Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Lokale ontwikkelingen

 

Emmen gaat meer bomen preventief behandelen in strijd tegen overlast van eikenprocessierups 21-04-2022

De gemeente Emmen bespuit in april en het begin van de maand mei 9500 bomen preventief in de strijd tegen de eikenprocessierups. Vorig jaar waren dat nog 7000 bomen. Ook worden er nu meer bomen in woonwijken bespoten om overlast te voorkomen.

Snelle uitvoering bouwplannen Barger-Oosterveld 18-04-2022

Wakker Emmen heeft het college, tijdens de commissievergadering Wonen & Ruimte, opgeroepen om vaart te maken met de diverse bouwplannen in het Barger-Oosterveld.

Bedankt voor al jullie stemmen en het vertrouwen! 20-03-2022

We gaan de komende vier jaar keihard ons best doen om dat vertrouwen waar te maken. Blijf ons volgen.

Pand Pieper in Nieuw-Schoonebeek gaat wijken voor appartementen 12-03-2022

De voormalige locatie van vervoersbedrijf Pieper in Nieuw-Schoonebeek maakt plaats voor zestien koopappartementen. Bouwgroep Emmen, bouwbedrijf Avitec en projectontwikkelaar Sander Dragtstra slaan hiervoor de handen ineen. De woningen zijn bedoeld voor zowel starters als senioren.

Prachtig nieuw wooncomplex en Aldi in Klazienaveen 06-03-2022

Bij de voormalige Dordsebrug in Klazienaveen komt een nieuw woongebouw met 23 appartementen met op de begane grond ruimte voor de Aldi. Bij dit project trekken projectontwikkelaar Jaap ten Hoor en de Aldi samen met de gemeente Emmen op.

Wakker Emmen blij met grote verbouwing zwembad De Slagen 17-02-2022

Zwembad De Slagen in Schoonebeek wordt binnenkort gerenoveerd en verder verduurzaamd. Met de verbouwing van het zwembad is een bedrag van circa 1,7 miljoen euro gemoeid. 

Prachtig nieuw wijkcentrum Angelslo 15-02-2022

Wakker Emmen is blij dat de gemeente bijna 2 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de bouw van een prachtig nieuw wijkcentrum in Angelslo. 

Wakker Emmen wil tegemoetkoming voor inwoners uit hoogbouwcomplexen die groenafval nog niet kwijt kunnen 06-01-2022

De fractie van Wakker Emmen roept het college op om inwoners die in een flat wonen tegemoet te komen. Nog niet alle hoogbouwcomplexen hebben de beschikking over een groencontainer in de afvalsorteerstraat. In het 1e kwartaal 2022 worden deze containers nabij alle hoogbouwcomplexen in de gemeente Emmen geplaatst.

Wakker Emmen blij met nieuwe woningbouwkavels 19-11-2021

De gemeente Emmen heeft op dit moment geen enkele kavel voor nieuwbouw meer beschikbaar en de vraag is nog altijd groot. Daarom wordt op negen verschillende locaties onderzoek gedaan naar het toevoegen van nieuwe kavels of andere woningbouwmogelijkheden. Het gaat om de Broekweg in Klazienaveen, de Ringlaan in Nieuw-Amsterdam, De Waide in Nieuw-Schoonebeek, De Pienhoek in Schoonebeek, de Trumanstraat in Veenoord, de Ir. Biewengaweg in Weiteveen, de Rietgors in de wijk Rietlanden, de Veenkampen in Emmen centrum Oost en Delftlanden. In totaal gaat het om twee- tot vierhonderd woningen.

Geen OZB verhoging in 2022 05-11-2021

Wakker Emmen is blij dat de onroerend zaakbelasting (OZB) in 2022 niet omhoog gaat. Wakker Emmen heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de woonlasten aan te pakken. 

Wakker Emmen blij met nieuwe pinautomaat in de Rietlanden 26-10-2021

In de Rietlanden staat sinds kort weer een pinautomaat die 24 uur per dag te gebruiken is. Anderhalf jaar geleden verdween de pinautomaat na een plofkraak uit het winkelcentrum. Pinnen van contant geld werd bijna zo goed als onmogelijk

Zoek naar financiële mogelijkheden gedupeerden bodemdaling 24-06-2021

Raadslid Aimee van der Ham: “Bodemdaling is en blijft een serieus probleem. Wij vinden dat het onderzoek, dat door de gemeente, provincie en waterschap is uitgevoerd, zorgvuldig is gebeurd, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Wij maken ons zorgen in hoeverre woningeigenaren mogelijk grote schades aan funderingen ook zelf kunnen dragen. Wij vinden het goed om te zien dat er een vervolg wordt gegeven aan de pilot door het instellen van een servicepunt en vervolgonderzoeken op het gebied van impact, trillingen en grondwater." 

Wakker Emmen: Creëer snel nieuwe bouwkavels in dorpen & wijken 24-06-2021

Er is actie nodig op de woningmarkt in de gemeente Emmen. Middels een motie heeft Wakker Emmen samen met de fracties van de PvdA, CDA en D66, het college opgeroepen om snel nieuwe bouwkavels te creëren.

Wakker Emmen vraagt aandacht voor EHBO lessen binnen het onderwijs 28-05-2021

In 2019 heeft Raadslid Karien Velzing namens de fractie van Wakker Emmen een motie ingediend waarin het college gevraagd is om in gesprek te gaan met het voortgezet onderwijs in Emmen en te onderzoeken of het mogelijk is om jaarlijks reanimatiecursussen voor alle leerlingen binnen het voortgezet onderwijs te organiseren. 

Nieuw clubgebouw voor ijsvereniging Het Kerffien in Schoonebeek 30-04-2021

Nadat IJsvereniging Het Kerffien in Schoonebeek de afgelopen jaren flink heeft gewerkt aan en geïnvesteerd in de ijsbaan, wil ze een nieuw onderkomen. Hiervoor maakt de vereniging gebruik van de 1/3 regeling van de gemeente Emmen. Met een lening van € 8.500,-, een subsidiebijdrage van de gemeente van € 8.500,- en een eigen bijdrage van hetzelfde bedrag wordt een nieuw verenigingsgebouw en opslagruimte neergezet. De totale kosten zijn circa €25.500,-

Gemeente doet onderzoek naar nieuwe woningbouwlocaties Klazienaveen 02-02-2021

De woningbouw in de gemeente Emmen zit in de lift. In de gehele gemeente zijn nog een kleine honderd kavels beschikbaar waarop inmiddels grotendeels een optie zit. De fractie van Wakker Emmen ontvangt veel vragen van inwoners dat er onder andere in Klazienaveen geen bouwmogelijkheden meer zijn. Met name voor de starters is het haast onmogelijk om een woning of kavel te bemachtigen.

Wakker Emmen wil snelle aanpak lage waterstand Rietplas 18-12-2020

De gemeente heeft voorgesteld om de lage waterstand van De Rietplas te willen aanpakken. Dit juicht Wakker Emmen van harte toe. Maar de uitvoering hiervan is waarschijnlijk pas in 2022. Wakker Emmen maakt zich zorgen over de komende zomer en eventuele extra schade die door het lage waterpeil ontstaat. 

Blijven werken aan vernieuwing in Nieuw-Amsterdam/Veenoord 30-11-2020

Wakker Emmen is blij met de ontwikkeling op het voormalig terrein van autobedrijf Vugteveen in Nieuw-Amsterdam. Het plan is in de raadscommissie besproken en wat Wakker Emmen betreft gaat de bouw zo snel mogelijk van start. Het plan behelst 10 appartementen langs de Vaart en 10 twee-onder-één-kap-woningen op het achter terrein als afronding van de nieuwbouwwijk.

Wakker Emmen voor verbetering van het Rensenpark 06-11-2020

Onze fractie heeft ingestemd om te investeren in het verbeteren van de entreezone van het Rensenpark en daarmee een multifunctioneel gebouw te creëren voor kunst en cultuur. Hiermee blijven de unieke kelders van het biochron intact en wordt het Rensenpark beter verbonden met het centrum. In financieel moeilijke tijden is dit een kans die voorbij komt. 

Wakker Emmen blij met opknapbeurt zwembad De Slagen 31-10-2020

Zwembad De Slagen in Schoonebeek wordt opgeknapt en verder verduurzaamd. In 2019 is onder andere het gehele dak al vernieuwd. Met de verdere verduurzaming van het zwembad is een bedrag van circa 670.000 euro gemoeid. Hiervoor komt er een nieuw luchtbehandelingssysteem en worden de kozijnen en ramen vervangen. 

Wakker Emmen steunt motie tot onderzoek en snelle aanpak bodemdaling 31-01-2020

De fractie van Wakker Emmen heeft tijdens de raadsvergadering, de ‘motie bodemdaling’ gesteund. De motie, ingediend door LEF! en SP, roept het college op om het onderzoek over bodemdaling in het gebied Nieuw-Amsterdam/Veenoord snel  te starten en om de problemen daarna aan te pakken.

Dorpshoeve Nieuw-Schoonebeek kan dit jaar worden verbouwd 03-04-2019

Nog dit jaar verbouwde Dorpshoeve Nieuw-Schoonebeek. De gemeente start in september 2019 met de verbouwing van dorpshuis De Dorpshoeve in Nieuw-Schoonebeek. Dat liet wethouder Jisse Otter donderdag avond weten, naar aanleiding van vragen gesteld door raadslid Leon Herbers. Herbers stelde vragen aan het college, omdat de verbouwing vertraging oploopt en dit in Nieuw-Schoonebeek leidt tot klachten. "De gemeenteraad heeft het geld beschikbaar gesteld voor de verbouw en Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de verbouwing z.s.m. wordt uitgevoerd." De planning was om dit voorjaar te starten met de werkzaamheden. Door diverse omstandigheden is dit niet gelukt. Wethouder Otter gaf aan dat het een en ander niet goed is verlopen en zegde toe dat in september naar alle waarschijnlijkheid gestart kan worden met de hoognodige verbouwing van het dorpshuis. Als alles volgens planning verloopt moet voor het einde van dit jaar de verbouw van De Dorpshoeve zijn afgerond. 

