede klachtenafhandeling. De meeste van die zaken staan ook te lezen in het de zognoemde quickscan die de gemeente heeft laten maken van de afdeling. Naar aanleiding van het rapport wordt onder leiding van wethouder Jumelet nu gewerkt aan verbeteringen. Er leek gisteravond dan ook geen vuiltje aan de lucht. Maar de vlam sloeg in de pan toen eerst Ton schoo (DOP) en vervolgens René van der Weide namens Wakker Emmen vroegen waar de beloofde evaluatie van Jumelet bleef. "u komt uw belofte niet na", riep Van der Weide en Schoo toonde zich diep bedroefd. Volgens Jumelet is er niets aan de hand en kan in april, als het eindverslag over schuldhulp klaar is, over alles gepraat worden. "Het beeld wat hier nu wordt neergezet doet onrecht aan het vele werk dat inmiddels is verzet." De wethouder leek daarbij de steun te hebben van de overige fracties. Maar DOP en Wakker Emmen die de perikelen op schuldhulp destijds aanzwengelden, bleven roepen om een evaluatie. Ze lieten Jumelet verbijsterd en stilzwijgend achter. ( artikel Gert Meijer, Dagblad van het Noorden 4 februari 2011 )


De fractie van Wakker Emmen wil de beloofde evaluatie zo snel mogelijk kunnen inzien. Het is voor ons als fractie van wezenlijk belang om te zien welke zaken er goed gingen en welke niet. Voorts daaruit kan iedere raadsfractie beoordelen of het college voldoende heeft overgenomen uit de evaluatie om tot een kwalitatief goed nieuw beleidskader te komen voor de schuldhulp. De evaluatie is zowel door wethouder Evenhuis destijds, als door zittend wethouder Jumelet beloofd. Wakker Emmen is dan ook ontstemd over het verbreken van die belofte. Er is op meerdere momenten aangegeven dat de evaluatie er zou komen. Daarnaast wil Wakker Emmen het rapport Social Force inzien om de quickscan te kunnen beoordelen en wat deze heeft opgeleverd. Alleen een samenvatting in de vorm van een presentatie is onvoldoende voor Wakker Emmen. 'Wij vragen ook ons hardop af waarom de wethouder koudwatervrees heeft om de documenten te delen met de gemeenteraad.' aldus René van der Weide.

Bomen moeten beter beschermd worden 01-02-2011

Wakker Emmen wil niet dat de huidige bomenverordening en daarmee de kapvergunning wordt versoepeld. Commissiebijdrage Wonen en ruimte 31 januari 2011: Groen en bomen zijn een belangrijke kenmerk van onze gemeente. Veel mensen noemen als sterk punt van onze regio de landelijke, groene omgeving waarbij bomen hier een essentiële rol spelen. In 2005 heeft er een versoepeling van de kapvergunning plaatsgevonden van 10 cm naar 30 cm. Bij de evaluatie in 2007 werd destijds door het college aangegeven dat deze versoepeling niet leidde dat de particulier extra ging kappen. Dat was destijds slechts een aanname want cijfers hierover waren er niet. Wakker Emmen is van mening dat deze verruiming c.q. versoepeling geleid heeft tot minder zorgvuldig omgaan met bomen en de houtopstand, met name door de gemeente zelf.

Nu anno 2011 wil het college de kapvergunning verder verruimen en versoberen waarmee een stap wordt gezet in het afschaffen van de kapvergunning. In de bestaande en huidige situatie heeft de gemeente als grootgebruiker van de vergunning en grooteigenaar van de houtopstand, meerdere malen laten zien in strijd te handelen met de bomenverordening. De gemeente is terecht een aantal malen in diskrediet gebracht inzake illegaal kappen van bomen. Verruiming en verdere versobering van regels is in onze optiek met name in het voordeel van de gemeente. Het argument deregulering klinkt sympathiek maar Wakker Emmen is van mening dat het behoudt van groen, één van onze belangrijkste kernwaarde als gemeente en waarmee we onderscheidend zijn goed beschermd moet worden. Verruiming en versobering van regelgeving past hier niet binnen. Afschaffen van de vergunning en alleen nog te werken gaan met zogenaamde bomenlijsten zien wij als fractie niet zitten. Er ontstaat te veel ruimte voor het kappen van allerlei groen door de gemeente.Afschaffen en beperken van de kapvergunning betekent ook dat het recht van bezwaar oftewel inspraak van burgers wordt beperkt en aangetast. De afgelopen periode heeft ons als politieke partij geleerd dat groen een onderwerp is waarbij mensen zich betrokken voelen. Veelal zijn onze burgers ook trots op het vele groen in onze gemeente. Inspraak voor burgers moet gewaarborgd blijven.


