Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Wakker Emmen vraagt aandacht voor verkeersveiligheid in het centrum van Schoonebeek

Maandag 9 april stond op de agenda van de commissie Wonen en Ruimte centrumvernieuwing Schoonebeek fase 2. Lees de bijdrage van Wakker Emmen. Op dit moment wordt er door de aannemer hard gewerkt om fase 1 af te ronden. De contouren van een opnieuw ingerichte Europaweg met aansluitende voet- en fietspaden en de vergroening van de omgeving van ‘t Oale Gemientehoes, worden met de dag meer zichtbaar. Maar zoals onze fractie vorig jaar al heeft aangegeven is fase 1 onlosmakelijk verbonden met fase 2. Wakker Emmen vindt het belangrijk dat hiervoor ook de financiële middelen beschikbaar komen. 
In de 2e fase van de centrumvernieuwingsplannen wordt onder andere het pallertplein opnieuw ingericht. Om dit conform het plan te kunnen uitvoeren moet het winkelblok midden op het plein eraf. Graag horen wij van de wethouder hoe het proces verloopt om de 2 ondernemers, die in dit winkelblok zijn gehuisvest, een andere locatie te kunnen bieden.

Vanuit fase 1 wordt onder andere de Europaweg opnieuw ingericht. Hiervoor is zoals zojuist genoemd vorig jaar al budget beschikbaar gesteld. Onze fractie heeft nog wel een vraag aan de wethouder betreffende de herinrichting van de Europaweg. In de plannen zien wij bij de herinrichting geen zebrapad meer terugkomen. Een overgang waar dagelijks heel veel kinderen en ouderen een veilige overgang richting scholen en winkels kunnen maken. Onze fractie heeft hierover bezorgde reacties van inwoners uit Schoonebeek ontvangen. Wij zijn van mening dat in de nabijheid van het centrum een zebrapad gewenst is. Graag horen wij van de wethouder of in de plannen alsnog het zebrapad weer kan worden opgenomen. Wellicht conform het zebrapad zoals gesitueerd bij het Gezondheidscentrum gelegen aan de Europaweg.
 
Daarnaast vragen wij de wethouder om ook te kijken naar de oversteek bij basisschool De Oliebron gelegen aan de Europaweg. De herinrichting van dit gedeelte van de Europaweg is een natuurlijk moment om de betreffende schoolzone veiliger in te richten met bijvoorbeeld zogenoemde Juli straatpaaltjes en/of de aanleg van een zebrapad met voetgangersstoplicht. Dit om de herkenbaarheid van de schoolomgeving te verhogen met als doel om de schooloversteek veiliger te maken. Graag een reactie van de wethouder in hoeverre hier rekening mee wordt gehouden in de uitwerking van de plannen.
 
Voorzitter ter afsluiting. De fractie van Wakker Emmen kan instemmen met het voorliggende raadsvoorstel om een krediet beschikbaar te stellen om uitvoering te kunnen geven aan de laatste fase van het centrumplan Schoonebeek. Wel met dien verstande dat de wethouder nog eens goed kijkt naar de zojuist genoemde verkeersveiligheid aspecten in de plannen.
Website ontwikkeld door X-Interactive