165 extra parkeerplaatsen voor Angelslo 11-06-2018

De wijk Angelslo krijgt extra parkeerplaatsen tussen het winkelcentrum en de sporthal Angelslo en in de Fokkingeslag, Hoitingeslag, Bettingeslag en Husingcamp. De afgelopen jaren is de parkeerdruk in deze wijk flink toegenomen en dat heeft tot gevolg dat wildparkeerder hun auto stallen op plekken die daar niet bedoeld voor zijn. Daardoor ontstaan er onveilige situaties, aldus de gemeente Emmen. Bij sportevenementen wordt er wel eens in de berm en de straten rondom de sporthal geparkeerd. Ook ontstaat er extra verkeersdruk in de Dingespellaan en de Ubbekingecamp.
Angelslo is ontworpen in de jaren zestig toen het autobezit veel lager lag dan nu. ‘Bewoners hebben in bijeenkomsten voor de woon- en leefvisie aangegeven dat dit voor problemen zorgt’, aldus wethouder René van der Weide. ‘Er wordt geparkeerd op trottoirs en op gazons die onlangs waren opgeknapt. Naast frustratie bij de bewoners zorgt dit ook voor onveilige situaties. Daarom pakken we dit probleem nu aan door extra parkeerplaatsen te realiseren.’ Een te kort aan parkeerplaatsen speelt niet alleen in Angelslo maar ook in andere dorpen en wijken. Angelslo wordt als eerste opgepakt, omdat de parkeerdruk daar het hoogst is.  De gemeente onderzoekt of ook in andere dorpen en wijken deze knelpunten kunnen worden aangepakt.

 

In de Fokkingeslag, Hoitingeslag, Bettingeslag en Husingcamp komen in totaal ongeveer 65 extra parkeerplaatsen. Eind mei wordt een plan voorgelegd aan de bewoners. De gemeente gaat in Angelslo ook bezig  met een rioleringsproject om de wateroverlast aan te pakken. Daarbij worden ook extra parkeerplaatsen gerealiseerd, onder anderen in de Elkingeslag.Tussen het winkelcentrum en de sporthal Angelslo komen ongeveer 100 extra parkeerplaatsen. Hoe een ander er uit komt te zien gebeurt in afstemming met de EOP, ondernemers en vastgoedeigenaren. De parkeerplaatsen zijn niet alleen voor het winkelend publiek beschikbaar. Ook bezoekers van de Marke, de Cluft, de sporthal, de moskee en het Marokkaanse gebedshuis kunnen er parkeren. 

 

Het streven is om deze zomer met de werkzaamheden in de woonstraten te beginnen. Maar voordat de schop in de grond kan, moet eerst een procedure voor een omgevingsvergunning worden gevolgd. De parkeerplaatsen tussen het winkelcentrum en de sporthal Angelslo kunnen naar verwachting voor de zomer 2019 worden opgeleverd. Met de investering is een bedrag gemoeid van ruim 5,5 ton.

Wakker Emmen vraagt aandacht voor verkeersveiligheid in het centrum van Schoonebeek 12-04-2018

Maandag 9 april stond op de agenda van de commissie Wonen en Ruimte centrumvernieuwing Schoonebeek fase 2. Lees de bijdrage van Wakker Emmen. Op dit moment wordt er door de aannemer hard gewerkt om fase 1 af te ronden. De contouren van een opnieuw ingerichte Europaweg met aansluitende voet- en fietspaden en de vergroening van de omgeving van ‘t Oale Gemientehoes, worden met de dag meer zichtbaar. Maar zoals onze fractie vorig jaar al heeft aangegeven is fase 1 onlosmakelijk verbonden met fase 2. Wakker Emmen vindt het belangrijk dat hiervoor ook de financiële middelen beschikbaar komen. 

Wakker Emmen gaat voor de huidige coalitie, 5 wethouders en geen nieuwe raadzaal 12-04-2018

Bijdrage van Wakker Emmen tijdens het openbare debat over de verkiezingsuitslag. Wakker Emmen wil in de eerste plaats alle winnaars feliciteren met het behaalde resultaat. In deze nieuwe raad zijn ook een aantal nieuwe partijen die de afgelopen periode niet in de gemeenteraad vertegenwoordigd waren. Ook deze partijen willen wij in het bijzonder feliciteren met het behaalde resultaat en veel succes wensen. Alvorens wij aangeven op welke wijze wij aankijken tegen deze uitslag en hoe het proces rondom een nieuwe coalitie verder opgepakt zou moeten worden, willen wij informateur Jan Bos en de ambtelijke ondersteuning bedanken voor het prettige gesprek en het verzette werk.
 
 

Tempo met de aanleg van het Marktplein en de bouw van woningen in Klazienaveen 12-04-2018

Wakker Emmen heeft afgelopen maandag tijdens de commissievergadering Wonen en Ruimte aandacht gevraagd om tempo te maken met de woningbouw op de locatie de Snikke en Klazienaveen en de geplande opknapbeurt voor het Marktplein in Klazienaveen. Raadslid Henk Bos van Wakker Emmen noemt het een goede ontwikkeling dat er weer kavels beschikbaar komen in Klazienaveen. “De Planeet is bijna volgebouwd en er moeten voldoende kavels blijven. De projectonwikkelaar wil medio dit jaar beginnen met bouwen”. Wakker Emmen vindt dat de renovatie van het Marktplein zo snel mogelijk daarna moet worden aangepakt. “Er zijn twee varianten voor de aanleg van het Marktplein en wij vinden het belangrijk dat de voorkeurslocatie van de bewoners wordt uitgevoerd. Wethouder René van der Weide heeft op vragen van Henk Bos aangegeven dat hierover nog een besluit moet worden genomen, maar dat de mening van de bewoners nadrukkelijk wordt meegenomen.
 

Startschot voor centrumvernieuwing klinkt ook in Zwartemeer 17-03-2018

ZWARTEMEER - Mocht wethouder René van der Weide na de verkiezingen niet terugkeren als wethouder, dan kan hij waarschijnlijk zonder veel problemen aan de slag als graafmachinebestuurder. 

De Wakker Emmen bestuurder heeft de afgelopen vier jaar menig project op die manier mogen starten. Even een rioolbuis laten zakken, een eerste schep zand verplaatsen of, zoals vrijdagmiddag het onthullen van een bouwbord in Zwartemeer. De wethouder draait er zijn hand niet voor om.

Opknapbeurt de Blokken

Dit keer ging het om een symbolisch startsein van de herinrichting van De Blokken in Zwartemeer. De dorpsraad Zwartemeer kwam met de vraag of deze woonbuurt niet een opknapbeurt kon krijgen. Nadat de Zwartemeerders op verzoek van de gemeente zelf met een plan kwamen, kon alles in werking worden gezet. Het bouwbord is de eerste stap. Over vier weken mag de wethouder zich waarschijnlijk weer uitleven op een graafmachine, want dan gaan de werkzaamheden officieel van start.
 

Half miljoen

Uitvoering van het plan kost de gemeente Emmen ruim een half miljoen euro.  ‘Er komen parkeerplaatsen op het Zwarteveld, mooie voetpaden en een nieuwe straat, ook de klemstrook wordt mee genomen, ‘aldus dorpsbestuurder Lies Hemme. Als het aan haar ligt hoeft Van der Weide voorlopig geen verhuisdozen te bestellen. ’Hij is een wethouder die zich aan zijn woord houdt. En er is heel veel gebeurd: kijk maar naar de Krommewijk, de Kamerlingswijk, De Stichtingstraat, De Panden, enzovoorts. Daarom hoop ik dat ik nog vier jaar met hem verder mag.’

Heel zorgelijke situatie bij Scheper Ziekenhuis 07-12-2017

De fractie van Wakker Emmen is verrast en hevig teleurgesteld over het plotselinge besluit van Treant om de verloskunde- en kinderafdeling van het Scheper Ziekenhuis te sluiten. Wakker Emmen vindt het belangrijk dat laagdrempelige en kwalitatieve zorg kan worden geboden aan onze inwoners in eigen gemeente en daar hoort een kinderafdeling en een verloskamer bij. Bevallen hoort in het ziekenhuis in Emmen te kunnen. Wakker Emmen wethouder Jan Bos wil zo snel mogelijk met ander overheden kijken hoe artsen naar het noorden gehaald kunnen worden. Wethouder Jan Bos: “je wilt je inwoners een goede en veilige omgeving bieden en die is nu in het geding”. Bos (Wakker Emmen) heeft de afgelopen dagen veelvuldig contact gehad met onder meer de raad van bestuur van Treant. In de eerste plaats om te horen wat deze gaat doen maar ook om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor de gemeente.Over het feit dat de raad van bestuur onder vuur ligt bij een deel van het personeel wil Jan Bos niks zeggen. ,,Dat is voor mij niet relevant. Dat is interne bedrijfsvoering, daar ga ik niet over. Wat het effect voor onze burgers is, dat is wel ons probleem.’’ Bos wil eerst uitzoeken waarom artsen slechts mondjesmaat naar de noordelijke grensstreken komen. Dat geldt niet alleen voor kinder- en oogartsen, maar ook het aantal huisartsen staat onder druk.

Oa. bron: DvhN

750.000 euro om knelpunten in het openbaar gebied op te lossen 06-10-2017

Wakker Emmen is blij met het voorstel van het college van B&W om 750.000 euro vrij te maken om knelpunten in het openbaar gebied op te lossen. Wakker Emmen heeft een paar maand geleden erop aangedrongen om extra geld vrij te maken voor knelpunten in het openbaar gebied.  Ondanks dat er de afgelopen tijd miljoenen extra vrij zijn gemaakt om een begin te maken met het wegwerken van achterstallig onderhoud moet er nog veel gebeuren. Er is de afgelopen drie jaar 9 miljoen extra geïnvesteerd in het onderhoud van wegen en fietspaden, er is extra geld uitgetrokken om vaker te kunnen maaien en wordt vanaf komend jaar het groenonderhoud in dorpen en wijken op een hoger niveau gebracht. Maatregelen die noodzakelijk zijn voor een beter onderhoud, maar er is ook nog te veel achterstallig onderhoud.  Het instellen van een knelpuntenpot voor het openbaar gebied moet ook bijdragen om de basis op orde te maken en achterstallig onderhoud in dorpen en wijken weg te werken. Wakker Emmen is van mening dat de komende jaren nog meer investeringen nodig zijn om de achterstand in het openbaar gebied in te halen. Er is een stevig begin gemaakt om dit te gaan doen, maar we zijn er nog lang niet. Wakker Emmen zal zich blijven inzetten voor een aantrekkelijk openbaar gebied.

Wakker Emmen stelt vragen over GGD consultatiebureau Zwartemeer 14-05-2017

In de commissievergadering Samenleving van mei 2017 heeft ons raadslid Sandro Slijepcevic vragen gesteld aan het college over de verplaatsing van een GGD consultatiebureau uit Zwartemeer, waardoor mensen uit het dorp genoodzaakt zijn om naar een ander dorp te moeten voor een bezoek. Lees hieronder onze vragen:

 
Voorzitter,
 
Onze fractie heeft vernomen dat het GGD consultatiebureau in Zwartemeer zal vertrekken uit het dorp. Als Wakker Emmen zijn wij bezorgd over deze ontwikkeling, en hebben wij daarom de volgende vragen hierover.
 