Alle varianten hebben gemeen dat ze een versobering hebben van de kapvergunning. Minder bomen worden vergunningsplichtig waardoor controle, toezicht op de houtopstand afneemt. Concreet mag er meer gekapt worden zonder vergunning. Hiermee wordt de kans op aantasting van het groen vergroot, hiermee wordt de kans vergroot dat een sterke kernwaarde van onze gemeente wordt verzwakt. Dit moeten wij als politiek niet willen. Wakker Emmen kan zich ook niet vinden in de voorgestelde varianten omdat het een versoepeling van de kapvergunning is, terwijl de vorige verruiming van de kapvergunning van 10 naar 30 cm ons juist zou moeten leren dat de houtopstand en de kwaliteit daarvan onzorgvuldiger is geworden.

Wakker Emmen is voor handhaving van de huidige regelgeving en ziet het liefst dat bomen vergunningsplichtig worden van 30 cm naar 15 cm om zodoende beter onze groene kernwaarde te behouden. Dit in combinatie met een bomenbeleidsplan om zodoende beter bescherming en regie te kunnen voeren over het groen in onze gemeente.

'Nascheiding in plaats van bronscheiding' 18-12-2010

Emmen - Het college van B&W heeft de motie van Wakker Emmen overgenomen om de mogelijkheden te onderzoeken om op nascheiding over te gaan. De gemeente Emmen werkt op dit moment nog met bronscheiding tot aan 2012. De keuze voor nascheiding wordt door de nieuwe technologische mogelijkhenden steeds aantrekkelijker. Raadslid Gunnar Jens Bijlsma van Wakker Emmen diende de motie in. "Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat nascheiding van het afval kostenbesparend werkt, beter is voor het milieu en tevens meer gemak voor de burger betekent. Het college gaat in het 3e kwartaal van 2011 de uitkomsten betrekken bij de evaluatie van het afvalstoffenplan. Wakker Emmen is voorstander van nascheiding en hoopt met het onderzoek in 2011 meerdere partijen mee te krijgen om over te gaan op nascheiding, want wij gaan er vanuit dat de voordelen die andere gemeenten hebben gehaald met nascheiding ook te de mogelijkheden behoren voor de gemeente Emmen.

Bijeenkomst bezuinigingen 14-09-2010

Net als vele andere gemeenten, moet ook de gemeente Emmen bezuinigen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een bezuinigingspakket opgesteld dat oploopt van

Aanvulling op inkomsten door wethouders in Emmen 31-08-2010

PERSBERICHT Datum: 31 augustus 2010 Onderwerp:  Aanvulling op inkomsten door wethouders in Emmen Zorgen omtrent de aanvulling op inkomsten door wethouders EMMEN - De fractie van Wakker Emmen wil middels de artikel 38 procedure vragen stellen waarom respectievelijk de wethouders Kuper, Jumelet en Thalens-Kolker een aanvulling op hun loon (middels de wachtgeldregeling) krijgen op hun parttime wethouderschap. In alle gevallen gaat (ging) het om een situatie waarbij de politici zelfstandig kiezen om minder te gaan werken en op basis daarvan weten welke gevolgen dit voor hun inkomenspositie heeft. Desondanks besluiten ze aanvullende inkomsten aan te vragen via de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA). Dan is volgens Wakker Emmen de vraag of voornoemde wethouders conform art 132a van de APPA er ook alles aan doen om de aanvulling op de uitkering zo spoedig mogelijk niet meer nodig te hebben.

Wethouder wil schuldhulpverlening verbeteren! 27-08-2010

EMMEN - CDA-wethouder Henk Jumet van Emmen onderzoekt hoe de schuldhulpverlening in Emmen verbeterd kan worden. Dat is de uitkomst van een gesprek woensdag met een afvaardiging van de gemeenteraad.
Jos van Goethem van Wakker Emmen en Ton Schoo van de Drentse Ouderen Partij hebben naar aanleiding van de vele klachten die ze hebben ontvangen, eerder deze week nog een voorstel aan alle partijen voorgelegd om extra raadsvergadering over Schuldhulp Emmen te houden. De wachtlijsten zouden te lang zijn, de kwaliteit van de hulpverlening is in diverse gevallen onder de maat en sommige cliënten voelen zich geschoffeerd door de betrokken ambtenaren. Raadsbreed is echter besloten om de klachten eerst met de wethouder door te nemen en de schrijnende gevallen direct op te lossen.  De wethouder erkent de klachten en heeft op basis daarvan besloten dat er met alle betrokken partijen gesprekken zullen plaatsvinden om tot snelle afwikkeling van de klachten te komen. Met betrekking tot het hulpverleningsproces zullen partijen bekijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Raadsleden zullen op hun beurt alle nieuw binnengekomen klachten doorspelen aan de wethouder, die in september in een vergadering van de commissie Samenleving op het onderwerp terug komt. Henk Jumelet heeft de raad beloofd uiterlijk november meer duidelijkheid te geven over de schuldhulpverlening. Bron: DvhN

