Uw lokale partij! Gewoon doen

    Profistuc

Precario belasting afschaffen

De fractie van Wakker Emmen heeft in de raadscommissie bestuur, middelen en economie gepleit om de precariobelasting af te schaffen. Precariobelasting is een belasting voor terrassen en winkeluitstalling op gemeentelijke grond. Wakker Emmen heeft in november 2010 voorgesteld om tariefdifferentiatie toe te passen voor de verschillende winkelgebieden. De aanleiding hiervoor was dat een ondernemer in kleinere dorpen €28,05 betaald en een ondernemer in Emmen centrum €31,12. Raadslid Henk Linnemann: "Wakker Emmen vindt dit verschil te klein, omdat de grondwaarde in Emmen centrum hoger ligt dan in bijvoorbeeld Weiteveen en winkeluitstalling in Emmen centrum meer spinoff zal veroorzaken dan in Weiteveen."

Naar aanleiding van de motie van Wakker Emmen heeft het college in november 2010 beloofd om in het 1e kwartaal met een discussienota te komen.  Na vertraging vanaf collegezijde is pas op 15 september het stuk besproken door de raadscommissie. De totale opbrengst van precariobelasting is 115.000 euro per jaar. De opbrengst afgezet tegen de totale kosten van heffing, controle, toezicht en handhaving levert deze belasting niets op. Daarnaast is er op dit moment een vrijblijvendheid om te betalen. Wie zich netjes aanmeldt moet betalen, wie zich niet meldt betaald niet. Voor Wakker Emmen is de vrijblijvendheid en het feit dat bij het goed uitvoeren van de belasting er geen opbrengsten zijn om de belasting af te schaffen. Het voorstel werd gesteund door een meerderheid van de commissie

Website ontwikkeld door X-Interactive