1. Kan de wethouder toelichten waarom het bureau uit het dorp vertrekt?
2. Is de wethouder, net zoals onze fractie, van mening dat een vertrek van het bureau ongunstig is voor het voorzieningenpeil in het dorp en dat deze trend, indien mogelijk, tegengegaan moet worden?
3. Is de wethouder bereid om met de GGD om tafel te gaan en opties te verkennen om de voorziening toch in het dorp te behouden, mogelijk in een andere vorm zoals een dependance.
 
Tot zover, voorzitter.


De wethouder heeft aangegeven uit te zoeken hoeveel het zou kosten om het bureau open te houden en heeft toegezegd een bredere discussie te willen voeren over het voorzieningenpeil in alle kernen van de gemeente Emmen. Echter is de wethouder in principe niet voornemens om het bureau open te willen houden.

Toekomst voor woonwijk de Delftlanden bieden 05-04-2017

Wakker Emmen is zeer verheugt dat de gemeenteraad in de raadsvergadering van maart de nieuwe structuurvisie 2.0 heeft vastgesteld. Hiermee wordt voor de Delftlanden een nieuw perspectief gecreëerd. In de nieuwe visie wordt er stevig gesnoeid in het aantal woningen wat betekent dat er veel meer groen in de wijk komt. Het college heeft gewerkt aan een volwaardige afronding van woonwijk de Deltlanden. Het is noodzakelijk om te kiezen om het aantal kavels terug te brengen en een ruimere en groenere opzet voor de wijk. Van de geplande 1.560 woningen gaat het totaal aantal woningen in Delftlanden terug naar ruim 800. Om dit te bereiken worden hele bouwblokken niet ontwikkeld en maken plaats voor andere mogelijkheden, zoals recreatiedoeleinden, waterberging, sport, bos, groen en agrarisch. In de nieuwe structuurvisie wordt ook gekozen voor meer flexibiliteit qua bebouwing: meer variatie in woningtypes, bouwhoogtes, verschijningsvormen en grotere kavels.  Raadslid Eddy de Vries: Het is goed om te zien dat het college nu meer marktgericht kijkt wat nodig is om de wijk op een goede manier af te ronden. De indeling van de bouw kavels wordt flexibeler zodat meer woning typen mogelijk worden, de prijs van de kavels zijn verlaagt met 15 % dit alles betekent dat er voor diverse doelgroepen meer mogelijkheden komen. Wij vinden dat je niet star moet vast houden aan een 2 onder 1 kapper, maar dat er flexibiliteit moet zijn in de mogelijkheden. We willen dat de gemeente meedenkt en snel kan schakelen. Daar past een flexibel plan."
De nieuwe visie is in goed overleg met de bewoners van de Delftlanden tot stand gekomen, naast koopwoningen is er ook ruimte voor sociale woningbouw. Zorgpunt is nog wel de verlichting en de wegen in de wijk. Meerdere malen hebben bewoners hier over geklaag, Wakker Emmen heeft gevraagd om dit op korte termijn te verbeteren

Wakker Emmen wil snel internet in het buitengebied 30-03-2017

In de raadsvergadering van 30 maart jongstleden heeft onze fractievoorzitter Henk Bos namens Wakker Emmen vragen gesteld over de verwezenlijking van snel internet in het buitengebied van de gemeente Emmen. Onze fractie vindt het belangrijk dat iedereen in onze gemeente toegang heeft tot snel internet, niet alleen voor consumenten, maar ook voor systemen zoals Ecare die via de digitale snelweg zorg verlenen waarbij in een gemeente als Emmen het van groot belang is dat men hiertoe toegang heeft.


Voorzitter,

 

Op verschillende plaatsen in Drenthe wordt hard gewerkt om snel internet in het buitengebied voor elkaar te krijgen. We hebben onlangs kunnen vernemen dat de Stichting Snel Internet Buitengebied Emmen de vraagbundeling succesvol kan gaan afronden. De minimumeis van 65% is gehaald. Een belangrijke stap om te komen tot de realisatie van snel internet. Een voorziening die van belang is voor agrariërs, bedrijven en inwoners om in dit digitale tijdperk goed mee te komen.

Nu de vraagbundeling is afgerond wil Wakker Emmen graag van het college weten op welke wijze de stichting ondersteunt kan en mag worden. Wij begrijpen dat de overheid gebonden is aan regels om dit te steunen, maar zouden graag zien dat het college zich wil inspannen voor snel internet in het buitengebied.

 

Concreet is onze vraag: welke mogelijkheden ziet het college om het initiatief te ondersteunen en kan de wethouder het verder traject schetsen?

Tot zover, voorzitter.


Wakker Emmen juicht vergunning voor 110.000 zonnepanelen van harte toe 09-03-2017

Wakker Emmen is verheugd dat de gemeente Emmen een vergunning heeft verleend voor de ontwikkeling van het zonnepark Oranjepoort ter grootte van 37 hectare. Dit zijn ongeveer 74 voetbalvelden. De zonneakker is gelegen tussen de industrieterreinen Bargermeer-Zuid en Bedrijvenpark A37. De zonneakker bestaat uit ruim 110.000 panelen en met deze realisatie kunnen jaarlijks bijna 8.500 huishoudens van duurzame stroom worden voorzien en wordt jaarlijks 15.000 ton CO2 minder in de atmosfeer gebracht. 

Wakker Emmen is blij om te zien dat er serieus werkt gemaakt wordt van zonne-energie in de gemeente Emmen. Onlangs is een vergunning verstrekt voor 20 hectare in het Rundedal en heeft het Rijk daar onlangs ook subsidie voor toegekend. Niet alleen de ontwikkeling van zonneakkers juicht Wakker Emmen toe, maar ook het feit dat de zonnelening voor inwoners weer van start is gegaan. De afgelopen jaren is hier tezamen, met de provincie, een aantal miljoenen ingestopt om inwoners tegen een zeer lage rente in de mogelijkheid te stellen om zonnepanelen aan te schaffen. 
 
Wethouder René van der Weide is enthousiast over de plannen: “Mede doordat de VPB een van de ontwikkelaars is, kunnen we lokaal enorm profiteren van de opbrengsten van zonne-energie uit dit project”.
 
Fieldlab
De ontwikkelaars, de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen BV (VPB) en HerBo Groenleven gaan samen met het bedrijfsleven een Fieldlab realiseren. In dit Fieldlab werken belanghebbenden op verschillende niveaus met elkaar samen aan innovaties op het gebied van zonne-energie, waterstofproductie en thermietechnieken en het gebruik van Biobased materialen. Met de vergunning op zak kan HerBo Groenleven de SDE+ subsidie aanvragen. Het bedrijf wil zo snel mogelijk het park en Fieldlab realiseren. 
 
Energiecoöperatie
De bewoners in Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht worden betrokken in de oprichting van een coöperatie, zodat ook zij kunnen profiteren van de zonne-energie. Het organiseren daarvan gebeurd in het kader van het Interreg COBEN project waarin de gemeente Emmen participeert. Het doel van COBEN is om duurzame energieprojecten in Emmen zo te ontwikkelen dat de opbrengsten zoveel mogelijk ten goede van de omwonenden komen. 

Centrumvernieuwing Erica kan van start 21-12-2016

Wakker Emmen is erg blij dat het college van B&W aan de slag wil gaan met de centrumvernieuwing in Erica. Tijdens de commissievergadering Wonen en Ruimte van december heeft de fractie van Wakker Emmen het voorstel van harte ondersteunt. De sterk verouderde Havenstraat in het centrum van Erica gaat gerenoveerd worden. In totaal stelt de gemeente 1,2 miljoen beschikbaar om het centrum te vernieuwen. Voor Wakker Emmen is centrumvernieuwing in verschillende dorpen en wijken erg belangrijk. Door wijk- en dorpscentra te vernieuwen wordt uitvoering gegeven aan een belangrijk speerpunt van Wakker Emmen. De basis op orde en niet alle aandacht naar het centrum van Emmen.

De dorpsraad en het dorp Erica hebben hard gewerkt aan de plannen. Het plan is niet bedacht aan de tekentafel op het gemeentehuis, maar door inwoners, ondernemers en de dorpsraad zelf. Wakker Emmen vindt dit van groot belang, want het plan moet gedragen worden door het dorp zelf. De plannen vanuit Erica verdienen dan ook een financiële bijdrage van de gemeente. Na de Rietlanden, Nieuw-Amsterdam en Schoonebeek kan ook in Erica worden gestart met centrumvernieuwing. Wakker Emmen is er trots op dat het stimuleringsplan Dorpen en Wijken dit mogelijk maakt. Een fonds dat is ingesteld als gevolg van het bestuursakkoord 2014 'Aanpakken en Doen'. 

Herinrichting Centrum Nieuw- Amsterdam en Veenoord 04-10-2016

Deze maand werd er in de commissievergadering van Wonen & Ruimte een stuk behandeld over de herinrichting van het centrum van Nieuw- Amsterdam en Veenoord. Lees hieronder de bijdrage van Wakker Emmen- raadslid Marcel Poelman over de fase 2 van de herinrichting.

 
Wakker Emmen, maar ook de betrokkenen, zoals de initiatiefnemers en de inwoners van Nieuw-Amsterdam en Veenoord zijn zeer verheugd dat fase 2 van ''Herinrichting centrum Nieuw-Amsterdam en Veenoord'' nu ook gerealiseerd gaat worden.
 
Jarenlang hebben de inwoners het moeten doen met leegstaande panden. Voorzitter, het spookdorp in de Gemeente Emmen was gerealiseerd. Gelukkig heeft de sloop van deze panden het tij gekeerd. Voorzitter, het blijkt dus toch te kloppen: “Na regen komt zonneschijn”.

Er worden op dit moment nieuwe appartementen gerealiseerd, Peter van Dijk gaat bouwen en nu fase 2 van de herinrichting van het centrum in Nieuw-Amsterdam. Het mag gezegd worden dat dit mogelijk gemaakt kan worden doordat het “Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken” in het leven is geroepen. Wakker Emmen was hier een groot voorstander van. We hopen dat er vaker aanspraak gemaakt kan worden op dit fonds voor andere dorpen en wijken die ook met smart op vernieuwingen in hun buurt zitten te wachten. Een goed voorbeeld is dat men in Schoonebeek druk doende is om vernieuwingen in het centrum te willen realiseren.     
 