Niet vrijwillig dagje minder 16-08-2010

Emmen – Het besluit van de Emmer wethouder Mariet Thalens gebruik te maken van de omstreden wachtgeldregeling is volledig te verdedigen, vindt fractievoorzitter Raymond Wanders van haar eigen PvdA. “Na de verkiezingen zijn alle wethouders werkloos geworden. Vervolgens kwam er een nieuw college en bleek dat er voor Mariet Thalens niet meer in zat dan een driedaagse werkweek. Zij is dus niet vrijwillig een dag minder gaan werken en dan is het heel normaal dat ze gebruik maakt van de wachtgeldregeling. Het is te vergelijken met deeltijd-WW”, aldus Wanders. Bovendien is de situatie in Emmen volgens hem niet te vergelijken met Hoogezand. “In hoogezand moest iedereen een stapje terug doen en zijn wethouders vanwege de bezuinigingen een dage minder gaan werken. Dan is het inderdaad symbool politiek als je gebruik maakt van een aanvulling op je salaris. René van der Weide van Wakker Emmen blijft bij zijn mening:”Dit soort acties doet de politiek bepaald geen goed. Als we ons afvragen waarom de opkomst bij de verkiezingen zo laag was, dan is het hier het antwoord.
 
Bron: dagblad van het noorden, 16 augustus 2010

Wachtgeld verdeelt politiek 16-08-2010

EMMEN – De politiek in Emmen reageert verdeeld op het besluit van PvdA-wethouder Mariet Thalens gebruik te maken van de omstreden ‘Hoogezandse’ wachtgeldregeling. Schandalig, zegt Wakker Emmen , de grootste oppositiepartij. Niet meer dan logisch, vindt de PvdA, want Thalens is niet vrijwillig een dag per week minder gaan werken. Voor de verkiezingen werkte Thalens vier dagen per week als wethouder in Emmen. In het nieuwe college van CDA, PvdA en VVD heeft zij een driedaagse werkweek toebedeeld gekregen. De komende vier jaar wordt haar salaris aangevuld tot het oude niveau. René van der Weide van Wakker Emmen heeft geen goed woord over de PvdA-wethouder en doet een moreel appel op Thalens: “Zo ga je niet om met gemeenschapsgeld. Een wethouder wordt al riant betaald en dan ook nog een aanvulling. Iedereen die minder gaat werken, krijgt minder geld. Behalve in de politiek. Dit is een zeer slecht signaal naar de bevolking en ik hoop dan ook dat zij op haar besluit terugkomt.” bron: DvhN  Volgens VVD-fractievoorzitter Johan Scheltens is er niet veel aan de hand: “het was niet het beoogde doel bij de collegeonderhandelingen dat ze een dag per week minder ging werken. Nu dat wel het geval is, maakt ze gewoon gebruik van een wettelijke regeling. Als ik voor die keuze stond, zou ik het ook doen. Carmen Hoogeveen van D66 wil eerst de bezuinigingsvoorstellen van het college afwachten: “Als iedereen het met minder moet doen, zou het passend zijn dat zij geen gebruik maakt van de regeling.”Raymond Wanders (Pvda) vindt de rechtspositie van bestuurders geenszins verwerpelijk.

Controle uitslag stembureau's! 08-08-2010

EMMEN - Op 80 van de 81 stembureaus in de gemeente Emmen blijken er fouten zijn gemaakt met het tellen van de stemmen op 3 maart. Ook zijn er bij er de invoering in het systeem door de gemeente enkele fouten gemaakt. Klik op www.emmen.nu voor de reportage. In totaal zijn er 640 fouten gemaakt. Alleen op het stembureau De Webbe in Weiteveen werden geen fouten gemaakt. Volgens burgemeester Cees Bijl zijn er geen opzettelijke fouten gemaakt of bedriegelijke handelingen verricht. Voor de Hoofdofficier van justitie is er daarom geen aanleiding om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.   

Controle gemeenteraadsverkiezingen 08-08-2010

Algehele controle gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Emmen vrijdag 19 maart 12:10 EMMEN

Onderzoek naar stemfraude in Emmen! 08-08-2010

Onderzoek naar stemfraude in Emmen! Update: maandag 22 mrt 2010, 20:52 Naar aanleiding van de klachten van Wakker Emmen gaat de gemeente Emmen een onderzoek starten naar de gang van zaken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De komende dagen worden alle 40.000 stemmen opnieuw bekeken omdat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd.
Website ontwikkeld door X-Interactive