Voorzitter, door deze ontwikkeling in Nieuw-Amsterdam en Veenoord wordt de mogelijkheid gecreëerd dat het vaartoerisme een stimulans in de goede richting krijgt.
 
Tot slot, ik heb veel mensen over dit initiatief gesproken, direct betrokkenen, ondernemers en inwoners. En ja, voorzitter, het is zeer moeilijk om ieder zijn wensen uit te laten komen. Maar uiteindelijk is dit prachtige resultaat op de tafel gekomen. Maar wat toch ook weer eens naar voren kwam tijdens deze gesprekken; hoe de betrokken wethouder dit weer in goede banen heeft geleid. Dit is een perfect voorbeeld hoe deze wethouder de afstand tussen overheid en burger weer kleiner weet te maken. Alleen maar lof vanuit Nieuw-Amsterdam en Veenoord. Hopelijk kan dit in de toekomst voor dergelijke initiatieven voortgezet worden.
 
Voorzitter, dit kan wat Wakker Emmen betreft als een A-stuk verder.

Wakker Emmen voorstander van nieuw zwembad 20-09-2016

In de afgelopen commissievergadering Samenleving van deze maand heeft de comissie gesproken over het bouwen van een nieuw zwembad in Emmen ter vervanging van de oude Aquarena. Dit zwembad is hoog toe aan vervanging, en daarom is Wakker Emmen ook voorstander van de bouw van een nieuw zwembad in Emmen. Lees hieronder de bijdrage van ons raadslid Pascal Schrik over het onderwerp.

 
Voorzitter,
 
Waarom moet het huidige zwembad dicht? De glijbaan en de golven doen het toch nog! Voorzitter dit was de reactie van mijn kinderen tijdens een bezoek wat wij onlangs brachten aan Aquarena. In de ogen van kinderen volstaat het huidige Aquarena qua speelplezier blijkbaar nog prima.
 
Echter voorzitter zien wij ook dat het huidige zwembad verouderd is en nodig toe is aan vervanging. Vooral, het voor het oog niet zichtbare gedeelte in de machinekamer is technisch afgeschreven. Ook de provincie Drenthe heeft onlangs nog geconstateerd dat het onderhoud van het zwembad niet op orde is. Onze fractie kan zich vinden in het voorstel om niet meer te investeren in het huidige zwembad maar te kiezen voor de bouw van een nieuw zwembad op de locatie Meerdijk.
 
In het voorstel zien wij dat het nieuw te bouwen zwembad zal bestaan uit diverse baden. In tabel 1 van het raadsvoorstel zijn de diverse afmetingen van de verschillende baden weergegeven. Onder de tabel wordt opgemerkt dezelfde uitgangspunten zijn gehanteerd als bij het productconcept dat in de commissie Samenleving in 2011 is gepresenteerd. Voorzitter dit is niet juist. In 2011 is het wedstrijdbad namelijk nog 17,9 meter breed en in dit voorliggende raadsvoorstel nog maar 15,4 meter.
 
Voorzitter, wij hebben een aantal vragen met betrekking tot de afmetingen van de diverse bassins. Zo zien we dat het recreatiebad 63% kleiner wordt dan het huidige recreatiebad. Wij vragen ons af wat er dan nog overblijft van het recreatiebad en of dit nog voldoende aantrekkelijk is voor de gebruikers om een bezoek te brengen aan het zwembad. Juist dit recreatiegedeelte is voor veel gebruikers het gedeelte om een bezoek te brengen aan een zwembad. Is het recreatiegedeelte in deze tijd überhaupt nog wel een verantwoordelijkheid voor de gemeente of zijn andere partijen hiervoor de aangewezen partijen. Graag een reactie van de wethouder.
 
Verder zien wij dat het wedstrijdbad een afmeting krijgt van 25 x 15,4 meter. Voorzitter dit is een achteruitgang in het aantal banen van 7 in het huidige Aquarena naar 6 in het nieuw te bouwen zwembad. Voor de hoofdgebruiker van het wedstrijdbad, zwemvereniging De Kikker, betekent dit voor de organisatie van wedstrijden een beperking. Ook de eventuele organisatie van bijvoorbeeld nationale kampioenschappen kortebaan of Europese jeugdwedstrijden is hierdoor niet meer mogelijk.
 
Conform de door de KNZB gestelde normen dient het wedstrijdbad hiervoor 25 X 21 meter groot te zijn. Wij hebben van de KNZB vernomen dat bij een 8 baans wedstrijdbad Emmen weer een goede kans maakt om dergelijke aantrekkelijke evenementen te mogen organiseren.
Wij denken dat het ook goed kan zijn voor de uitstraling van Emmen dat er met enige regelmaat een dergelijk evenement wordt georganiseerd.
 
Voorzitter, wij vinden het goed om te zien dat er ook weer ruimte is voor een instructie- en doelgroepenbad. Zeker met het oog op de vergrijzing van onze gemeente vinden wij het goed dat er voor de senioren een mogelijkheid blijft om te kunnen sporten- en bewegen. De afmeting van het bad vinden wij wel aan de ruime kant. Wij denken dat het aanbieden van sport- en beweeglessen voor speciale doelgroepen beter tot zijn recht komt in een kleiner doelgroepenbad.
 
Door nu bijvoorbeeld het instructie en doelgroepenbad iets te verkleinen kan het wedstrijdbad worden vergroot naar 25 x 21 meter. Per saldo kan dan binnen de huidige budgettaire kaders hetzelfde aantal m2 zwemwater worden gehandhaafd. De investering die nu wordt voorgesteld heeft een looptijd van ruim 30 jaar. Het is ons inziens daarom juist belangrijk te kijken naar de werkelijke en toekomstige behoeften bij de inwoners en verenigingen. Wij horen graag van de wethouder waarom ervoor de in het raadsvoorstel genoemde afwijkende afmeting is gekozen en wat hij vindt van de zojuist genoemde aanpassing.
 
Voorzitter, verder worden er in het voorstel een aantal aannames gedaan waarvan wij ons afvragen of die realistisch zijn. Zo is de verwachting dat het aantal bezoekers met 20.000 per jaar zal toenemen terwijl de laatste rapportage sport van het CBS landelijk een duidelijke trend van daling weergeeft. Ook in combinatie met een aanzienlijk kleiner recreatiebad lijkt dit niet realistisch.
 
Verder zien wij dat er ca. € 100.000,- aan extra inkomsten wordt geraamd. Graag horen wij van de wethouder op basis waarvan er rekening wordt gehouden met de extra inkomsten. Als dit alleen gerelateerd is aan het aantal verwachte extra bezoekers dan wij hebben wij hier onze vraagtekens bij of dit daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Voor alle duidelijkheid hopen ook wij dat het nieuwe zwembad meer bezoekers gaat trekken ten opzichte van de huidige bezoekersaantallen van zwembad Aquarena. Echter laat de landelijke trend een daling zien van het aantal zwembadbezoeken.
 
Voorzitter kort samengevat:
Wakker Emmen kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorliggende voorstel. Wel horen wij graag van de wethouder welke mogelijkheid hij ziet om de afmeting van het wedstrijdbad te vergroten en of hij denkt dat het 63% kleiner wordende recreatiebad voldoet bij het verwachte aantal extra bezoekers. We hebben het hier over een enorme investering waarbij wij vinden dat je die dan ook zo optimaal mogelijk moet invullen.

Wakker Emmen wil centrumvernieuwing Schoonebeek 28-06-2016

SCHOONEBEEK - De fractie van Wakker Emmen wil dat het college het door het dorp zelf opgestelde centrumplan mede helpt tot uitvoering te brengen.
De ‘Werkgroep Centrum Schoonebeek’ heeft samen met de lokale ondernemers en inwoners een plan opgesteld om het centrum/winkelgebied te vernieuwen. Zaterdag 18 juni zijn de plannen gepresenteerd aan de inwoners van Schoonebeek. De plannen kunnen op veel bijval van de inwoners rekenen.

“Het centrum van Schoonebeek is verouderd en dit leidt onder andere tot steeds meer leegstand. Daarnaast is de oversteek van de Europaweg in het centrum een gevaarlijke onderneming. Om de leefbaarheid en vitaliteit in het dorp in stand te houden moet er snel iets gebeuren”, aldus raadslid Pascal Schrik. Met het actieplan ‘Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken’ zijn er financiële middelen beschikbaar om de plannen te kunnen ondersteunen. Wakker Emmen roept het college op om de goede plannen te ondersteunen. Laat het vele goede werk door ondernemers en inwoners niet verloren gaan!

Concreet hebben wij de volgende vragen aan het college:
1. Wat heeft het college de afgelopen periode gedaan om de werkgroep te faciliteren en te zorgen dat er plannen voor het centrum van Schoonebeek tot stand komen?
2. Heeft het college kennis genomen van het ontwerp van de werkgroep en wat is de mening van het college hierover?
3. Is het college het met Wakker Emmen eens, dat het ontwerp een goede basis vormt voor de uitvoering van de centrumvernieuwing in Schoonebeek? Wakker Emmen ziet graag dat er vaart wordt gemaakt met de plannen. De positieve energie in het dorp moet niet verloren gaan, doordat er te lang wordt gedaan om tot uitvoering over te gaan. 
4. Is het college voornemens om middelen uit het fonds Dorpen en Wijken in te zetten voor Schoonebeek?

Eindelijk oplossing wateroverlast Schoonebeek, Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek 17-06-2016

Wakker Emmen is blij dat het college van b&w, naar aanleiding van de door de partij gestelde vragen, actie onderneemt om de wateroverlastproblematiek in de woonwijk Stroomdal in Schoonebeek te verhelpen.

Raadslid Pascal Schrik: “Bij een hevige regenbui staat een groot deel van de woonwijk ‘Stroomdal’ onder water. Daarbij komt dat in de kruipruimten onder de huizen in sommige gevallen wel een halve meter water staat. Dit is niet goed voor de volksgezondheid van de bewoners. Goed om te zien dat de gemeente tot actie overgaat om dit in de toekomst te voorkomen. Zo wordt de bestrating aangepakt en worden waterkolken geplaatst. De bouwstenen maken plaats voor de definitieve inrichting”.

Ook in Nieuw Schoonebeek en Weiteveen is het waterpeil in grote delen van de dorpen de laatste jaren gestegen. En met de komst van de bufferzone komen de waterstanden wellicht nog verder onder druk. In Weiteveen wordt hiertegen een drainage aan de noordelijke en noordoostelijke kant van de kern aangelegd. “We zijn blij dat de gemeente de meldingen serieus neemt. De gemeente doet op dit moment op basis van de reguliere opvolgingsaanpak onderzoek naar de specifieke meldingen in o.a. Nieuw-Schoonebeek. We roepen de inwoners dan ook op om te hoge waterstanden in en om het huis te melden bij de gemeente” aldus raadslid Leon Herbers.

''Emmerhout verdient een nieuw kindcentrum'' 29-04-2016

Deze week heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de financiering van een nieuw kindcentrum in Emmerhout. Na jaren is het nu zover dat de besluitvorming rond is en er een schop in de grond kan.

Voor Wakker Emmen heeft raadslid Sandro Slijepcevic een bijdrage gedaan in de raadsvergadering, lees hieronder de bijdrage:


Voorzitter,

Zoals we allen hebben gemerkt in de commissievergadering waar we dit onderwerp uitgebreid hebben gesproken, zal iedereen het in dit huis met ons eens zijn over het feit dat Emmerhout een nieuw kindcentrum verdient waar alle kinderen terecht kunnen. Dat staat zeker als een paal boven water, en hoeven we wat ons betreft geen verdere discussie over te voeren. Echter gaat het vanavond weer primair over de financiering, waar wij als Wakker Emmen genoeg op aan te merken hadden, zoals we in de commissie hebben laten blijken.

De brief van de wethouder waarin openstaande vragen werden beantwoord heeft het een en ander opgehelderd, maar desondanks zijn er nog een paar zaken waar wij als fractie over willen spreken. Het grootste discussiepunt zit duidelijk bij de inzet van de Onderwijs Achterstanden Beleid gelden. In de beantwoording van de wethouder is het voor ons nog niet klip en klaar duidelijk of het rechtmatig is dat deze gelden worden ingezet op de wijze zoals dit nu in de financiering vermeld staat. Wij willen graag van de wethouder weten of hij verzekerd is van het feit dat het op deze manier inzetbaar is, en dat deze inzet ons in de toekomst geen problemen zou kunnen opleveren met het Rijk. Verder hebben wij als fractie kennis genomen van het amendement van de VVD. Wij zijn benieuwd naar wat de mogelijke gevolgen zijn van een dergelijk amendement; loopt het project dan vertraging op, en moeten wij de gelden van het Onderwijs Achterstanden Beleid dan terug laten vloeien naar het Rijk, omdat het anders ongebruikt wordt gelaten?

Voor Wakker Emmen is het een belangrijk punt dat de bouw op tijd klaar kan zijn en dat de scholieren niet middenin hun schooljaar nog moeten verhuizen. Daarom hopen we ook van harte dat de bestemmingsplanprocedures op tijd afgerond kunnen worden. Verder willen wij als fractie nogmaals de verkeersveiligheid rondom de school benadrukken, en zien wij als Wakker Emmen graag dat de wethouder hier gedurende het proces extra oog voor zal hebben. Het kindcentrum ligt immers tussen twee wegen die niet rustig te noemen zijn; er worden maatregelen genomen, zoals we zien, maar er moet voor gewaakt worden dat dit op termijn niet onvoldoende blijkt te zijn.

Tenslotte, wethouder, de financiering van dit kindcentrum verdient niet de schoonheidsprijs. Het is met kunst- en vliegwerk aan elkaar geknutseld en de communicatie kon beter, maar uiteindelijk houden wij als Wakker Emmen het einddoel voor ogen; een nieuw kindcentrum voor Emmerhout. Daarom hopen wij dat dit eenmaal en niet weer is, en de wethouder in de toekomst op zorgvuldigere wijze te werk gaat bij een dergelijke financiering.
 
Tot zover, voorzitter.

Extra parkeerplaatsen en renovatie winkelcentrum Rietlanden 23-03-2016

Voor de wijk de Rietlanden met haar 10.000 inwoners is een goed winkelcentrum onmisbaar. En naast de inwoners van de Rietlanden is het winkelcentrum in de Rietlanden ook voor  de inwoners van Zuidbarge en de Delftlanden vaak de eerste keus. Het aantal inwoners voor wie het winkelcentrum in de Rietlanden de eerste keus is, is vergelijkbaar met een redelijk groot dorp en in dorpen met een dergelijk inwoneraantal is het gebruikelijk dat er door het dorp heen verspreidt zich enkele supermarkten bevinden. In de Rietlanden is dit niet het geval en dat wordt dagelijks op nagenoeg alle uren van de dag duidelijk als je naar de bezetting van de parkeerplekken kijkt. De huidige parkeercapaciteit is volkomen onvoldoende en wij juichen de komst van ruim 90 extra parkeerplekken dan ook toe.

Daarnaast is ook wakker Emmen van mening dat het centrale plein en het openbaar gebied rondom de winkels aan een opknapbeurt toe is, de staat en uitstraling van beide genoemde punten past niet bij een winkelcentrum dat een verzorgingsgebied heeft van meer dan 10.000 inwoners.
Een verder positieve punt is het vergroten van het vloeroppervlak van de twee supermarkten, voor beide supermarkten geldt op dit moment dat het grootste deel van de bezoekers de mening deelt dat de supermarkten te krap zijn om goed te kunnen winkelen.

Voorzitter tot slot de financiering. Precies waar het fonds dorpen en wijken in onze ogen voor is bedoeld. Daar waar voor het revitaliseren van een winkelcentrum een aanvullend budget nodig is kan dit fonds worden ingezet en dat gebeurd dan nu dus ook, en nu ook in een wijk van Emmen zoals in de naam van het fonds wordt aangegeven dit in tegenstelling tot de eerdere uitgaven uit het fonds die in de dorpen plaats vonden.

Wakker Emmen wil duidelijkheid over maatregelen in Angelslo: Bewoners voelen zich niet veilig 09-03-2016

EMMEN - De politieke partij Wakker Emmen gaat volgende week tijdens de commissievergadering vragen stellen over de problemen in de Emmer wijk Angelslo. Buurtbewoners zeggen dat zij al twee jaar kampen met enorme overlast en willen weer normaal in hun huizen kunnen wonen.

Onacceptabel'
"Als gemeente kan en mag je niet accepteren dat het woongenot van mensen op deze manier wordt aangetast", aldus fractievoorzitter Gunnar Jens Bijlsma van Wakker Emmen. "Het gaat hier niet om overlast doordat iemand een keertje een luidruchtige barbecue heeft gehouden. De bewoners voelen zich niet meer veilig."
 
Buurtwacht
Een groep bewoners is daarom gestart met een buurtwacht. De gemeente gaf in een reactie aan met de bewoners in gesprek te gaan. Wakker Emmen wil weten of er inmiddels een gesprek heeft plaats gevonden en welke maatregelen er worden genomen. De partij stelt volgende week donderdag de vragen.


Foto door RTV Drenthe.

Wakker Emmen stelt vragen over reorganisatie Fresenius 29-09-2015

Voorzitter,

Vorige week heeft Wakker Emmen gesprekken gevoerd met enkele medewerkers van Fresenius Kabi.
Deze medewerkers waren zeer geëmotioneerd, bezorgd, maar ook erg betrokken.  “Hun” bedrijf staat aan de vooravond van alweer een reorganisatie.
Kijken we even terug op de geschiedenis van Fresenius, dan zien we dat er zo rond het jaar 2000 ongeveer 1100 mensen werk hadden in dit bedrijf.
De laatste reorganisatie was in 2012. U kunt dit ook allemaal lezen in de brieven die inmiddels, mede op verzoek van Wakker Emmen, zijn verstuurd aan het College en aan de raad.

Nu, september 2015,  staat er dus een nieuwe reorganisatie  voor de deur. Van de huidige 400 medewerkers zal ongeveer de helft zijn of haar baan gaan verliezen. Er zullen naar verluid ongeveer 120 vaste en 80 uitzendbanen verloren gaan. Niet alleen voor Emmen als gemeente, maar vooral voor het dorp Emmer-Compascuum,  is dit desastreus. Het personeel vreest dat deze reorganisatie de laatste tussenstap is voor het definitief verdwijnen van het bedrijf Fresenius.
Wakker Emmen heeft hierover enkele vragen, welke eigenlijk ook al deels door de ondernemingsraad zijn gesteld;

1.     Wat kan en wil het College doen om behoud van banen bij Fresenius mogelijk te maken?
2.     Kijken we terug op de acties van de gemeente Emmen icm de provincie tov het behoud van arbeidsplaatsen bij Philips, kan een vergelijkbare actie ook op touw worden gezet voor Fresenius?
3.     Wat kan het College doen mbv het actieplan “Vierkant voor Werk” ? Zijn er mogelijkheden voor financiële ondersteuning zodat er banen behouden blijven?

Bijdrage Wakker Emmen tegen opvang extra asielzoekers 26-09-2015

In de raadsvergadering van 24 september jongstleden werd het verzoek van het COA aan de gemeente Emmen om extra opvangplaatsen voor asielzoekers te regelen behandeld. Lees hieronder de bijdrage van onze fractie in deze discussie; verder zijn er nog cijfers en een kaart van Nederland beschikbaar gemaakt om een duidelijke weergave te geven van de onevenredige spreiding over Nederland als het aankomt op asielzoekeropvang.


Voorzitter,
 
Voor ons ligt het verzoek van het COA waarin gevraagd wordt aan de gemeente Emmen om mee te werken aan een uitbreiding van het huidige AZC met een noodopvanglocatie voor 4 tot 6 honderd asielzoekers.

De acuut en extreem gestegen vraag naar opvanglocaties is niemand ontgaan. Honderdduizenden maken de oversteek naar Europa in de hoop daar een beter leven te vinden. De drama’s die zich voltrekken tijdens de pogingen om Europa te bereiken zullen ook niemand zijn ontgaan. Wakker Emmen is van mening dat we anno 2015 niet meer in een wereld horen te leven waarin criminelen zich door middel van mensensmokkel verrijken en dat vele duizenden mensen, een oorlogsgebied achter zich latend, sterven tijdens hun poging Europa te bereiken. Hogere overheden op nationaal en internationaal niveau dienen het de hoogste prioriteit te maken dat deze verschrikkelijke beelden zoals we die de afgelopen tijd veelvuldig hebben gezien tot het verleden gaan behoren.

Inmiddels zal het bij de meeste personen hier aanwezig al duidelijk zijn dat Wakker Emmen tegen het verzoek van het COA zal stemmen. Dat wij hier zuivere argumenten voor hebben is voor lang niet iedereen van belang. Nadat ons standpunt bekend werd heeft bepaalde media niet nagelaten om ons standpunt op een manier te verwoorden waar wij ons van distantiëren. Uit diverse andere hoeken zijn vergelijkingen en verwijten over het standpunt van Wakker Emmen tot ons gekomen en wij hebben een aantal van deze opmerkingen als zeer beledigend ervaren.

Voorzitter, zeggen wij dat de asielzoekers niet opgevangen moeten worden, zeggen wij dat iedereen het land uit moet; nee, voorzitter, wij zijn alleen van mening dat de opvang beter over het land verdeeld moet worden.
Wakker Emmen is niet tegen de opvang van asielzoekers, over de huidige locatie waar 600 personen worden opgevangen hoort u ons niet en over de bijna 200 statushouders die we jaarlijks van huisvesting voorzien hoort u ons ook niet, Wakker Emmen is alleen tegen een extra opvang op de huidige locatie.

De redenen waarom wij tegen het verzoek van het COA zullen stemmen zijn de volgende;

Allereerst zijn wij dus van mening dat de opvang van asielzoekers op een eerlijke manier verspreidt moet worden over Nederland. Op dit moment zien wij dat ook in gemeentes en provincies waar vele jaren nagenoeg geen opvanglocaties waren extra opvang wordt geregeld maar ook met die nieuwe locaties blijft het zwaartepunt van de opvang liggen in het Oosten van het land, en ook in de Oostelijke provincies worden er meer opvanglocaties gerealiseerd. Specifiek voor Emmen en Drenthe kan ik daar het volgende aan toevoegen:

Binnen Drenthe bevinden zich 8 opvanglocaties met een totaal aantal opvangplaatsen van 3939; dat is qua locaties 11,75% procent van het totaal en qua plaatsen 10,12% van het totaal. Hierbij is nog geen rekening gehouden met mogelijke locaties en uitbreidingen in Hoogeveen, Gieten, Oosterhesselen et cetera.
 
In de jaren dat de instroom relatief laag was nam Emmen haar verantwoordelijkheid met de huidige locatie en de huidige locatie heeft onze volledige steun maar wij zijn van mening dat het huidige probleem van de extra instroom allereerst opgevangen moet worden door gemeentes en provincies waar geen opvang is of die aantoonbaar minder opvangen dan dat onze regio dat nu doet en dus ook al deed in de jaren dat de urgentie voor extra locaties er niet was.
Het tweede argument waarom wij tegen het verzoek zullen stemmen heeft te maken met de locatie, het bestaande AZC is een gezinslocatie en functioneert goed in haar omgeving.

Linksom of rechtsom, de verdubbeling van het aantal asielzoekers kan voor onrust en onzekerheid bij de lokale omwonenden zorgen. Wanneer een concentratie van een grote groep mensen uit verschillende culturen, waarvan een deel ongetwijfeld trauma’s zal hebben, een groep die niet mag werken en dus een beperkte dagbesteding heeft bij elkaar geplaats wordt is de kans gewoon groter dat daar ongewenste situaties gaan ontstaan.
De huidige locatie is er een die goed functioneert , het betreft een gezinslocatie die in de omgeving geaccepteerd is. Wij zijn van mening dat we de rust en draagkracht die er is voor de huidige locatie niet op het spel moeten zetten en dat de huidige gezinslocatie dus niet uitgebreid moet worden met een groep van ca 500. Wij zeggen dus nadrukkelijk niet dat die mensen niet opgevangen moeten worden maar in ieder geval niet zoals het in het voorstel staat als uitbreiding van de huidige locatie.

Voorzitter, er zijn mensen die moeite hebben met ons standpunt. Dit zegt meer over die mensen dan over Wakker Emmen. Wij ondersteunen de huidige gezinslocatie, wij staan achter het huisvesten van de statushouders maar zijn vanwege het gebrek aan spreiding in Nederland en vanwege de argumenten genoemd over de locatiekeuze tegen het verzoek van het COA.

Zie hieronder de bijlages met de gegevens:


Wakker Emmen tegen opvang meer asielzoekers 12-06-2015

In de commissievergadering Samenleving van deze maand was een onderwerp geagendeerd door de PvdA met de vraag hoe andere partijen tegenover het idee staan om meer vluchtelingen in de gemeente Emmen op te gaan vangen. Lees hieronder de bijdrage van Wakker Emmen in deze:
 

Voorzitter,
 
Wakker Emmen vindt dat elke gemeente een humanitaire plicht heeft om asielzoekers op te vangen. Wij vinden echter dat met onze 500 plaatsen de gemeente Emmen ruimschoots aan deze plicht voldoet. De PvdA vergeleek onze opvang in de gemeente Emmen met die in omringende gemeentes, maar laten we deze vergelijking breder trekken. Als wij onze regio Drenthe afzetten tegen de provincies Noord- Holland, Zuid- Holland, Zeeland en Flevoland afzetten, daar zijn enkel zeven opvanglocaties. Ter vergelijking zullen er in de regio Drenthe eind dit jaar al meer dan zeven opvanglocaties zijn, waarmee onze regio al ruim aan haar plicht voldoet als het aankomt op het faciliteren van asielzoekers.
 
Als dan onze gemeente wordt vergeleken met andere gemeentes in onze regio en vervolgens wordt gesteld dat wij meer moeten opvangen, dat noemt Wakker Emmen selectief shoppen. Wij stellen dat het landelijk beter geregeld en verdeeld moet worden. Gekeken naar de wijze waarop de PvdA redeneert, dat zou betekenen dat als in bijvoorbeeld Klijndijk een opvanglocatie voor 2000 asielzoekers komt, wat is dan de volgende stap? Zou dat direct betekenen dat wij er 2500 of 3000 moeten gaan opvangen?
 
Wakker Emmen denkt dat wij met de 500 asielzoekers, waarbij we al richting de 600 gaan, dat wij daarmee aan onze humanitaire plicht in de gemeente Emmen voldoen. 

Beter ondernemen in Emmen 06-06-2015

Op 15 juni aanstaande is er in Emmen een avond georganiseerd over economie met en voor ondernemers aan beide zijden van de grens. Iedereen die de economie in de (grens)regio Emmen wil versterken is op deze bijeenkomst welkom.

Initiatiefnemers zijn John Schiphouwer, hoofdredacteur van Emmen.Nu en Hendrikus Velzing, ondernemer en raadslid voor Wakker Emmen.
Locatie: Sportlandgoed, Verlengde Echtenskanaal Noordzije 2, 7894 EA Zwartemeer. Inloop: 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.

Hendrikus Velzing, Peter Leenhouts, Dimitry Hensgens en Pierre Sommer, allen ondernemers, geven informatie en doen voorstellen voor het versterken van de economie en het doorbreken van belemmerende bureaucratische mechanismen bij de lokale overheid.

Programma:

- Hendrikus Velzing: ondernemer en gemeenteraadslid in Emmen. Hij zal spreken over het doel van de bijeenkomst: een betere aanpak in de gemeente Emmen.

- Dimitry Hensgens: ondernemer in Sittard-Geleen en partner van het ondenemersinitiatief 'Het SLIMhuis'. Hij zal spreken over de slimmere samenwerking van ondernemers en gemeente, een inspirerend voorbeeld.

- Pierre Sommer: oud-directeur van de Nationale Investeringsbank. Hij zal spreken over handelingsperspectieven: hoe kan de gemeente echt bijdragen aan regionaal-economische ontwikkeling? Waar zijn ondernemers echt mee gebaat?

Introductie en toelichting:

In het bestuursakkoord 'Aanpakken en doen' zijn voor de periode 2014 - 2018 belangrijke afspraken gemaakt over 'Economie en werkgelegenheid' in Emmen, o.a. over een klantgerichte houding voor ondernemers (zie H4, voor de doelen en subdoelen van het college). https://www.wakkeremmen.nl//documents/Bestuursakkoord_Definitief_Emmen_2014-2018.pdf

Een betere aanpak in Emmen, Hendrikus Velzing:

Op de avond ‘Beter ondernemen in Emmen’ staan drie punten centraal: 

-  Wat is hier ruim een jaar later terecht gekomen van de afspraken over economie en werkgelegenheid? Wat heeft de gemeente gedaan om economie en werkgelegenheid te bevorderen? Hebben de ondernemers er iets van gemerkt? 

-  Is het voldoende om de economische ontwikkeling en werkgelegenheid te bevorderen? Zou er nog meer moeten gebeuren? 

-  Welke drie punten zou de gemeente het eerst moeten aanpakken? En wat kunnen ondernemers zelf doen?

Slimme samenwerking van ondernemers en gemeente, Dimitry Hensgens:


- Het SLIMhuis Sittard Geleen is een triple helix samenwerkingsverband waarin overheid, onderwijs en ondernemers samenwerken met maar één doel: het stimuleren van het regionale economische klimaat. SLIMhuis activeert en faciliteert ‘ontmoeten en verbinden’. 

Middels concrete samenwerkingsverbanden en projecten maken wij Economische kansen voor het bedrijfsleven, overheid en onderwijs zichtbaar en zorgen op deze wijze voor een aantoonbaar beter ondernemers- en leefklimaat. O3 de nieuwe kracht voor ‘ondernemend’ Nederland.


Handelingsperspectieven voor gemeente en ondernemers, Pierre Sommer:

- Pierre Sommer heeft jarenlang ervaring met regionaal economisch beleid, hij is o.a. oud-directeur van de Nationale Investeringsbank. Wij hebben hem gevraagd in te gaan op ‘wat gemeenten nu echt kunnen bijdragen aan regionaal economische ontwikkeling’ en ‘waar ondernemers nu echt mee gebaat zijn’. 

Reactie van Hendrikus Velzing en Peter Leenhouts:

- Reactie op de aanpak van het SLIMhuis (ondernemers helpen elkaar) en de handelingsperspectieven van Pierre Sommer. Wat kan de gemeente doen en wat de ondernemers? Denk aan: 

-  Weten wat speelt bij ondernemers en inspelen op hun behoeften;
-  Startersbeleid ontwikkelen;
-  Ondernemer in dienst bij afdeling EZ en acquisitie;
-  Stuwmeer van vastgelopen vergunningaanvragen los trekken;
-  Een makerspace van MKB-bedrijven, waar ondernemers gebruik kunnen maken van elkaars productiecapaciteit en mensen kunnen opleiden voor de arbeidsmarkt.


Er is hierna ruimte voor een discussie met de zaal over de drie grootste knelpunten, onder leiding van John Schiphouwer.

Tenslotte wordt er afgesloten door Hendrikus Velzing en John Schiphouwer met enkele vervolgacties en een oproep:

- We willen de bijeenkomst niet vrijblijvend afsluiten. De conclusies van de avond moeten landen in Emmen.
- Hoe kan de gemeenteraad van Emmen een impuls geven aan de uitvoering van het collegeprogramma op economie?
- Wat kunnen we regionaal aan beide zijden van de grens doen om de economie daadwerkelijk te versterken?
- En hoe kunnen we als ondernemers, regionaal en landelijk, beter uitwisselen en elkaar helpen?

 

Invulling braakliggend terrein aan de Buitenweg 01-02-2015

Op donderdag 29 januari 2015 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie vastgesteld van het project Europan 10. Het gaat hier om het winnende ontwerp bij de tweejaarlijkse wedstrijd voor jonge architecten en stedenbouwkundigen. Het ontwerp betreft de invulling van het terrein aan de Buitenweg te Emmen

Wakker Emmen is om meerdere redenen tevreden. Ten eerste dat het winnende ontwerp nu ook wordt uitgevoerd. Ten tweede dat er weer sociale woningbouw in de huursector gaat plaats vinden. Ten derde wordt eindelijk een al heel lang braak liggend terrein weer aangepakt. Iets waarvan Wakker Emmen hoopt dat het ook op andere plaatsen in de gemeente Emmen plaats zal gaan vinden.

Het unieke aan het project, uitgevoerd door Lefier, is dat de eerste bewoners meedenken en inspraak krijgen over de indelingen in de woningen en het binnenterrein. Een binnenterrein waarvan het beheer daarna bij de bewoners komt te liggen. De bewoners kunnen hun eigen ideeën in de praktijk brengen en zorgen daarmee direct voor een vertrouwde leefomgeving. Dit in tegenstelling tot de nieuwbouwwijken van de afgelopen decennia waarbij de gemeente de leefomgeving inrichtte.

Wakker Emmen heeft bij de discussie over de grondexploitatie wel aandacht gevraagd voor voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners. In de oude wijken is juist dat het probleem van deze tijd. Er zijn er te weinig en het kost nu veel inspanningen en geld om op te lossen. Het geheel nu gelijk goed aanpakken levert op termijn geld op.

Medio 2016 worden de eerste woningen opgeleverd en Wakker Emmen wenst de toekomstige bewoners in ieder geval veel woonplezier toe.

Gemeente Emmen krijgt jongerenraad 05-11-2014

De gemeente Emmen krijgt per 1 januari 2015 opnieuw een Jongerenraad. De Jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders over onder andere het jeugdbeleid van de gemeente Emmen. Als vertegenwoordiging van de jongeren in Emmen is deze raad het aanspreekpunt voor het college. 
 
Wethouder René van der Weide: “Met de politiek kun je niet vroeg genoeg beginnen, spreek ik uit ervaring. Het is belangrijk om jongeren mee te laten denken over zaken die voor hen belangrijk zijn in de gemeente Emmen. Zij zijn ervaringsdeskundigen. Zo leren wij wat van hen en bovendien kunnen zij zij zich hier ontwikkelen”.
 
De vorige Jongerenraad stopte in 2009. In april 2014 nam een groep jongeren contact op met de gemeente met het initiatief om opnieuw een Jongerenraad op te starten. Dit past goed binnen het Beleidskader Jeugdbeleid 2008-2020 waarin wordt genoemd dat de gemeente Emmen jongeren wil betrekken bij de verdere ontwikkelingen in het jeugdbeleid.
 
Na instelling door de gemeenteraad, kiest de Jongerenraad uit hun midden het bestuur.

Wakker Emmen steunt uitbreiding camping Het Heerenhof 09-09-2014

Wakker Emmen is verheugd met het feit dat camping “Het Heerenhof” in Nieuw-Dordrecht kan uitbreiden. De camping kent op dit moment 25 plaatsen en gaat uitbreiden met een tiental plaatsen. De camping bestaat sinds dit jaar en heeft nu al plannen tot uitbreiding. Het bestemmingsplan dat dit mogelijk moet maken is maandag 8 september besproken in de raadscommissie Wonen en Ruimte.

Raadslid Henk Linnemann is enthousiast over het plan. ''De camping ziet er super strak uit, alles is nieuw en alle voorzieningen zijn aanwezig. Je kunt het al eigenlijk geen minicamping meer noemen. Ook de locatie is bijzonder, het ligt direct naast het Oosterbos en zeer nabij de nieuwe vaarroute. We kunnen het collegevoorstel volledig steunen om hier medewerking aan te verlenen. Het plan past goed binnen het gemeentelijk beleid en we zijn blij met de initiatiefnemer die zijn nek durft uit te steken. Het uitbreiden van de camping in combinatie met de huidige uitstraling is een aanwinst voor onze gemeente.'' Op donderdag 25 september zal de raad naar alle waarschijnlijkheid het plan definitief vaststellen. 

Collegevorming gaat verder met Wakker Emmen, PvdA en CDA 17-04-2014

Formateur Bert Westerink gaat de vorming van het college van Emmen voortzetten met Wakker Emmen, PvdA en CDA. “De partijen hebben het vertrouwen naar elkaar uitgesproken. Door deze uitspraak en op basis van de voorgesprekken heb ik veel vertrouwen in een goede uitkomst”, aldus Westerink. Bert Westerink kreeg op donderdag 10 april de opdracht om de haalbaarheid te onderzoeken van een college met Wakker Emmen + huidige coalitie partij (PvdA of CDA) + overige winnaar (D66 of CU). De formateur laat weten dat een college met deze partijen niet haalbaar is. Twee partijen (D66 en ChristenUnie) hebben aangegeven niet over een college met Wakker Emmen + huidige coalitie partij + overige winnaar te willen praten.

Diverse gesprekken
Afgelopen dagen hebben er twee individuele gesprekken plaatsgevonden met zowel Wakker Emmen, PvdA en CDA. Vanmiddag hebben de partijen met z’n drieën met de formateur gesproken. Hierna heeft hij besloten om de volgende stap in het formatieproces te zetten. 

Volgende stap
Vanaf volgende week gaan de drie partijen, onder leiding van de formateur in gesprek over inhoudelijke thema’s en de portefeuilleverdeling. Er is gesproken over vijf wethouders. Drie van Wakker Emmen, één van PvdA en één van CDA. De thema’s die in de vervolggesprekken in ieder geval aan bod komen zijn de drie decentralisaties in het sociaal domein, windmolens, Centrumvernieuwing Emmen / Atalanta, financiën, gemeentelijke organisatie en het uitvoeringsprogramma GVVP.

Meer werk voor lokale bedrijven en minder uitgaven aan horeca en catering 21-02-2014

Wakker Emmen stelt ook grote vragen bij de uitgaven van de gemeente aan eten, drinken en catering. Hendrikus Velzing: “We hebben facturen aangetroffen waarbij voor tienduizenden euro’s is besteed bij de lokale horecagelegenheden in Emmen. Wakker Emmen vindt dat de uitgaven in het kader catering en andere horeca-uitgaven drastisch moeten worden teruggeschroefd. Er wordt voor meer dan 300.000 euro per jaar uitgegeven aan etentjes, catering en buitenhuis vergaderen. Velzing: “Ik zie een factuur van ruim 5.000 euro bij een plaatselijk Wok restaurant en dit terwijl ditzelfde college van PvdA, CDA en VVD een subsidie van 12.500 euro aan de voedselbank ter discussie heeft gesteld. Bizar". Aldus Velzing

Volgens Wakker Emmen besteedt de gemeente Emmen te veel werk uit buiten de gemeentegrenzen van Emmen en buiten de regio. Bovendien lijkt het er op dat er geld over de balk wordt gesmeten met dure etentjes en horeca-uitgaven. Wakker Emmen heeft de facturen bekeken over de periode van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2013. Wakker Emmen concludeert uit eigen onderzoek dat er meer kan worden ingekocht bij lokale bedrijven en dat er meer werk moet worden gegund aan bedrijven in de gemeente Emmen en in de regio.  Raadslid Hendrikus Velzing van Wakker Emmen: ”Als raadslid en ondernemer vind ik het enorm belangrijk dat zoveel mogelijk werk lokaal wordt gegund om de lokale economie te stimuleren. Tot mijn grote verbazing worden er uitgaven gedaan ver buiten de regio van de gemeente Emmen. Dit terwijl het  bij wijze van spreken op iedere hoek van de straat te koop is. Een aantal voorbeelden. De kerstpakketten worden in Zwolle ingekocht, hekwerk in Brabant, stoeptegels in Kampen, aanneembedrijven in het midden van het land worden ingeschakeld en er wordt 1,2 miljoen besteed aan een schoonmaakbedrijf uit Oldenzaal. 
 
Wakker Emmen vindt ook dat er te veel geld wordt gespendeerd aan inhuur van allerlei soorten adviesbureaus. “Uit het gehele land worden dure adviesbureaus ingehuurd. Advocatuur, consultancy, management en financiële bureaus kosten de gemeente Emmen miljoenen extra per jaar. Wij vinden dat er meer kennis en kunde benut moet worden binnen de eigen gemeentelijke organisatie. Geen onnodige lange juridische procedures voeren. Geen adviesbureau op adviesbureau inhuren. Mouwen opstropen en zelf beslissingen nemen en zorgen voor deskundig personeel”. Aldus Velzing.
 

Ook centrumvernieuwing Nieuw-Amsterdam verdient een snelle aanpak 17-01-2014

Wakker Emmen wil van het college duidelijkheid over de plannen voor de vernieuwing van het winkelcentrum in Nieuw-Amsterdam. In Nieuw-Amsterdam is men sinds 2010 bezig met een visie voor het dorp. Er is nog steeds discussie of het winkelgebied gecentraliseerd moet worden rondom het marktplein of van brug tot brug. Wakker Emmen vindt het belangrijk dat er vaart wordt gemaakt met de plannen en dat er keuzes worden gemaakt. Fractievoorzitter René van der Weide: “Er staan tal van verpauperde en dichtgetimmerde panden. De binnenkomst vanaf het Van Goghhuis ziet er troosteloos uit. Dit is slecht voor het aanzien en het imago van Nieuw-Amsterdam. De vernieuwing, zoals die gebeurd is rondom de HEMA, moet ook gaan plaatsvinden voor het overige centrum. Het is belangrijk dat er niet te veel tijd verloren gaat, want leegstand en verpaupering hebben negatieve gevolgen voor het dorp.”

Wakker Emmen vindt sowieso dat de gemeente Emmen te weinig oog heeft voor de problemen in de buitendorpen. De partij vindt het niet uit te leggen aan burgers dat er voor 468 miljoen euro wordt verbouwd in Emmen-Centrum en dat er bijna nooit geld is voor problemen in de buitendorpen. Van der Weide: ”Onlangs heeft de gemeente Emmen nog weer besloten om het marktplein in Emmen voor bijna 9 miljoen op te knappen. Keer op keer krijgen projecten in Emmen-Centrum voorrang. Hierdoor ontstaat een scheefgroei tussen Emmen-Centrum en de rest van de gemeente Emmen.” De partij vindt het voor dorpen belangrijk om goede basis- en centrumvoorzieningen te hebben. Hierdoor wordt de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van een dorp vergroot en dat is nodig in tijden van krimp.

 

Wakker Emmen ziet niets in het 3 wekelijks legen van de grijze en groene container 05-12-2013

Wakker Emmen ziet niets in het gemeentelijk plan om de grijze en groene container eenmaal in de drie weken te gaan legen. Het college van B&W wil naast de huidige twee een extra container voor plastic inzameling. Gevolg is dat iedere container om de drie weken geleegd wordt. Wakker Emmen vreest een toename van zwerfvuil, stankoverlast en onvoldoende ruimte als gevolg het driewekelijks legen. Met name voor grotere gezinnen en mensen met een grote tuin gaat dit grote problemen opleveren. Ter compensatie wordt er wel een tweede groene container aangeboden. 


 Raadslid Gunnar Jens Bijlsma van Wakker Emmen: “Het scheiden van afval begint een beetje door te slaan. De gemeente Emmen zet dus 3 of 4 containers bij de mensen op het erf. Tevens verwacht de gemeente dat de burger aan voorscheiding gaat doen. Een aparte bak voor gft, restafval, plastic, papier en glas in iedere keuken gecombineerd met 3 of 4 containers in de tuin en ieder gezin heeft binnen korte termijn een eigen mini Area-afvalstraat. We hebben ook met verbazing het voorstel van het CDA gehoord om de grijze container eenmaal in de vier weken te gaan legen. Dit lijkt ons absoluut niet wenselijk. Een aparte container voor plastic is voor Wakker Emmen bespreekbaar mits de groene en grijze container om de twee weken geleegd worden. ”


Daarnaast worden in diverse winkelcentra van de dorpen en wijken sorteerstraten geplaatst voor o.a. glas en oud papier. Wakker Emmen vindt dat oud papier gewoon door scholen, verenigingen en kerken moet worden ingezameld en niet door Area.  

 

Stoppen met windmolenplannen 04-12-2013

Wakker Emmen wil stoppen met de gemeentelijke windmolenplannen van 60 megawatt. Hiervoor heeft de fractie gepleit in de commissievergadering van maandag 2 december bij de behandeling van het milieujaarprogramma. De plannen betekenen grote windmolens van circa 200 meter hoog op 500 meter in de achtertuin van onze burger. Inmiddels hebben zich tal van ontwikkelingen voor gedaan zoals o.a. de totstandkoming van de MER, de plaatsingskeuze voor het gebied Rundeveen en een belangrijk document vanuit het Rijk genaamd Wind op land. Met name dit document zorgt ervoor dat we een compleet andere situatie krijgen in Emmen. Er is ons maandenlang, zo niet jaren,  voorgehouden dat we wel een gemeentelijk windmolenpark zouden moeten realiseren, omdat er anders sprake zou zijn van grote landelijke windmolenpark in de vorm van een rijkscoördinatieregeling.

De visie van het Rijk is helder. Grootschalige windmolenparken, waar wethouder Houwing ons steeds bang voor heeft gemaakt, zullen in Drenthe alleen in Aa-Hunze en Borger-Odoorn komen. Emmen komt niet voor in de visie van het Rijk.  Deze twee gebieden zijn hiervoor aangewezen door het Rijk. Wakker Emmen heeft in het verleden aangegeven geen windmolens te willen indien het alleen een gemeentelijke aangelegenheid zou zijn. Met de kennis van nu en het feit dat wij niet hoeven te vrezen voor grote landelijke windmolenparken en dit stelt de discussie in een ander licht.Wakker Emmen vindt dat er tot nu toe genoeg onderzoek is gedaan, er is genoeg verkend en er is ons genoeg duidelijk. Wij willen stoppen met de windmolenplannen. Hiervoor hebben wij een aantal redenen.
  1.  Waardedaling woningen. In Zeeland is bekend geworden dat enkele tientallen woningen met gemiddeld meer dan 40.000 euro in waarde zijn gedaald door de aanwezigheid van windmolens.
  2. Gezondheidsrisico’s. Laag frequent geluid brengt gezondheidsklachten met zich mee. Langdurige blootstelling aan laagfrequent geluid kan vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieverlies, verstoorde nachtrust en fysiologische stress veroorzaken. Dit is onlangs in Buinerveen nog eens door een Portugese hoogleraar stevig onderbouwt. Tevens zijn er tal van rapporten en onderzoeken die uitwijzen dat laagfrequent geluid van windmolens leidt tot gezondheidsklachten.
  3. Aantasting en vermindering van de waarde van ons gebied. Er zijn de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd in het gebied. Recreatie en toerisme moeten een belangrijke peiler gaan vormen en de vaarverbinding, Bargerveen en de Runde zijn hier belangrijk bij. Wakker Emmen vindt het dan ook onvoorstelbaar dat we dit prachtige gebied gaan volplanten met windmolens.


Wakker Emmen wil oplossing probleem industrieterrein Klazienaveen 04-12-2013

De situatie Langestraat en de Eemslandweg zorgt voor overlast van buurtbewoners door het aanliggende bedrijf aan de Energiestraat in Klazienaveen.Wakker Emmen heeft de afgelopen jaren een aantal malen de situatie besproken en bekeken. We hebben hierover ook al eens artikel 38 vragen gesteld, maar de activiteiten schijnen allemaal te passen binnen het bestemmingsplan uit 1988 en de daaruit voortvloeiende vergunningen. De situatie van circa 50 gezinnen is de afgelopen jaren alleen maar verslechterd. Meer en meer geluidsoverlast, meer en meer stofoverlast en meer en meer ergernis en frustratie over hetgeen wat gebeurd in de achtertuin van circa 50 gezinnen. Dit resulteert in een vermindering van het woon- en leefgenot van onze burgers. Wakker Emmen vindt de situatie niet gewenst en wil deze situatie verbeteren. Kern van het probleem is dat het gevestigde bedrijf, activiteiten uitvoert in milieucategorie 3 en 4. Deze activiteiten kunnen worden bestempeld als middel tot zware industrie. Dergelijke vormen van industrie behoren thuis op een industrieterrein en niet op 50 tot 100 meter afstand van woningen.

Meer aandacht voor groenbeleid 09-04-2013

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart bij de behandeling van de milieuagenda 2013-2016 heeft Wakker Emmen gepleit voor meer aandacht en bescherming van het groen in de gemeente Emmen. Lees meer over de bijdrage en de ingediende motie.

Wakker Emmen wil snellere en betere postafhandeling 14-02-2013

Wakker Emmen heeft in de raadscommissie gepleit voor een veel betere postafhandeling. De gemeente Emmen loopt achter t.o.v. andere gemeenten in Nederland en jaarlijks blijven er circa 8.000 poststukken liggen, die niet tijdig beantwoord worden. Lees meer voor de bijdrage van Wakker Emmen

Motie Wakker Emmen Geothermie 17-02-2012

Lees hier de bijdrage waarom Wakker Emmen Geothermie wil voor de gemeente Emmen. In januari 2006 heeft onze raad unaniem met een motie ingestemd nader onderzoek te doen naar de kansen van windenergie in Emmen. In de structuurvisie 2020 “Veelzijdigheid troef”  is met betrekking tot windturbines het volgende opgenomen; Windenergie wordt alleen onder strikte, nog te ontwikkelen randvoorwaarden toelaatbaar geacht in de Monden en evt. langs de oostgrens van de gemeente met Duitsland. Deze randvoorwaarden moeten worden uitgewerkt als waarborg voor de maatschappelijke en landschappelijke inpassing.

School Oranjedorp moet open blijven 12-10-2011

  EMMEN –De fractie van Wakker Emmen wil dat de openbare basisschool OBS Meester Halma school in Oranjedorp open blijft. Het college van B&W maakte in de zomervakantie bekend dat de school moet worden samengevoegd met OBS de Dordtse Til in Nieuw-Dordrecht. De geplande samenvoeging moet vanaf volgend schooljaar gerealiseerd zijn en betekent een sluiting van de school in Oranjedorp. Wakker Emmen vindt dat met het sluiten van de school het hart uit Oranjedorp wordt gehaald. Een basisschool heeft grote invloed op de leefbaarheid en het toekomstperspectief van het dorp. Om de sluiting tegen te gaan heeft Wakker Emmen een voorstel ingediend. Het voorstel van Wakker Emmen is afgelopen dinsdag 11 oktober besproken in de commissie samenleving. Een meerderheid van de commissie steunde het voorstel niet.

Geen Chinese praktijken in Emmen 31-01-2011

EMMEN/SHANGLUO - De fractie van Wakker Emmen heeft tegen het voorstel gestemd om een zusterstadrelatie aan te gaan met de Chinese stad Shangluo. Wakker Emmen vindt de economische meerwaarde van deze relatie zeer discutabel. Daarnaast is er in China nog steeds sprake van kinderarbeid, schending van mensen- en grondrechten die in onze samenleving verankerd zijn in de grondwet. Associeren met dergelijke praktijken moet je niet willen, zelf niet als hiervoor betaald dient te worden. De fractie heeft grote twijfels bij de economische meerwaarde van deze relatie en werkgelegenheid kan veel dichter bij huis worden gehaald. Fractievoorzitter René van der Weide heeft ook gepleit voor nauwere samenwerking tussen Duitse buurgemeenten en de gemeente Emmen. In Duitsland ligt de werkloosheid veel lager en vraagt men geschoold personeel.' Hiervoor ligt een kans om inwoners uit onze gemeente aan werk te helpen. De kans van slagen op economische meerwaarde is hier een stuk groter en Wakker Emmen ziet liever dat hierin geïnvesteerd wordt.

Sportbijeenkomst is bij DZOH 15-09-2010

Sportbijeenkomst bij DZOH   Indien u een uitnodiging heeft gehad om de sportbijeenkomst georganiseerd door Wakker Emmen in samenwerking met DZOH, Zwartemeerse Boy, Hurry-Up en de Treffers'70 bij te wonen dan wordt u om 19:30 verwacht in de kantine van voetbalclub DZOH in de Rietlanden.   Adres DZOH accommodatie:Zwanenveld 12, 7827 XA, Emmen
Website ontwikkeld door X-Interactive